Home

Arbejdsløshed i 1930'erne

Bevægelsen blandt arbejdsløse i 1930'erne - marxist

 1. 30'erne var en tid plaget af krise, massearbejdsløshed og fattigdom for store dele af arbejderklassen. Den nuværende krise gør det mere aktuelt end det har været i mange år at se tilbage på erfaringerne fra dengang. Arbejdsløshed er en alvorlig fjende. Men arbejdsløshedens produkt: de arbejdsløse, er en enorm ressource så frem de bliver organiseret indenfor en arbejderbevægelse der.
 2. Økonomisk krise i 1930'erne. Af Louise Herping Ellegaard, Opdateret 16. juni 2017 Print Det var bare et af flere store byggeprojekter rundt om i landet, der skulle nedbringe den store arbejdsløshed, som fulgte i kølvandet på den økonomiske krise
 3. I 1930'erne diskuterede partierne muligheden for at forstærke det danske forsvar som følge af tilblivelsen af Nazityskland. Oppositionen mente, at det danske forsvar var så svækket, at man ikke kunne forsvare landet i tilfælde af et angreb. Regeringen med Stauning i front så dog en styrkelse af forsvaret som nyttesløst
 4. Den store krise i 1930'erne og dens oprindelse De frygtelige, diagram viser økonomien stamme fra primært fuld beskæftigelse i 1929 når arbejdsløsheden var 3,2% i massiv arbejdsløshed i 1933 når arbejdsløsheden nået 25%. Det første spørgsmål er, hvorfor der var så høje.
 5. I 1930'erne var arbejdsløsheden i Danmark massiv. I dette interview beretter en ung arbejdsløs mand om livet uden fast bopæl i København. Er man heldig, kan natten tilbringes på et herberg, men er der fyldt op på herbergene, må man gå 'brandvagt' om natten, det vil sige gå rundt i byen uden søvn
 6. Økonomien blev genopbygget, arbejdsløshed blev reduceret, og folk begyndte at føle sig sikre igen. Krakket på Wall Street Det store sammenbrud i den amerikanske økonomi skete i løbet af efteråret 1929. Wall Street krakket havde frygtelige konsekvenser over hele Europa. Mellem 1929 og 1933 var der stor arbejdsløshed og alvorlig fattigdom.
 7. Arbejdsløshedsbevægelserne i 1930'erne. Hjem // Viden og samlinger // Arbejderbevægelsens historie - Plads til os alle // Når bægeret flyder over - om arbejdskampe // Arbejdsløshedsbevægelserne i 1930'erne. Arbejdsmændene melder sig ud af De Samvirkende Fagforbund efter storkonflikt i 1925. Den verdensomspændende krise når Danmark i 19

På grund af den store arbejdsløshed i 1930'erne, var der mange familier, der ikke havde råd til at tage på ferie. De var tvunget til at blive i byen hele året, og mange af byernes boliger var meget usunde at bo i. For at hjælpe de børn, der aldrig kom på ferie, oprettede man feriekolonier Krise og arbejdsløshed I vinteren 1932-33 var der 500 arbejdsløse i Skive. De fleste var arbejdsmænd, men også mange bygningshåndværkere gik arbejdsløse. For at bøde på arbejdsløsheden iværksatte byrådet en række beskæftigelsesarbejder i 1930'erne - først og fremmest jord- og anlægsarbejder for arbejdsmænd, men også for. I januar 1933 var der samtidig udsigt til en storkonflikt på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden steg i de første år af 1930'erne til over 30 %. Arbejdsgiverforeningen havde med begrundelse i krisen varslet lockout for 100.000 arbejdere, fordi fagbevægelsen havde afvist kravet om en lønreduktion på gennemsnitlig 20 % Arbejdsløshed var den væsentligste risikofaktor for almindelige menneskers levevilkår; i hele perioden var ledigheden blandt arbejdere relativt høj, og den kulminerede under krisen i 1930'erne. De ledige fik dog en vis kompensation for indkomsttabet

Krisen i 1930'erne - kort fortalt Dermed spredte den amerikanske krise sig til resten af verden - og over hele kloden var der udbredt arbejdsløshed og fattigdom i starten af 1930'erne. I. Krisen har imidlertid indtil nu ikke været så dyb som krisen i 1930'erne. Selv i Storbritannien, hvor den samlede arbejdsløshed nærmer sig 1930'er-niveauet, er det stadig en mindre del af den samlede arbejdsstyrke end i 1931-32. Underemner: Krakket på Wallstreet - Forhistorie for krisen . Krakket på Wall Street Verdenskrisen, omfattende økonomisk krise i 1930'erne. Verdensøkonomien blev fra omkring midten af 1800-t. så integreret, at dårlige og gode tider i et større land bredte sig til andre lande, og frem til 1939 var svingninger i den økonomiske aktivitet et regelmæssigt fænomen i hele den vestlige verden Det er en førstehånds kilde fra Ernst Hansen, omkring hans oplevelse om arbejdsløshed i 1930'erne. Han var murre, men havde intet job 7-9 måneder om året. Når han søgte hjælp til arbejde fik han fortalt at der manglede arbejdskræft på landet. Ofte var der intet arbejde at hente på landet, så han var rejst forgæves

Økonomisk krise i 1930'erne - portals

 1. I Danmark i 30'erne får man gennem ni kapitler en række forskellige nedslag på årtiet med fokus på de finansielle problemer, som også var en del af 1930'erne, den sociale situation med arbejdsløshed og fattigdom, og hvordan staten søgte at dæmme op for problemerne. Endelig kommer bogen.
 2. ister 1924-1926 og igen fra 1929 til sin død i 1942. Han er især blevet kendt for sin rolle som leder ve
 3. En bekymret mor med to af sine syv børn. For denne familie og millioner af andre var 1930'erne en hård tid med fattigdom og arbejdsløshed. Ud af krisen voksede ekstreme partier sig stærke og rystede Europa. Demokratiet blev sat på prøve
 4. Høj arbejdsløshed. Unix lavet sammen med C programmeringssproget. PC-revolutionen. Lommeregneren gør regnestokken gammeldags. Disco og punk/punk rock-musik. En tid med superstjerner og idoler i sport og musik, efter det store rumprogram i 1960'erne. Microsoft blev grundlagt

Tidstavle - Krisen i 1930'erne. Du skal logge ind for at skrive en note Tyskland Europa USA Danmark; 1919-1925: 1918 Kejseren abdicerer, Weimar-republikken udråbes. 1919 Revolutionære opstande i Berlin og Bayern. 1923 Frankrig besætter Ruhr - hyperinflation Krisen i 1930'erne banede vejen for højrenationalismen i form af fascismen og nazismen, hvis værste side var dens raceideologi. Udgangspunkt i den tredje fase, ud af de fire økonomiske faser (1918-1939) Den tredje fase fra 1929-1933 gled både USA og Europa ud i en dyb krise med massearbejdsløshed

Velfærdsstatens fundament blev støbt - Danmarks Statisti

 1. Indenrigspolitisk førte 1. Verdenskrigs udbrud til en indre borgfred. Den fastlåste skyttegravskrig stillede store krav til krigsøkonomien, og i 1916 vedtog Rigsdagen den såkaldte Lov om hjælp til fædrelandet, som gav regeringen vidtrækkende muligheder mht. mobilisering af arbejdskraft, indgreb i økonomien mv
 2. I 1930'erne var det sociale sikkerhedsnet (dagpenge, kontanthjælp mv.) meget svagt udbygget, så den stigende arbejdsløshed medførte kraftigt fald i forbruget - hvilket igen medførte faldende produktion, fyringer og stigende arbejdsløshed. Nedturen blev altså forstærket af en ond cirkel
 3. 1930: Børnearbejde Arbejdsløshedsbevægelsen: i 1930´erne *Fattigdom *13,7 procent i 1930 til 17,9 procent i 1931 og så et spring til hele 31,7 procent i 1932 Nazi Gruppe 6 Demonstrationer og konflikter 1930´erne . *Hitler *National-socialisme *DNSAP 1930´erne Nationalsozialismu
 4. Denne dansk-/historieopgave handler om krisen og den sociale nød i 1930'erne. Det er en historisk beskrivelse af hvordan den økonomiske krise opstod først i USA og herefter i Danmark og hvilke konsekvenser den havde, især for den arbejdende befolkning
 5. byarbejderen i 1920, mens arbejdstiden for en landarbejder i slutningen af 1930'erne gennemsnitligt var 10 timer om sommeren og 8,3 timer om vinteren. Hertil kom, at en landarbejder i slutningen af 1930'erne typisk tjente 1.600 kr. om året, mens en ufaglært byarbejders årlige indtægt oftest lå et sted mellem 3.000 og 3.500 kr

Arbejdsløshedsbevægelser og uro i Nakskov 1930'erne var præget af massearbejdsløshed. De arbejdsløses vrede voksede, og i 1931 begyndte arbejdsløshedsbevægelser at demonstrere. Flere steder. Ernst fortæller om vilkårene i 1930'erne når man var arbejdsløs. Her bruger han sig selv som eksempel, og fortæller om, hvordan han måtte tigge om mad, stjæle mælk fra opgange og sove i lader. Han tog fra byen til landet for at søge arbejde, men heller ikke her var der arbejde at få Hvem er Storbritannien i 1930'erne. 200. Kønnet som havde nemmest ved at få arbejde på fabrikken i 1930'erne. Hvem var kvinderne (lavere løn) Hvad var faldende efterspørgsel på landbrugsvarer (grundet stor arbejdsløshed) 500. Håndværkerne som havde den højeste gennemsnitsløn

1930' erne: 1. Der var stor arbejdsløshed i 1930' erne, og Hitler kom til magten i Tyskland. Arbejdsløsheden var forårsaget af den internationale erhvervskrise. Krisen fik stor betydning for den danske samfund, især landbruget. Dette gør, at mange familier og børn må gå sultne i seng Samtidig havde man indenrigspolitisk nok at se til. I kølvandet på børskrakket på Wall Street i 1929 rullede bølger af konkurser og fallitter fra USA til Europa, og resultatet var en stærkt øget arbejdsløshed. Det ramte også Danmark. Her var der helt op til 32 procent arbejdsløshed i begyndelsen af 1930'erne Danskopgaven i 1.g om arbejdsløshed i 30'erne. Med analyse af Pengemagt af H.C. Branner. 1.1. Problemformulering Med udgangspunkt i ovennævnte novelle som min primære litteratur vil jeg gå dybere ind i problemstillingen omkring arbejdsløsheden og de følger, det havde for det enkelte menneske i 1930'erne ba- s e m i n a r dansk finanspolitik i 1930'erne danish fiscal policy in the 1930's thomas b. poulsen www.thbp.d

Den store krise i 1930'erne og dens oprindels

 1. 1 1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1997 FRA LANDARBEJDER TIL BYARBEJDER ARBEJDE, ARBEJDERE OG ARBEJDSLØSHED I RANDERS AMT I 1930 ERNE Af Søren Toft Hansen Marius flytter til byen I november 1935 startede Marius Anthon Hansen i lære som maskinarbejder. Han var 18 år og havde, siden han var 11 år, haft forskellige pladser på landet
 2. Det var startskuddet til en ny genre i dansk litteratur, nemlig kollektivromanen, som havde sin storhedstid i slutningen af 1920'erne og i 1930'erne. Karakteristisk for kollektivromangenren er dens skildring af en gruppe mennesker, der har et fællesskab på et arbejdsmæssigt eller miljømæssigt plan
 3. Ingen ved i slutningen af 1930'erne, at brætspillet Matador skal gå hen og blive en kæmpe succes og få en særlig plads på hylderne i de danske hjem. Det tager ikke det underholdende brætspil med sin farvestrålende spilleplade, de små biler, hotellerne og de falske penge lang tid, før det har erobret både børn og voksnes
 4. I vinteren 1941 blev problemet med arbejdsløshed ekstremt i Danmark: Mere end hver tredje danske arbejder havde intet job. Og gennem hele året 1941 var mere end halvdelen af alle arbejdere arbejdsløse i kortere eller længere tid. Det ramte særligt de arbejdere, der var ufaglærte. Dvs. de, som ikke var udlærte til at tage sig af et.

HØR: Interview med ung arbejdsløs fra 1930'erne

Økonomisk krise og stigende arbejdsløshed. Det kunne lige så godt være overskrifter fra sidste uge. Men vi befinder os i tredje afsnit i den historiske føljeton, der er nået til perioden 1921-1930. En periode, som på mange områder ligner den, vi befinder os i lige nu. Der kan på mange måder drages paralleller mellem 1920'erne og i dag - Vores gennemsnitsindkomst i dag er enormt meget højere, end den var i 1930'erne. Følelsen af krise handler aldrig om faktisk indkomst, men om følelsen af ulighed. Og når der er mindre krisestemning her i Danmark end for eksempel i USA, skyldes det, at ledigheden endnu ikke er særligt høj. Anderledes var det i 1930'erne Modul 2 8A historie. Blog. 17 April 2019. How to use visual storytelling for more masterful marketin I starten af 1930'erne rammes Danmark ligesom resten af den vestlige verden af en dyb økonomisk krise. Med USA som drivkraft starter den helt store økonomiske rutschetur, hvor børskrakket på Wall Street i USA i 1929 er det mest kendte symbol på nedturen. I Danmark slår krisen igennem i starten af 1930'erne. Arbejdsløsheden vokser og vokser

Samfundet. 1930'erne var årtiet med den store arbejdsløshed. Og årtiet hvor Hitler og nazisterne kom til magten i Tyskland. I Danmark skete der ikke lignende store ting, men derfor var der alligevel en del, der ændrede sig - også for børnene Fra 1920 til 1929 stiger antallet af biler i Danmark fra 18.000 til 100.000 - på trods af økonomisk nedgang og stor arbejdsløshed (det er bestemt heller ikke arbejderne, der køber bil). Næsten alle 8.000 km af de danske landeveje bliver asfalteret. Og rutebilen, med plads til i gennemsnit 20 passagerer, kommer på gaden. Et digt af Kai. »Der er et nøgletal, som gør en forskel, og det er arbejdsløsheden. I 1930erne havde man arbejdsløshedsprocenter på over 30. I Danmark lå den på 32 i 1932, og en stor arbejdsløshed er et kæmpeproblem, ikke mindst af sociale årsager. Derfor er det godt, at arbejdsløsheden i dag ikke er steget så meget og i det hele taget er markant.

Den økonomiske krise i 1929 og depressionen i 1930erne - 2A

Arbejdsløshedsbevægelserne i 1930'erne Arbejdermusee

1930 Historie D

I 1930'erne er der økonomisk krise og arbejdsløshed, så der er problemer nok at tage fat på. Til forskel fra det moderne gennembruds forfattere er forfatternes engagement i 1930'erne ofte ideologisk bestemt, det vil sige, at forfatterne ofte har et politisk budskab Men det skete efter tolv år, snarere end blot tre år, med høj arbejdsløshed inden for de veletablerede industrier som kul, jern og stål, skibs-værfter, og bedringen gik meget uden om disse industrier, da den nye fremgang kom inden for letmetal og motorer. Toppen af siden. 1930'erne: Fra monopolkapitalisme mod statskapitalism

1930'erne. 100procent 18. maj 2015 kl. 11.25. Nikolaj Lauta. Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst. Tiden var præget af international økonomisk krise efter børskrakket i 1929 og stor arbejdsløshed i Danmark. Det var baggrunden for socialreformen i 1933, og det var også. Reklame for et større forbrug af danske varer, som et led i bekæmpelsen af arbejdsløsheden Samtidig betød frygten for en tilbagevenden til de kaotiske tilstande fra 1923, at i særdeleshed rigskansler Heinrich Brünings konservative regering fra marts 1930 til maj 1932 førte en så benhård økonomisk politik, at den tyske arbejdsløshed på et tidspunkt oversteg seks millioner med en ufattelig social nød og yderligere opbakning.

Under højkonjunkturen i starten af 1900-tallet oplevede byggeriet i København en kraftig vækst præget af spekulation. Investeringerne var i et stort omfang finansieret ved korte lån i udlandet, og da finansielle kriser i udlandet i 1907 førte til hjemtrækning af lånene og valutamangel, kom flere københavnske banker i vanskeligheder Når inflation og arbejdsløshed kommer på samme tid kaldes det for stagflagtion. Den kan de økonomiske værktøj ikke styre på samme måde, som krisen i 1930erne eller i 2008. Jeg er bestemt ikke af den opfattelse at 1930'erne var præget af laissez-faire - DANMArK i 1930'erNe Emnet fortæller om den verdens-omspændende økonomisk krise, der startede i USA i slutningen af 1920'erne og som bredte sig til Europa. I flere europæiske lande mistede man tilliden til demokrati-et som styreform og fik et diktatur Både arbejdsløshed og fattigdom blev udbredt i 1930'erne. Forhistorien for krisen: Tyskland havde tabt første verdenskrig. Kejserdømmet blev omdannet til en demokratisk republik, af socialisterne i Tyskland. Efter, først en stor økonomisk nedgang, begyndte en økonomisk fremgang i.

Denne form for arbejdsløshed opstår, når det samlede udbud af arbejdskraft er større end efterspørgslen efter arbejdskraft. Årsagen kan være en regulær krise i det økonomiske kredsløb (jævnfør kapitel 2.1 om krisen i 1930'erne), men problemet kan også være, at den teknologiske udvikling løber hurtigere end den økonomiske vækst. Danmark i 30'erne var en tid præget af økonomisk krise. Landbrugets mange tvangsauktioner og de mange virksomhedskrak resulterede i en stor arbejdsløshed og store sociale problemer Der var i starten af 1930?erne økonomisk krise i Europa, som betyd en stor arbejdsløshed, i Danmark vedtog man socialreformen for at afhjælpe nøden, i andre lande kunne de politiske partier ikke altid enes om hvad man skulle gøre

Få Tilbage til 30'erne af Ove Dahl som bog på dansk - 9788702127379 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Der var økonomisk krise i Danmark i begyndelsen af 1930'erne. Mens landbruget allerede i 1920'erne havde oplevet mange fallitter og sociale uroligheder, bredte krisen sig nu også til industrien. Det førte til fyringer og dermed stigende arbejdsløshed. Den sociale nød voksede, og det førte til uroligheder

Antisemitisme, forstået som modvilje eller had mod jøder, er ikke et tysk eller nazistisk fænomen, men har eksisteret i det meste af Europa siden oldtiden. Gennem tiden er jøder således ofte blevet udpeget som syndebukke, når der har været økonomisk eller social nedgang i samfundet. Det gentog sig, da nazisterne kom til magten i Tyskland Krisen spredte sig hurtigt fra USA til resten af verden, og i løbet af 1930erne så man den største arbejdsløshed og fattigdom, som man ikke havde set før. Krakket på Wall Street og 2. Verdenskrig Krakket på Wall Street har fået flere til at se vigtigheden heraf som en af grundene til Hitlers magtovertagelse i Tyskland 1920'erne & 1930'erne. 1918-1940. Samfund - Økonomisk depression efter 1. verdenskrig. - Vareknaphed, arbejdsløshed, strejker, lock-outs. - Kanslergadeforliget, børskrakket i USA, Wall street (1929). - Politisk debat (fasicisme, italien og tyskland), Mussolini havde magten i Italien i 1922, Hitler i Tyskland i 1933. - Stalin i slutningen af. 2018 er 10-året for finanskrisen som begyndte med en boligboble i Californien og udviklede sig til en langvarig, verdensomspændende finanskrise i 2007-2008. Krisen betød bankkrak, galopperende arbejdsløshed og konkurser over hele verden

Kanslergadeforliget 1933 - Aarhus Universite

Danmarks historie (1901-1945) - Wikipedia, den frie encyklopæd

Fra landarbejder til byarbejder:arbejde, arbejdere og arbejdsløshed i Randers Amt i 1930'erne Det kaos, plakaten advarer mod, var enten de konservative, kommunisterne eller det danske nazistparti, hvis forbillede, Hitler, var blevet rigskansler i Tyskland. 1930'erne var præget af arbejdsløshed, økonomisk krise og angst for den tiltagende krigsrummel sydfra 1933 og i 1930'erne som helhed var der nogle ydertrusler og indretrusler mod det demokratiske og parlamentariske system i kraft i 1976, der blev den ramt at virkeligheden, der var oliekrise. Økonomien gik i stå og der var igen en masse arbejdsløshed. Bistandsloven kommer aldrig til at. I løbet af 1930'erne blev der i øvrigt iværksat en række større anlægsbyggerier, som skulle reducere arbejdsløsheden i byggesektoren. at perioder med arbejdsløshed var et overstået fænomen, fordi regeringer havde lært at styre efterspørgslen

Omfanget af krisen i 1930'erne Krisen i 1930'erne varede lige fra 1929 og 10 år frem til slutningen af 1930'erne. Børskrakket i oktober 1929 var begyndelsen på en årrække med lavkonjunktur. Karakteristisk for denne lavkonjunktur var blandt andet en høj grad af arbejdsløshed Samfundets mål er ikke at opnå profit, men at gøre det bedste for samfundet og sikre, at deres behov bliver opfyldt.John Maynard Keynes - blandingsøkonomi - Engelsk økonom, politiker - Udviklede i 1930'erne en økonomisk teori under den store depression, der gik ud på en økonomi, hvor staten skulle have en aktiv rolle i krisetider, så. BOLBRO: 1930'erne var depression, børskrak, fattigdom og arbejdsløshed, men kunstnerisk en opblomstringstid. Hør musik og hør om kunstnere som Louis Armstrong, Hans Kirk, Bing Crosby, Karen. Dette kunne man erfare i 1930'erne ved blot at observere de mange år med høj arbejdsløshed. Men Keynes fremsatte også argumenter bag sin påstand. Hvis arbejdsløsheden er stor, må det være fordi, at der ikke efterspørges nok varer til, at virksomhederne har behov for, at alle på arbejdsmarkedet er ansat i produktionen

Fra 1930'erne til 1970'erne blev arbejdsløshed primært set som et udslag af problemer med den samlede efterspørgsel i økonomien. Var der krise, måtte regeringerne bruge penge, så der igen blev efterspurgt mere arbejdskraft; omvendt, når økonomien var ved at nå grænsen for sin kapacitet. I de allerfleste tilfælde blev der givet afslag, selvom den pågældende flygtning havde fået tilbudt arbejde. Det var der flere årsager til. For det første var der stor arbejdsløshed blandt danskere, og for det andet var navnlig de danske handelsorganisationer imod, fordi de forudså konkurrence fra jødiske handlende og forretningsmænd Og krisen i USA i 1930'erne blev både generel og dyb, med massiv arbejdsløshed og udbredt social nød. I denne situation valgte den amerikanske regering under præsident Roosewelt at køre med underskud på de offentlige budgetter, således at borgerne fik flere penge fra staten, end de betalte i stat. Dette stimulerede efterspørgslen, som.

Frem til 1930'erne var det en udbredt opfattelse blandt økonomer, at samfundsøkonomien var selvregulerende. Opstod der en periode med arbejdsløshed, ville økonomien af sig selv finde hen imod den fulde beskæftigelse, mente økonomerne. Den frie konkurrence og markedskræfterne ville sørge for, at økonomien rettede sig op - om ikke på kort sigt så i hvert fald på lidt længere sigt I 1930'erne var 'usikkerhedens betydning' en ny erkendelse, som Keynes bibragte den økonomiske videnskab. der blot kunne minde om et selvregulerende makroøkonomisk system har været evident siden 1970erne i form af stigende arbejdsløshed, inflation, boligbobler.

Finanskrisen: 1930'erne og nu - TV

»Det forklarer, hvorfor mange efter 1945 alligevel havde et positivt indtryk af nazismen, indtil den igen førte Tyskland ud i en krig kun knapt 20 år efter 1. Verdenskrig. I tyskernes erindring fremstår 1930'erne positivt, og nazismen --trods forfølgelse og diskrimination -- blev oplevet og erindret som noget positivt,« fortæller han De lød stadig højere op gennem 1930'erne, de antisemitiske stemmer fra Tyskland, der talte om jødeproblemet. Trediverne var en hård tid, med arbejdsløshed og fattigdom. Der var brug for en syndebuk. I Tyskland er der bitterheden over, at de tabte 1. Verdenskrig og at de mistede landområder. Der er arbejdsløshed MELLEMKRIGSTID1920'ERNE & 1930'ERNE. 1918-1940. Samfund: - Økonomisk depression efter 1. verdenskrig. Vareknaphed, arbejdsløshed, strejker og lock-outs. Kanslergadeforliget. Børskrakket i USA - Wall Street - 1929.Politisk debat.. Begyndende fascisme i Italien og i Tyskland i 1920'erne og i 1930'erne. Mussolini til magten i Italien. Historisk biografi om tre kvindelige svømmere i 1930'erne, der for altid ændrede svømmesporten og danskernes syn på kvindelige sportsudøvere. I en kulturel og politisk brydningstid banede.

Krise og arbejdsløshed, livsanskuelser og politik, eksperimenter og frigjorthed - det er alt sammen sider af først 1920 ´erne og siden 1930´erne. Alt var tilsyneladende til debat - næsten alt. Der var dog grænser, som tegneren Ib Andersen her har anskueliggjort i blade Arbejdsløshed og fattigdom. Perspektivering Arbejdsløshed i 1930'erne. Personerne Olsen Arbejdsløs. Familien forøges i løbet af novellen fra 5 til 8 personer. Han er indadvendt og rastløs (modsat reaktion af Christians Christensens far). Mor Opgivende og hjælpeløs. Elise Håber og drømmer om en bedre fremtid. Hun er mentalt stærk at begrænse krisens negative virkninger på arbejdsløshed, velstand og velfærd, bliver det afgørende, at der føres en aktiv, målrettet og effektiv økonomisk politik sigtende mod jobskabelse og beskæftigelse

Hvordan er udviklingen i BNP, og, statens finanser, inflation og arbejdsløshed? Hvilken betydning af Bank of England i Storbritannien? Hvilken økonomisk politik fører regeringen? Storbritannien havde i 16 år, fra 1992 til 2008, en ubrudt, kolossal stor vækst (BNP) I Børnenes Arbejdermuseum kan du finde ud af, hvordan det var at være barn i 1930'erne. Bliv klogere på hvordan oldemor boede som barn, om man overhoved havde legetøj dengang, og om det virkelig kan passe, at børn også skulle arbejde hver dag? Entréen er gratis for børn under 18 Grundet den massive arbejdsløshed i 1930'erne, havde Rigsdagen vedtaget en lov om at yde økonomisk støtte til anlægsprojekter for at gavne beskæftigelsen. Socialministeriet tilbød derfor efter ansøgning fra Aarhus Kommune at dække arbejdsomkostningerne

I Danmark begyndte opbygningen af velfærdssamfundet i 1930´erne og blev udbygget betragteligt i løbet af 60´erne og 70´erne. Danmark havde verdens 3. højeste BNP pr. capita i 1970. Efter at være faldet alvorligt tilbage i velstand, arbejdsløshed og andre indikatorer, tog Danmark. Komedier, som vi kender dem i dag, har sin oprindelse i 1930'erne. I tiden præget af arbejdsløshed og krise var de folkelige komediefilm muligheden for en kortvarig flugt fra virkelighedens sorger...

I 1994 gennemgik Mexico en dyb økonomisk krise, og pesoen blev betydeligt svækket. Det var den værste økonomiske krise landet havde oplevet siden 1930'erne - da inflationen og renten steg og der kom højere arbejdsløshed. I de seneste år Mexico har undergået en imponerende forbedring og er i dag blandt de 15 stærkeste økonomier i verden Arbejdsløshed er også dyr for statskassen og den kan skabe social uro og kriminalitet. og verdenskrisen i 1930'erne blev det gjort klart at pengepolitikken ikke kunne klare en dyb. I 1930 blev Boller-skovene solgt til den danske stat. I midten af 1930'erne, hvor der var stor arbejdsløshed, blev vejene i skoven lavet som et beskæftigelsesprojekt. Man byggede også en p-plads ved Stenhøj. Til gengæld lukkede et savværk i 1935. Savværket lå dér, hvor den nuværende skovløberbolig ligger på Stenhøjsvej Det hele begyndte med Første Verdenskrig. Danmark var umiddelbart ret uberørt af selve krigen, men hvis man vil forstå krisen i 1930'erne, udbredelsen af de totalitære ideologier kommunismen, fascismen og nazismen, 1930'ernes krisepolitik, Anden Verdenskrig, konflikterne på Balkan i 1990'erne o.s.v., må man forstå Første Verdenskrig og dens konsekvenser for verden Keynes pegede her som den første på, at samfundsøkonomien ikke nødvendigvis af sig selv vil finde en balanceret udvikling med lav arbejdsløshed og stabil økonomisk vækst. Tværtimod, mente Keynes, så ville det snarere være undtagelsen end reglen. Dette kunne man erfare i 1930'erne ved blot at observere de mange år med høj arbejdsløshed

Som løsning på arbejdsløsheden i 1930'erne foreslog én at bygge varehuse af Woolworth-typen. Den amerikanske varehuskæde, grundlagt 1879, byggede på idéen om varesalg af et begrænset antal prisgrupper (oprindelig kun 5 og 10 cent). Her ses Woolworthbygningen i New York, der er opført i 1913 og er 241 meter højt. Postkort ca. 1920 Socialdemokraterne for at afhjælpe den store arbejdsløshed og skabe Fremtidens Danmark med nyt boligbyggeri og store offentlige anlæg som fx broer og jernbaneforbindelser. Forslag til undervisningen Udsendelsen kan indgå i et undervisningsforløb på mellemtrinnet fx 6. klasse, hvor der arbejdes med flg. problemstilling Desperation og frygt - i 1930'erne nu ikke ligesom 20'erne præget af normalisering, tilbagevenden til stabilitet m.m. Forbruget er altså ikke stort nok til at sikre beskæftigelsen af alle produktionsfaktorer = arbejdsløshed. Marxisme

populær: