Home

Torstenssonfejden

Torstenssonfejden Gyldendal - Den Store Dansk

  1. Torstenssonfejden, dansk-svensk krig 1643-45. Krigen kan ses som en del af Trediveårskrigen: Den danske mæglingspolitik gik på tværs af svenske interesser, hvorfor svenskerne udnyttede deres hær i Tyskland til et opgør med arvefjenden. Desuden havde Christian 4. skabt et spændt forhold til Holland ved i slutningen af 1630'erne at tredoble Sundtolden
  2. Men det var ikke toldstriden, som var den væsentligste årsag til, at den svenske rigskansler Axel Oxenstierna, der var Sveriges faktiske regent, efter at Gustav Adolf 1632 var faldet i kamp mod de kejserlige, fra begyndelsen af 1640'rne arbejdede på en militær konfrontation med naboen

Torstensonfejden blev begyndelsen på enden for Christian 4. og Danmarks storhedstid. De urimelige stigninger på Øresundstolden havde længe været en torn i øjet på de europæiske søfartsnationer, og i 1643 havde svenskerne fået nok af Danmarks grådighed Torstenssonkrigen var en krig mellem Danmark og Sverige, som varede fra 1643 til 1645. Krigen er opkaldt efter den svenske felt­her­re Lennart Torstensson og kaldes un­der­ti­den også for Torstenssonfejden. Krigen brød ud, da Torstensson i december 1643 in­va­de­red­e hertugdømmerne med en hær Christian d. 4. mistede synet på det ene øje under under slaget på Kolberger Heide i 1644 - et slag i perioden som Danmark for en gang skyld ikke tabte. Svenskerne mente dog, at det endte uafgjort, og at det blot var en parantes i den store konflikt 'Torstenssonfejden', som Danmark tabte NORSKE DEFENSIONSSKIBE OG DERES UDRUSTNING UNDER TORSTENSSONFEJDEN Af JØRGEN H. BARFOD Skibe, orlogsskibe og handelsskibe, flere skibe og større skibe var blandt Chr. IVs mange store maal. Hans tilsyne­ ladende medfødte anlæg for sømandsskab -og hans interess

Torstenssonfejden Wikiwan

dane-swedish conflict (1643-1645) This page was last edited on 29 April 2019, at 09:55. All structured data from the main, property and lexeme namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; text in the other namespaces is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Holberg gør senere i teksten selv opmærksom på, at svenskerne opfattede slaget som uafgjort og som en parentes i Torstenssonfejden (1643-1645), der endte med, at Danmark pga. opbakning af europæiske stormagter undgik fatale repressalier, men dog måtte afgive landområder til svenskerne Martin Luthers opgør med den katolske kirke i 1500-tallet og den efterfølgende Reformation, udløste en konstant religionskonflikt i Europa. Denne konflikt udløste den såkaldte Trediveårskrig, der varede fra 1618 til 1648 Frederik havde desuden ligget i strid med Bremens og Verdens stænder, og under Torstenssonfejden kom han på kant med rigsmarsk Anders Bille. Som konge overlod han de første år en del af styrelsen til rigsrådet, men reelt fik han en friere stilling, end der var tiltænkt ham i. Uden egentlig at erklære krig officielt angreb Holland og Sverige Danmark i december 1643. Fordi der aldrig blev erklæret krig med Danmark, kaldes konflikten også for Torstenssonfejden. Den 1. juli 1644 mødtes de 2 hære mellem Femern og Kielerfjorden. Det slag er kendt som slaget ved Kolberger Heide

1643-45, er en to-årig krig mellem Danmark og Sverige. Sverige ønskede større adgang til Østersøen, Øresund og Nordsøen. Svenskernes mål var at erobre Skåne, Halland og Blekinge, der på daværende tidspunkt tilhørte Danmark Regeringen har søndag præsenteret et nyt forsvarsforlig, og i den forbindelse bliver et nyt test- og udviklingscenter placeret på Fyn. Det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen (S), der er medlem af forsvarsudvalget, glæder sig over det nye forsvarsforlig. Hun tror, dronecentret vil give hundredvis af nye arbejdspladser til Fyn over de kommende år Aalborg har altid været Limfjordens hovedby. Byen har haft alle fordele: Adgang til fiskeriet i Limfjorden, nærhed til de norske, svenske, danske og baltiske markeder, en nøgleposition ved passagen over Limfjorden, undergrundsressourcer og frodig landbrugsjord Øresundstolden indførtes i 1429 af kong Erik 7. af Pommern. Ethvert udenlandsk skib, der passerede en linje mellem Helsingør og Helsingborg, skulle betale en afgift. I senere tid nærmere bestemt mellem Kronborgs flagbatteri og Helsingborgs nordligste del. Det var dengang ikke tilladt for udenlandske skibe at gå gennem Storebælt eller Lillebælt

Under kejserkrigen 1625-29 og Torstenssonfejden 1643-45, alt under Christian 4., blev kirken plyndret. Ved kongebrev i 1746 blev det sognemændene pålagt at reparere skaderne Under Torstenssonfejden (1643-1645) var Aalborg i 26 uger besat af svenske soldater, der udsatte Kommentarer til fortællingen (0) 1. Udvalgt bidrag Søren Bitsch Christensen Hvem var far til Marens barn? Storkøbmand Jens Bang byggede i 1623 og 1624 det store stenhus..

Skanderup Kirke blev plyndret under både kejserkrigen 1625-29 og Torstenssonfejden 1643-45. Desuden blev både Drabæks og Rolles Møller afbrændt under de 30 års svenskekrige. Her har lejesoldaternes sold vel været blandt den bedste i sognet, rigeligt med korn, dvs. mad. Der findes ingen mundtlige beretninger om livet under svenskekrigene The Norwegian Army is an armed branch of the Kingdom of Norway. It currently operates in Northern Norway and in Afghanistan in Central Asia, as well as in Eastern Europe.The Army is the oldest of the Norwegian service branches, established as a modern military organization under the command of the King of Norway in 1628

Christian d. 4. mistede synet på det ene øje under under slaget på Kolberger Heide i 1644 - et slag i perioden som Danmark for en gang skyld ikke tabte. Svenskerne mente dog, at det endte uafgjort, og at det blot var en parantes i den store konflikt 'Torstenssonfejden', som Danmark tabte Holberg gør senere i teksten selv opmærksom på, at svenskerne opfattede slaget som uafgjort og som en parentes i Torstenssonfejden (1643-1645), der endte med, at Danmark pga. opbakning af europæiske stormagter undgik fatale repressalier, men dog måtte afgive landområder til svenskerne

Torstensson-fejden 1643 - 1645 - Nationalmusee

Er du klog på kongerækken? Tag Kongerækkens store konge-qui

Holberg om slaget ved Kolberger Heide i 164

Øresundstolden Wikiwan

populær: