Home

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Ligestilling på arbejdsmarkedet handler også om ligestilling i familien. Der var enighed, da LO og FTF holdt 8. marts-arrangement. Problemet er, at det er kvinderne, der tager arbejdet i hjemmet, går ned i tid, tager barslen og børnenes sygdom Løngab: Kvinder får ikke den samme løn som deres mandlige kolleger. Det lønner sig at være mand på det danske arbejdsmarked mimetypeMETA-INF/container.xml1. urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container content.opf application/oebps-package+xml content.opfcover.jpegDIO I (AKT) - Tekst.

Det skyldes først og fremmest, at kvinder og mænd arbejder i forskellige brancher og sektorer og har forskellige arbejdsfunktioner. Det danske arbejdmarked er nemlig et af de mest kønsopdelte i. det kønsopdelte arbejdsmarked. Værdisætningen af hhv. mænd og kvinders arbejde er en udfordringer i forhold til lige-løn og ligestilling i DK i dag. Nina Smith vurderer ligeledes at en ændring af barselsloven, således at en større del af barslen reserveres til faren, kan være et politisk redskab, der kan høste noget af de Denne rapport kortlægger omfanget af og udviklingen i kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked fra 1993 til 2013. Rapporten giver et overblik over kønsfordelingen inden for sektorer, brancher og stillingsniveauer, og et indblik i sektor- og branchemobilitet for mænd og kvinder Det kønsopdelte arbejdsmarked. Du skal logge ind for at skrive en note Selvom danske kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er næsten lige så høj som mændenes - og dermed blandt verdens højeste - har mænd og kvinder i stor stil ret forskellige job. Trods øget ligestilling er der.

Feature fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om det kønsopdelte arbejdsmarked Det kønsopdelte arbejdsmarked. Danmark havde indtil for få år siden et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa, men med Europas østudvidelse er Danmark blevet overhalet af de østeuropæiske lande. Ikke desto mindre har Danmark stadig et meget kønsopdelt arbejdsmarked: Kvinder arbejder typisk i den kommunale sektor, inden for omsorg og kontor og i de mest rutineprægede. Formålet med dette kapitel er at kortlægge det kønsopdelte danske arbejdsmarked med afsæt i de nyeste tilgængelige data, der p.t. er fra 2013, samt at belyse udviklingen i kønsopdelingen over de seneste to årtier. Udviklingen over tid belyser vi som hovedregel ved at sammenligne. Cevea er en uafhængig dansk centrum-venstre tænketank. Rapporten Det kønsopdelte arbejdsmarked undersøger de økonomiske gevinster, der kan være ved en større grad af ligestilling på arbejdsmarkedet samt hvilke tiltag, der kan bruges til at høste sådanne gevinster Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. I denne rapport kortlægges omfanget af kønsopdelingen i forhold til uddannelser, fagområder, sektorer, brancher og jobfunktioner. Forfatterne finder ud fra omfattende data fra Danmarks Statistik en række kønsrelaterede sammenhænge med mænds og kvinders jobvalg

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Helle Holt, Lars Pico Geerdsen, Gunvor Christensen Caroline Klitgaard, Marie Louise Lind 06:02 DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED EN KVANTITATIV OG KVALITATIV BELYSNING DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED EN KVANTITATIV OG KVALITATIV BELYSNING Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. I denne rapport kortlægges om Det kønsopdelte arbejdsmarked har tre dimensioner: en horisontal, en vertikal og en glidende opdeling. Den horisontale kønsopdeling består i, at kvinder og mænd arbejder i vidt forskellige sektorer, brancher og arbejdsfunktioner. Knap 2 ud af 3 ansatte i den private sektor er i dag mænd DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. I denne rapport kortlægges omfanget af kønsopdelingen i forhold til uddannelser, fagområder, sektorer, brancher og jobfunktioner. Forfatterne finder ud fra omfattende data fra Danmarks Statistik en række.

Det kønsopdelte arbejdsmarked indebærer, at kvinder primært er ansat inden for den offentlige sektor, og at mænd primært er ansat inden for den private sektor I morgen holder Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg en høring om blandt andet ligeløn og det kønsopdelte arbejdsmarked. Det er. Det kønsopdelte arbejdsmarked kan have nogle negative konsekvenser for samfundet og for den enkelte. Kønsopdelingen kan føre til, at knappe ressourcer ikke udnyttes op-timalt, hvilket kan forøge risikoen for, at der opstår arbejdskraft Værdisætning. Kvinder og mænd har lige løn for lige arbejde, men det kønsopdelte arbejdsmarked værdisætter kvinde- og mandsdominerede fag forskelligt. Det er et problem, som alle parter skal være med til at løse, sagde formanden for Lønkommissionen

Det kønsopdelte arbejdsmarked kan have nogle negative konsekvenser for samfundet og for den enkelte. Kønsopdelingen kan føre til, at knappe ressourcer ikke udnyttes optimalt, hvilket kan forøge risikoen for, at der opstår arbejdskraftmangel og skævt fordelt ledighed Med afsæt i de brancher, hvor beskæftigelsen er relativt størst, er det især værd at bemærke, at kvinders andel af de beskæftigede inden for Handel, hotel og restauration er steget fra 28 pct. i 1993 til 41 pct. i 2013, dvs. at beskæftigelsen inden for dette område er blevet mere kønsblandet i perioden, se figur 5.2 Og der viste sig et kønsopdelt arbejdsmarked, der udgør den store forskel - 7 ud af 10 offentligt ansatte er kvinder - omvendt er det 6 ud af 10 mænd, der arbejder i det private. Lønforskellen mellem det offentlige og private viste sig ikke at være så forskellig endda, når der måles ud fra præsterede arbejdstimer Imidlertid er det relevant også at fokusere på de bagvedliggende årsager og konsekvenserne på lang sigt, der bl.a. hænger sammen med et kønsopdelt arbejdsmarked. I en ny rapport fra SFI, er det kønsopdelte arbejdsmarked blevet kortlagt . Rapporten belyser tre områder

Ligestilling på arbejde kræver ligestilling i familien

 1. Det betyder, at den enkelte ikke nødvendigvis vælger det arbejde, han eller hun er bedst til. Ligesom det er kendt, at typiske kvindefag er dårligere lønnede end typiske mandefag. Faktisk så meget, at man anslår, at over halvdelen af uligelønnen i Danmark kan forklares ved det kønsopdelte arbejdsmarked
 2. Ikke-vestlige mænd gør op med det kønsopdelte arbejdsmarked. Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er mere tilbøjelige til at søge arbejde i traditionelle kvindefag end etnisk danske mænd. Det viser ny Momentum-analyse. Forklaringerne kan både være andre traditioner, uddannelseskrav og kampagner
 3. Det kønsopdelte arbejdsmarked brydes af ikke-vestlige mænd. Mænd med ikke-vestlig baggrund tager oftere traditionelle kvindejob i kommunerne end etnisk danske mænd. Tendensen ses på alle de fem store overenskomstområder, og kan skyldes en række ting, mener forsker

Løngab: Kvinder får ikke den samme løn som deres mandlige

www.transportgruppen-3f.d

Kønsopdelt vejledning giver kønsopdelt arbejdsmarked. Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. En af grundene kan være det traditionsbundne valg af uddannelse, som i sidste ende påvirker flaskehalse og fødekæder Det kønsopdelte arbejdsmarked med lavere lønniveau i traditionelle kvindefag sammenlignet med andre fag Mange bække små gør en stor å, så hvis du som kvinde vælger - som mange kvinder gør - at tage størstedelen af barslen, gå ned i tid, mens børnene er små, og arbejde i det. Det er stadig sådan, at Mads bliver maskinmester, mens Sanne bliver sygeplejerske. På trods af årtiers debat om det kønsopdelte arbejdsmarked flytter unges studievalg sig kun langsomt. Uddannelsesvalg. Det er stadig sådan, at Mads bliver maskinmester, mens Sanne bliver sygeplejerske

Feature fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om det kønsopdelte arbejdsmarked Formålet med dette kapitel er at kortlægge det kønsopdelte danske arbejdsmarked med afsæt i de nyeste tilgængelige data, der p.t. er fra 2013, samt at belyse udviklingen i kønsopdelingen over de seneste to årtier. Udviklingen over tid belyser vi som hovedregel ved at sammenligne.

Det kønsopdelte arbejdsmarked Kønsopdelingen i arbejdsmarkedet er både horisontalt og vertikal Den horisontal kønsopdeling dækker over, at kvinder og mænd er forskelligt fordelt på arbejdsområder og brancher (kvindejobs og mandejobs), hvilket også giver en stærk kønsopdelingen i den offentlige og private sektor

Det kønsopdelte arbejdsmarked - YouTub

 1. Et kønsopdelt arbejdsmarked - VIV
 2. Det kønsopdelte arbejdsmarked Samfundsfag C (iBog

Det kønsopdelte arbejdsmarked - mænd i sygeplejen - YouTub

Det kønsopdelte arbejdsmarked - Mandag Morgen - mm

 1. Det Kønsopdelte Arbejdsmarked - Pd
 2. Lønnen er lige, men arbejdsmarkedet er skævt Informatio
 3. Lønkommission: Det kønsopdelte arbejdsmarked er et fælles
 4. Et kønsopdelt arbejdsmarked - viden
 5. Det kønsopdelte arbejdsmarked - branche
 6. Bibliotekarforbundet - Det kønsopdelte arbejdsmarked
 7. Et kønsopdelt arbejdsmarked koster erhvervslivet penge og

Drop fordomme om kvinde- og mandefag - Fagbevægelsens

Mænd tjener langt mere end kvinder i løbet af et liv

populær: