Home

Handledare stöd och matchning lön

Sommarpraktik 2019 Ansökningstiden är 12 mars - 28 mars. Information om du fått en plats får du senast i mitten av maj. Sommarpraktik är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun Bor du i Örebro och behöver hjälp att hitta rätt jobb? Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen i Örebro och har rätt till stöd och matchning kan välja Humana Jobb & Matchning som leverantör Ekonomihandboken vänder sig till dem som arbetar med ekonomiadministration (ea) inom SLU, främst övergripande ekonomer, projektekonomer och ekonomiregistrerare vid resultatenheter samt fakultetseko.. Beställningar ska så långt det är möjligt beställas elektroniskt, dvs i Proceedo, förutom i några få undantag. Ramavtal ska följas. Befintliga ramavtal ska användas, i första hand lokala SLU-avtal om sådana finns Orana Äsphult är ett HVB-hem med utredning och behandling av flickor och unga kvinnor med svår psykiatrisk problematik, och den teoretiska grunden för behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT)

Information till ungdomar Staffanstor

Orana Äsphult - HVB för flickor - Humana Individ & Famil

populær: