Home

Fysik begreber

Begreber i fysik og kemi - PDF Free Download - dokodoc

  1. Begreber i fysik og kemi 9. maj 2011 11:59:41 Begreber i fysik og kemi Id: Begreb: 1 Emne: Kemi Ion Begrebsdefinition: En ion er et atom der har afgivet eller modtaget en eller flere elektroner Begrebsforklaring: Når en elektron enten afgiver eller modtager elektroner opnår de 8 elektroner i yderste skal og får dermed ædelgas struktur
  2. Prøv gratis i 30 dage. Alt til fysik-kemiundervisningen på ét sted. Faglige tekster, øvelser, eksperimenter, interaktive opgaver m.m
  3. Sider i kategorien Fysik begreber Denne kategori indeholder følgende 28 sider, af i alt 28
  4. Start studying Fysik, formler og begreber - Energi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
  5. Herunder ser du en liste over en række ord og begreber, som er introduceret i forbindelse med fysik og kemiundervisningen. Ordene er ikke forklaret. Det er tænkt som en huskeliste til jer, så I kan slå op i bogen, hvis I ikke rigtig kan huske ordenes betydning

fysik-kemi.gyldendal.d

1 Begreber i fysik og kemi 9. maj :59:41 Id: 1 Emne: Kemi Ion En ion er et atom der har afgivet eller modtaget en eller flere elektroner Når en elektron enten afgiver eller modtager elektroner opnår de 8 elektroner i yderste skal og får dermed ædelgas struktur This page was last edited on 25 February 2019, at 22:39. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Fysik-kemi Lex. Opslagsværk med begreber i fysik-kemi. Biologi Lex. Opslagsværk med begreber i biologi. Søg i portalen. Om geografi.gyldendal.dk Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber. Geografi Lex. Opslagsværk med begreber i geografi. Biologi Lex. Opslagsværk med begreber i biologi. Søg i portalen Fysik-kemi Lex. Opslagsværk med begreber i fysik-kemi. Geografi Lex. Opslagsværk med begreber i geografi. SkoleTube. Direkte adgang til en lang række web 2.0.

Kategori:Fysik begreber - Wikipedia, den frie encyklopæd

FysikKemifaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale til fysik/kemi i udskolingen fyldt med tekster, aktiviteter, årsplaner og undervisningsforløb. Prøv gratis i 30 dage Denne film var en test vi laved for at se hvorden det ville være til en eksmen Den første video i vores meget lange og berømte serie af lærerige film på dansk. Denne gang snakker vi om fysik på begynderniveau Noter til Fysik/Kemi i 9. klasse - Teori og begreber Jeg har under hvert hovedemne skrevet om teorien og de vigtige begreber. Jeg henviser flere gange til sider i Ny Prisme 7 og 8, der har gode tabeller og forsøgsopstillinger

En masse eksamensnoter, der tilsammen indeholder noter til pensum i Fysik C. Eksamensnoterne guider en i gennem alle emnerne indenfor fysik Fysik (over latin: physica fra oldgræsk: φυσική) er læren om natur i den bredeste betydning. Fysikere studerer samspillet mellem masse, rum og tid, også kaldet fysiske fænomener. Fysiske teorier kan generelt udtrykkes som matematiske sammenhænge. Man refererer ofte til veletablerede teorier som fysiske love. Men ligesom alle andre. I-Fysik C. Indhold > Formler og begreber. Formler og begreber. ENERGI LYD LYS VORES PLANET OG UNIVERSET.

Fysik, formler og begreber - Energi Flashcards Quizle

4. Plancks kurve.Strålingsintensiteten stiger med temperature men hvorfor ser vi så meget kortbølgestråling (uv)? Plancks Lov hjælper os forstå at solen udstråler energi ved at bruge fotoner som kan indeholde meget energi Metoder i fysik, hvor man kan finde en række begreber, som kan bruges til at vurdere viden og metoder fra fysik (fx i NV, flerfaglige forløb eller i SRP) Begreber - hvordan forstår jeg dem? Vi bruger mange nye ord, når vi skal snakke om svingninger og bølger. Vi har her samlet dem i en oversigt, så det er lettere. Fysik omfatter menneskets forsøg på gennem hypoteser, eksperimenter og observationer at opnå en struktureret forståelse af verden. Faget er primært virkelighedsnært og praktisk, og inddrager eksperimentelt arbejde, teoretiske forklaringer, modeller, begreber og metoder. Arbejdet med fysikkens sprog og begreber er en del af faget

Fysik/Kemi: Ord og begreber

Faglige begreber til afsnittet Det åbne land fotosyntese - sollys+6h2o+6co2 => c6h12o6+6o2. karakterplante - den mest almindelig plante i et område. ledningsstrenge - et system af fine rør, der leder vandet rundt i planten. ukønnet formering - en plante behøver ikke at blive bestøvet af en anden plante Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. Stk. 2 Faktion: En blanding mellem tekstyperne- fakta og fiktion. Genre: Hver gang du skriver/læser en tekst, afstemmer du teksten efter dens kendetegn.Disse kendetegn hører til genren Vores kilder til projektet var datidens tilgængelige opslagsværker, som var udleveret i matematik og fysik, samt de formler som vi kunne finde. Vi er begge glade for, at Kasper Christensen har samlet vores formelsamling i et dokument, og har lavet en pæn opsætning og et pænt design som præsenterer vores samling pænt

Begreber i fysik og kemi - PDF - docplayer

Varmeisolering, fysik C side 1/1 Steen Toft Jørgensen, HG Fysiske begreber i forbindelse med isolering af huse: Variabel Symbol Betydning Enhed Energi E J Effekt P Energi pt. tidsenhed J W s = U-værdi U Energitab pr. tidsenhed pr. arealenhed og pr. grads temperaturforskel eller Effekttab pr. arealenhed og pr. grads temperaturforskel 22 WJ mK. Start studying Fysik formler - Energi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Begreber matematik HH1. 30 terms. Begreber. Fysik er tæt forbundet med andre naturvidenskaber, specielt kemi, med viden om atomer og de kemiske forbindelser de danner. Kemi trækker på mange felter fra fysikken, for eksempel kvantemekanik, termodynamik og elektromagnetisme. Men kemiske fænomener er tilstrækkeligt varierede og komplekse til at kemi normalt betragtes som en separat.

Category:Concepts in physics - Wikimedia Common

I faget fysik på A-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber, og hvordan de bruges. Du lærer at vurdere og analysere fysiske problemstillinger ud fra fagets teorier og modelbegreb og får viden om, hvordan modellerne bruges bl.a. inden for det tekniske og teknologiske område Skriv et svar til: Forklar disse begreber ( Spænding, strømstyrke, modstand effekt) Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger Formålet for fysik/kemi faget er i henhold til Fælles mål at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give elevern faglige begreber og metoder anvendes [LPC 2.1] Fysik er et middel til at forstå verden gennem begreber og modeller. Fysikkens teoretiske grundlag i form af lovmæssigheder og lignende sammenhænge bringes i undervisningen i spil gennem anvendelsen af modeller som et middel til at beskrive, tolke og forklare fysiske fænomener og processer kunne anvende fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære problems-tillinger, herunder perspektivere fysikken til anvendelser i teknologi-en eller elevens hverdag kende til og kunne foretage simple beregninger med fysiske størrelser og enheder ud fra en problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysi

Du lærer fagets grundlæggende teorier, begreber og metoder, og du skal igennem grundlæggende kurser i matematik og IT. Fra det grundlæggende og ned i dybden. I løbet af uddannelsen kommer du i dybden med emner som kvantemekanik, statistisk fysik, atom- og molekylefysik, kerne- og partikelfysik samt faststoffysik Er der nogen der gider at hjælpe mig med de her to begreber: Hvad er beliggenhedsenergi for en genstand med massen 300 g, der er kastet 300 cm op i luften Grundlæggende begreber (el-teori) Så lød startskuddet til fysikundervisningen, og da vi (elektrikerne, elektronik'erne og elever fra Transport) i denne (og næste uge) arbejder med grundlæggende jævnstrømsteori, var det naturligt at lade fysikundervisningen omhandle dette emne også Indenfor statstik er der en masse begreber, som det er værd at have styr på. Stikprøve og population. Når man laver en statistisk undersøgelse, er det vigtigt at gøre sig det klart, hvem det er, man ønsker at sige noget om 7.A's fysik/kemi-blog mandag den 12. januar 2015. Begreber om batterier og elektrisk strøm Indsendt af Unknown kl. 08.09. Send med mail Blog om dette

geografi.gyldendal.d

Faglig redegørelse for det fysik/kemi-faglige område samt redegørelse for faglige begreber Didaktiske overvejelser ift. elevernes lærerprocesser Studieproduktet kan udarbejdes i form af enten en skriftlig eller mundtlig præsentation eller på vide Fysik/kemi i 10.E Blog for eleverne i 10.E i fysik/kemi på Vejstrup Efterskole. tirsdag den 12. oktober 2010. Ideer til begreber til mind maps om bølger og ly

Forudsætninger: Eleverne skal have hørt kort om de grundlæggende begreber for harmoniske bølger samt have erfaret, at lys og lyd kan danne interferens. Det kan fx sikres ved 1-2 modulers klasseundervisning i. 3 Egon Skjoldby, Kim Overgaard, Ole Olesen, Fysik 10U, Prisma, Kapitel 7 samt egne noter · Forsøg med hjemmelavet Rutherford simulator · Megen snak om udviklingerne i naturvidenskabelig erkendelse, og om fysiske modellers styrker og svagheder Her finder du naturvidenskabelige artikler, der bringer nyt inden for geografi, biologi og fysik/kemi. Artiklerne er så vidt muligt fællesfaglige, så de kan bruges i mindst to af de nævnte skolefag. Artiklerne er ikke længere, end de kan læses og bearbejdes på en lektion. Der er udarbejdet spørgsmål og opgaver til alle artikler Aktiv Fysik C forsøger at vise, at fysik består af et begrænset antal begeber og teorier, der dog kan bruges til at løse en stor mængde problemstillinger. Derfor gennemgås de fysiske teorier og begreber centralt for området efter hver af de delene under afsnittet 'Fysikken bag'. Andre udgaver: Bog, hæfte bringe orden i de naturvidenskabelige begreber. Fra kaos til kosmos. Naturvidenskab dækker over både fysik, kemi, astronomi, biologi og dele af geografi. I skolefaget fysik/kemi skal vi beskæftige os med de tre første emner. I fysik lærer vi bl.a. om naturens kræfter og energi. I kem

Anvendt Fysik (Optik og Akustik) - 1/4 Side 4 af 8 Bølgelære hvor kx t−+ω ϕ angiver, at bølgen udbreder sig i den positive x-akses retning, og kx t++ω ϕ angiver, at bølgen udbreder sig i den negative x-akses retning. Man kunne ligeså vel anvende , idet dette blot svarer til at skifte fasen en kvart omgang: co Har lige et spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe med. Er i gang med en stor aflevering om kokain, og i min diskussion skal omhandle konsekvenser og behandlings muligheder, som har med kokain at gøre, meen ved ikke rigtig hvordan jeg skal begynde

Alinea er Danmarks førende undervisningsforlag til grundskolen. Lindhardt og Ringhof udgiver skønlitteratur og faglitteratur. Carlsen udgiver alle typer børne- og ungdomsbøger Fysik/kemi beskæftiger sig med fænomener i naturen, i hverdagen, i samfundet og i teknikken, der kan beskrives ved hjælp af fysiske og kemiske begreber. Endvidere behandles udviklingen af erkendelse som samspillet mellem teori, observationer, undersøgelser og eksperiment I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk ledningsevne og elforbrug. Der er mange opgaver og aktiviteter tilknyttet forløbet, og eleverne har derfor mulighed for at blive fortrolige med elektriske kredsløb, og arbejdet med de mange nye begreber Der er mange opgaver og aktiviteter tilknyttet forløbet, og eleverne har derfor mulighed for at blive fortrolige med elektriske kredsløb, og arbejdet med de mange nye begreber. Overordnet set giver forløbet eleverne en grundig basisviden for arbejdet med strøm fremadrettet Kompetencerne som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i mekanisk fysik. Den studerende skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra den klassiske mekanik. Undervisningsform. Forelæsninger med tilhørende opgaveregning. Omfang og forventet.

Formål for faget fysik/kemi. Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi Sæt med fysik eksperimenter. Lav mange forskellige forsøg med fysik - forsøg der illustrerer forskellige fysiske begreber. Her findes introduktionssæt for de mindste, men også avancerede sæt, som giver indblik i de forskellige fysiske begreber. Prøv også en snurretop og bliv fascineret af, hvordan den kan blive ved med at snurre rundt

Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger Forløbet er tænkt som et forløb, der kan bruges på fysik A. Selve undervisningsforløbet indledes med den del af kernstoffet på fysik A, som omfatter Newtons gravitationslov og jævn cirkelbevægelse. Resten af forløbet tager udgangspunkt i artikler fra Aktuel Naturvidenskab 7.A's fysik/kemi-blog mandag den 12. januar 2015. Begreber om batterier og elektrisk strøm. Indsendt af Unknown kl. 08.09 14 kommentarer: Send med mail Blog om dette Kompetencerne som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i mekanisk fysik. Den studerende skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra den klassiske mekanik. Undervisningsform. Forelæsninger med tilhørende opgaveregning. Omfang og forventet.

Størrelse/begreb: Symbol: Enhed: Formel: Forklaring: Lysflux: φ: Lumen (lm) Lumenværdi beregnes som samlet lysmængde fra en lyskilde, defineret som lysmængde målt i forhold til øjets følsomhedskurve Letforståelig fysik og kemi. Fysik- og kemisystemet KOSMOS er til undervisningen i fysik/kemi i 7-9. klasse. Systemet består af tre grundbøger, tre kopimapper og tre lærervejledninger. KOSMOS sikrer en høj faglighed og behandler de faglige begreber i et letforståeligt sprog

fysik-kemi.gyldendal.dk FORLØ

Introduktion til fysik/kemi Sensommer 08 Gennem forskellige temaer præsenteres faget for eleverne og sikkerhedsregler i fysiklokalet gen- nemgås. Det er målet at eleverne får et kendskab til faget og lokalet, således at de ved hvordan man ar- bejder i fysik/kemi. Vi tager afsæt i Ny Prisma 7, kapitlet Vi arbejder med fysik og kem ScienceGuides er et gratis initiativ, der skal bringe en værktøjskasse til elever i gymnasiet, der enten har svært ved at finde en vej ind i fysik og kemi, eller også bare har brug for at høre det igen - forklaret på en anden måde end de lige har hørt læreren forklare det Hver del indeholder flere end 10 problemorienterede artikler, som bidrager til at behandle kernestoffet. Bogens udgangspunkt er at vise, at fysik består af en afgrænset mængde begreber og teorier, som til gengæld kan bruges til at løse et utal af problemstillinger. Derfor findes Fysikken bag... i slutningen af hver af de tre dele Her kan du finde lommeregnere til fagene matematik, fysik og kemi. Beregnerne viser også mellemregninger, så du kan bruge dem i dine opgaver

Årsplan i fysik/kemi for 7. klasse Ifølge fælles mål skal der arbejdes med flg. 4 centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Fysikkens og kemiens verden 2. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse 3. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund 4. Arbejdsmåder og tankegang Begreber om verdensrummet : jorden er rund som en tallerken. Gert Wahlgreen underviser i fysik/kemi på UC Syddanmark, Læreruddannelsen. Organisationer

ud fra grundlæggende begreber og modeller kunne foretage beregninger af fysiske størrelser; ud fra en given problemstilling kunne beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt; kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske. Det kræver selvfølgelig en indsats indledningsvis, til gengæld har man sikret sig, at fagets ord og begreber er en central del af undervisningen. Ved at følge denne metode, sikrer man sig ligeledes, at arbejdet med ord og begreber gennemføres ensartet, også selv om man fx benytter tekster fra forskellige undervisningsmaterialer

biologi.gyldendal.d

Aktiv Fysik C, 2. udg., er en forbedret version af 2010-udgaven, skrevet til gymnasiets fysik C-niveau efter 2017-reformen. Teksten er revideret og opdateret, og indholdet er samtidig blevet omstruktureret, så bogen er let og overskuelig for elever og lærere at anvende. Aktiv Fysik C består af fire dele. De tre første dele indeholder en. FYSIK A I fysik A lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder. Du opnår forståelse for centrale områder af den klassiske og den moderne fysik. Du bliver i stand til at bearbejde og vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt Ved regression vil man i matematik normalt forlange, at r-værdien skal være over 0,95, for at der skal være en fuldkommen sammenhæng. I samfundsfag godtager man, at der er en nogenlunde tendens når R2-værdien er over 0,5 Den rent mekaniske fysik har to fundamentale energiformer: Kinetisk energi ved bevægelse af masse og potentiel energi ved beliggenhed i et kraftfelt. Desuden mekanisk arbejde, der kan betegnes som energi i transit, fx når potentiel energi omsættes til kinetisk. 2) Indre energi og varme

Her finder du noter til syre og base i Fysik C. Der redegøres for relevante begreber i forbindelse med syre og base og beskrives tre forsøg med neutralisation og ioner i bevægelse Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Der arbejdes videre med udvikling af elevernes begreber om energi, energiomsætning, ressourcer, produktion og miljø. Samspillet mellem fysisk og kemisk indsigt og anvendelsen af teknik i hverdagens apparater illustreres og præciseres ved behandling af udvalgte eksempler I denne note skal vi beskrive visse aspekter indenfor musik ved hjælp af fysik. Det viser sig, at nogle fundamentale begreber som bølger, frekvens, bølgelængde, periode, ampli-tude, bølgehastighed, interferens, superpositionsprincippet, rene toner, sammensatte to kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi - og forskning i fagene - i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2 Læseprøve af Aktiv Fysik C, 2. udgave. Issuu company logo For at skelne mellem de to begreber må vi lave en model af, hvad der foregår i et stof på mikroskopisk skala. Stoffets molekyler.

FysikKemifaget - Fysik/kemi til udskolingen - Cli

Du kan bl.a. læse mere om fagenes indhold og læse, hvorfor fysik er et yderst relevant fag (ikke blot for fysikere), samt hvorfor det kan være en kæmpe fordel at vælge fysik på A-niveau fra start frem for at skulle hæve det fra B- til A-niveau senere hen. Her på hjemmesiden kan du også se den omtalte læseplan og læse om studieture Hjem Fag Fysik B. Fysik B. Det naturvidenskabelige fag fysik B omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og.

LEGO® Education Fysik med EV3 Styrk elevernes forståelse af energi, lys, kraft og bevægelse, varme og temperatur. Temasættet Fysik er et tillægs-modul til materialet MINDSTORMS Education EV3 og er målrettet undervisningen i fysik fra 7.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne Hans bevægelseslove og gravitationslov danner basis for den klassiske fysik, inden for optik var hans opdagelse af, at hvidt lys er sammensat af spektralfarverne, grundlaget for den fysiske optik, og inden for matematik var han grundlæggeren af differentialregningen. Hans arbejde har haft afgørende betydning for naturvidenskabens udvikling Kildekritikken Kildekritikken er den grundlæggende metode i faget og handler om at stille kritiske spørgsmål til den kilde, man sidder overfor Men hvad er tid? Eksisterer tid som andet end en menneskelig idé? Hej Spørg om Fysik Jeg sad og så et program på Discovery med Stephen Hawking, hvor begrebet tid blandt andet blev behandlet

Fysik/Kemi quiz for 7 - 9 klasse 1 team 2 teams 3 teams 4 teams 5 teams 6 teams 7 teams 8 teams 9 teams 10 teams 11 teams 12 teams 13 teams 14 teams 15 teams 16 teams Reset Score Fysik og kemi - undervisningfilm og læringsvideoer: Elektriske begreber og Ohms Lov: V. Elektrisk spænding Lær om elektrisk spænding, Volt (V) A. Elektrisk strø Anders Ægidius Velkommen til fysik/kemi år 2014-15 Læs her om lektier, de forskellige emner, og forhåbentlig meget andet godt Vis hele min profi

Fysik B Lyd og bølger - YouTub

De to ovennævnte begreber fylder temmelig meget for en gymnasieelev, og efterhånden som de tre år skrider frem, bliver de stadig vigtigere at kunne håndtere og skille ad. Selvom ordet problem er en del af begge ord, betyder det ikke, at det skal dække over noget som er samfundsmæssigt problematisk Viby Gymnasiums skriveportal er udformet af lærere på skolen. Der er i udformningen af materialet hentet inspiration fra forskellige faglige kilder Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære at anvende væsentlige begreber og kompetencer inden for det geografifaglige område. Dette dækker over forståelse for og anvendelse af fagbegreber som kulstofkredsløb og CO2, energiforsyning, fossile og vedvarende energikilder, naturgrundlag, megabyer, befolkningsvækst, urbanisering og. Det er også vigtigt, at der undervejs tales om de forskellige begreber, som eleverne støder på både i de læste tekster samt under forsøgsarbejdet. For at eleverne bedre kan få de enkelte begreber ind under huden undervejs, er det en god ide at andvende begrebskort til arbejdet. Eleverne får i grupper en stak kort med forskellige begreber Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

nen er forsvundet og teorier og begreber er de centrale, finder vi M. Pihl og H. Storms »Fysik I & II, der er udkom-met flere gangei perioden 1963-1974. Her lyder teksten eksempelvis som: »Allerede i 1600-tallet var manklar overde vigtigste lovmæssigheder for en umættet gas. Den lov, manlettest kan efterprøve, er Boyle Introduktion til fysik 15/8 Vi er gået i gang ned et introforløb: Fysikkens arbejdsfelt, eksperimenternes betydning, den naturvidenskabelige metode, fysiske størrelser, enheder, SI-systemet, Præfix, 10-potenser

Mørkt stof og mørk energi er begreber, som forskere i sin tid indførte i kosmologien for at redde Albert Einsteins generelle relativitetsteori. Einsteins komplicerede teoretiske arbejde fra 1915 favner også Newtons tyngdelov og beskriver, hvordan masse skabte nutidens univers sammen med tyngdekraften. Teorien kan forklare udviklingen hele. Matematikprogrammet GeoGebra. Som der står på programmets hjemmeside www.geogebra.org (oversat): GeoGebra er et stykke gratis dynamisk software til mange platforme og til alle niveauer i den del af uddannelsessektoren, som beskæftiger sig med matematiske emner som geometri, algebra, tabeller, grafer, statistik og matematisk analyse, alt sammen samlet i en brugervenlig pakke

populær: