Home

Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät

Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät kroonisen kivun hoidossa, 55 sivua, 2 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 2012 Ohjaaja: Yliopettaja Päivi Löfman, Saimaan ammattikorkeakoul 2 Tiivistelmä Satu Näivä Niina Rantalainen Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät kroonisen kivun hoidossa, 55 sivua, 2 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 2012 Ohjaaja: Yliopettaja Päivi Löfman, Saimaan ammattikorkeakoulu Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla, olivatko.

Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät kroonisen kivun hoidossa - PD

Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät mahdollistavat vanhempien osallistumisen lapsen kivunhoitoon, kun taas lääkkeellinen hoito kuuluu hoitohenkilökunnan vastuulle. Näin vanhemmat pääsevät osallisiksi lapsensa hoitoon ja kokevat myös tarpeellisuuden tunnetta. Työssä. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät ovat turvallisia eivätkä aiheuta sivuvaikutuksia kipulääkkeiden tavoin. Opinnäytetyössä käsiteltiin myös kivun määritelmää ja fysiologiaa, kipua kokemuksena sekä kivun lääkehoitoa ja sen haittavaikutuksia. Työssä määriteltiin myös. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät ja mielen hyvinvointi Aika: maanantaina 15.1.2018 klo 13 Paikka: Peurasali, Peurankalliokeskus Esittäjä: fysioterapeutti Lotta Majuri, Nääsville ry Tule kuulemaan ja keskustelemaan, mikä merkitys liikunnalla on lääkkeettömässä kivunhoidossa ja mitä vaikutusta sillä o Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät näyttöön perustuen: Opas kivun itsehoitoon. Metropolia Ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja (AMK), Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Arokoski, Jari 2016. Mitä on terapeuttinen harjoittelu Liikunta, Käypä hoito -suositus Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät voivat olla hyvin hyödyllisiä kivuliaissa toimenpiteissä. Näitä ovat huomion kiinnittäminen muualle mielikuvaleikeillä, rentoutuksella, katselemalla videoita tai kuuntelemalla musiikkia sekä hypnoosilla (Pölkki ym. 2005)

Vastasyntyneiden lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät - PD

  1. en aiheuttaa sivun uudelleen latauksen.) Sivu (Tämän.
  2. taterapeuttinen ohjaus, psyykkinen tuki ja hoitajan antama ohjaus
  3. lasten postoperatiivisen kivun hoito 2639 Parasetamolin toistuvasta annosta on tehty vain muutamia tutkimuksia lapsilla. Kun kuu­ meisille lapsille annettiin parasetamolia suu
  4. Lue lisää vesisynnytyksestä ja veden käytöstä>> Lämpö ja kylmä Alavatsalle, selkään, reisiin tai välilihaan painettu lämpötyyny voi tuntua hyvin rauhoittavalta. Voit käyttää mikrossa lämmitettävää kauratyynyä tai kuumavesipulloa
  5. Helppoa tietä kivuttomuuteen ei ole, mutta töitä tekemällä kipua voidaan vähentää ja elämänlaatua parantaa. Kroonisen kivun lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät ovat hyvä lisä hoitajien ammatilliseen osaamiseen. Näiden menetelmien käyttö vaatii osaamista niin potilailta kuin ammattilaisiltakin
  6. Neljä ja puoli lomapäivää olivat todella tarpeen! Alkuvuoden tiukka työtahti vaati nimittäin veronsa ja superhyvä vastustuskykyni petti Sairaanhoitajapäivien jälkeen
  7. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät hoitotyössä Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät ovat lääkkeellisten menetelmien ohessa käytettä-viä kivunhoidon menetelmiä ja niitä käytetäänkin harvoin yksinään kivun hoidossa. Te-hokkainta on yhdistää lääkkeettömät ja lääkkeelliset kivunhoitomenetelmät, jolloin saa

Lääkehoidonkin rinnalla aina myös lääkkeettömät menetelmät! Akuutti kipu (kudosvauriokipu) Nopea puuttuminen, kivun kroonistumisen ehkäisy Parasetamolija/tai tulehduskipulääkkeet Tarvittaessa mieto opioidi Vahvat opioiditvain erityistilanteissa -edellyttää tarkkaa harkintaa Krooninen kip Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät voivat olla käytössä yksin, tai yhdessä lääkehoidon kanssa. Tutkimusten mukaan naiset käyttävät lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä innokkaammin kuin miehet. Lisäksi näitä käyttävät mielellään synnyttäjät ja vanhemmat lapsilleen Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Tuoreiden tutkimusten mukaan lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät on todettu varsin tehokkaiksi keskosen hoitotyössä. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät tukevat myös lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta. Tutkimukset osoittavat myös, että vanhemmat haluaisiva Asiasanat: krooninen kipu, lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät, vaihtoehtoinen hoito, täydentävä hoito, kivunhoito 2 Abstract Satu Näivä Niina Rantalainen Non-medical treatment for chronic pain, 55 pages, 2 appendices Saimaa University of Applied Sciences Health Care and Social Services, Lappeenranta Degree Program in Nursing Bachelor.

RENTOUTUMINEN Sari Hietala 10.11.2008 yksilöllinen, oma ja oikea tapa tietoinen keskittyminen länsimaissa rauhoittumis- ja keskittymisriittejä, lihasrentous itämaissa mietiskelyn avulla mielen ja ruumiin tasapainoon, itsesuggestio tajunnan tilojen vaihtelua tietoinen mieli eli huomio siirretään sivuun ja tällöin rentoutumiselle tulee tilaisuus HISTORIAA kolmiulotteinen ihmiskuva vanha. Leikki-ikäisen lapsen lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät - kirjallisuuskatsaus 30 sivua + 3 liitettä 27.4.2015 Tutkinto Sairaanhoitaja AMK Koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto Hoitotyö Ohjaaja Lehtori Marjatta Kelo Opinnäytetyömme on osa Tulevaisuus lasten erikoissairaanhoidossa TuLE -hanketta. To Epiduraalinen kivunhoito. Suurempien leikkausten (iso ortopedinen leikkaus, vatsan alueen tai rintaontelon leikkaus) yhteydessä voidaan laittaa kivunhoitokatetri selkään Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät fysioterapeutin ja toimintaterapeutin näkökulmasta, fysioterapeutti (vahvistuu myöh.), toimintaterapeutti Eva Paakkanen Saattohoito Tauko Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien toteutuminen hoitotyössä, sairaanhoitaja Sirpa Jokine

Jantunen S. & Ollikainen T. 2010. leikki-ikäisen kivun arviointi ja mittaaminen sekä lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät - ohje lasten ja nuorten operatiiviseen yksikköön. Kuopio: Savonia-amk. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät ovat aina olleet minulle tärkeitä. Siksi olen pärjännyt hoitojen, raskauden ja imetyksen aikana hyvin, vaikka en pystykään lääkitsemään endometrioosia, Paredes toteaa Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät. Kylmähoito. Asentohoito. Henkinen tuki Kipulääkeohje suoraan kotiutuville potilaille. Ortopedi kotiuttaa potilaan osastolla käytössä olevilla kipulääkkeillä. • Peruskipulääkitys SÄÄNNÖLLISET RYHMÄT, VIIKKO 3, 15.1.2018 ALKAEN: Maanantai 15.1. KLO 10 PERHETEMPPU, Ruususali. Ryhmä lapsille ja vanhemmille. KLO 10.45 KUNTOTANSSI, Ruususali Yhteiset asiakkaat Ammattikorkeakoulu ja sairaala kehittäjäkumppaneina Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja TAITO-TYÖELÄMÄKIRJAT 4 • 201

Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät näyttöön perustuen : opas

2.3 Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät 4 2.4 Vatsaelinkirurginen potilas 5 3 Aikaisemmat tutkimukset lääkkeettömistä kivunhoidon menetelmistä 5 3.1 Tiedonhaun kuvaus 5 3.2 Potilasohjaus 6 3.3 Lämpö- ja kylmähoito 6 3.4 Hieronta 7 3.5 Musiikki 7 3.6 Rentoutuminen ja huomion poissuuntaaminen mallit, lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät - terveydenhuollon ja hoitotyön johtaminen, o sis. esim. henkilöstön määrä, osaaminen ja urakehitys, hoidon vaikuttavuus, laatu ja terveydenhuollon organisaationeettiset kysymykset Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät kroonisen kivun hoidossa, 55 sivua, 2 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 2012 Ohjaaja: Yliopettaja Päivi Löfman, Saimaan ammattikorkeakoul

Duodecim-leht

Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät voivat olla hyvin hyödyllisiä kivuliaissa toimenpiteissä. Näitä ovat huomion kiinnittäminen muualle mielikuvaleikeillä, rentoutuksella, katselemalla videoita tai kuuntelemalla musiikkia sekä hypnoosilla (Pölkki ym. 2005) Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät ovat aina olleet minulle tärkeitä. Siksi olen pärjännyt hoitojen, raskauden ja imetyksen aikana hyvin, vaikka en pystykään lääkitsemään endometrioosia, Paredes toteaa

Lääkkeetön kivunhoito - www

  1. Kipu - KOTISIV
  2. Lääkkeetön kivunlievitys - bebesinfo
  3. Aikuispotilaan kroonisen kivun lääkkeetön kivunhoito - oamk

Sairaanhoitopalvelu-Leena: Kipupotilaalla on oikeus hyvään

populær: