Home

Shintolaisuus tavat

Shintolaisuus - RaamattuNE

  1. Shintolaisuus ( = shinto ) on pari tuhatta vuotta vanha, japanilaiseksi kansanuskonnoksi muodostunut uskonto. Tai toisaalta japanilaisten asenteiden, aatteiden, tapojen ja taikauskon sekoitus. Shintolaisuus on hyvin laaja uskonto, jolla ei ole varsinaista perustajaa
  2. Japanin shintolaisuus on varhaiskantainen uskonto, jonka historia ulottuu yli 2000 vuoden päähän. Shinto tarkoittaa jumalten tietä. Shintolaisuus perustuu henkien ja vainajien palvontaan, eikä sillä ole varsinaista oppia, pyhää kirjaa tai perustajaa. Sen ainut opinkappale on lause: Jumaluus heijastuu kaikkialta
  3. shintolaisuus lähenee myös panteismiä, kaikkijumalaisuutta. Auringon lisäksi henkiä asuu kuussa, tähdissä, meressä, joissa, järvissä, vuorilla ja lähes missä vain. Puissa asuu omat henkensä, maassa omat maahisensa jne. Metsätöihin lähdettäessä on ensin suoritettava shintoriitti, jolla kaadettavista puista henget opastetaa
  4. Arigato Gozaimasu! Kohteliaisuus: Esineet: Kamidana eli jumalhylly on eräälainen kotialttari, joka löytyy monen perinteisä kiinni itävän japnilaisen kotoa
  5. TAVAT's Signature Ex-Cam Hinge guarantees a high-tech mechanical precision, from opening to closing there is a fluid motion, accompanied by a burst of energy that gives the whole a feeling of precision and quality
  6. Prinssi Siddharthan kasvu prinssistä Valaistuneeksi eli Buddhaksi, buddhalaisuuden ydinajatuksia sekä buddhalaisia temppelialueita ja luostari kuvien, sanojen sekä aasialaisen perinnemusiikin.

Japanin shintolaisuus - RaamattuNE

Japanilainen tapakulttuuri on täysin omanlaisensa. Se toki pohjautuu perinteisiin aasialaisiin kulttuureihin, mutta eristyksissä olleeseen saarivaltioon on kehittynyt muista Kaukoidän maista kovasti poikkeava elämäntyyli Shintolaisuus liittyy Japanin kansan ja valtion syntymyytteihin, joissa kerrotaan, kuinka jumalat synnyttivät Japanin saaret. Auringonjumalatar Amaterasu lähetti poikansa hallitsemaan maailmaa. Tämän vuoksi Japani kutsuu itseään nousevan auringon maaksi. Aurinko esiintyy myös Japanin lipussa

Šintolaisuus (jap. 神道, shintō, kirjaimellisesti jumalten tie) on japanilainen uskonto, johon kuuluu käsityksiä hengistä, myyteistä ja rituaaleista. Ne pohjautuvat varhaisiin japanilaisiin kansanuskomuksiin, joiden mukaan lukuisia jumaluuksia on lähes kaikissa luonnon ilmiöissä, kuten puissa, kivissä, järvissä, joissa ja vuorissa Japanissa on lähes 80 000 šintolaista pyhää paikkaa, joiden kunnioitus on kami-uskonnon perua. Monet pyhät paikat voi tunnistaa niihin johtavasta portista, jonka muodostavat kaksi pystypaalua ja kaksi poikkipaalua Discover our optical glasses. R.E.A. 270020 Treviso - C.F. P.IVA 04778870263 Cap.soc. 100.000,00 i.v. - Privacy PolicyPrivacy Polic Shintolaisuuden piiriin kuuluvat moraaliset säännöt, uskomukset, tavat ja riitit ovat olleet elinvoimaisia ja aktiivista perinnettä Japanin saariryhmillä ennen kuin ne niputettiin kenties enemmän poliittisista syistä meiji-uudistuksen (v. 1868) myötä nk. lahkoshintolaisuudeksi erotuksena valtioshintolaisuudesta MUSLIMIN USKO JA VELVOLLISUUDET. Islamissa, niin kuin kristinuskossakin, on monia erilaisia koulukuntia. On kuitenkin eräs tunnusomainen asia, joka yhdistää kaikkia muslimeja

Posts about shintolaisuus written by kosminenk. Kirja esittelee japanilaisuuteen kiinteästi kuuluvan shintolaisuuden, jota ei voi kuitenkaan käsitellä erillisenä muista moraalijärjestelmistä ja moninaisista uskomusjärjestelmistä, jotka ovat muokanneet japanilaisten itseymmärrystä, identiteettiä, arkea, arvoja ja yhteiskuntajärjestystä Yhdistynyt valtio otti hieman ennen ajanlaskun alkua Kongfuzin opin viralliseksi oppijärjestelmäksi, ja se menetti asemansa vasta vuonna 1912 keisarivallan kaaduttua. Opin keskeinen sisältö on viisi hyvettä, jotka ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, hyvät tavat, uskollisuus ja viisaus

Toisen maailmansodan jälkeen valtion ja shinto-uskonnon välinen läheinen suhde kuitenkin purettiin. Vaikka tänä päivänä vain harva japanilainen on tunnustuksellinen shintolainen on siihen liittyvillä perinteillä kuitenkin yhä merkitystä. Perinteenä ja taustalla shintolaisuus yhä ilmentää japanilaisten kansallista uskoa ja omakuvaa c) Miten šintolaiset tavat ja rituaalit näkyvät ihmisen eri elämänvaiheissa? d) Šintolaisuudessa kamit ja niihin liittyvä mytologia ovat keskeisiä. Selvitä, millaisia kamit ovat ja minkälaista mytologiaa niihin liittyy. Vertaile kameihin liittyviä perinteitä johonkin länsimaiseen mytologiaan ja sen jumaltarustoon Juutalaisuuden pyhien vieton tavat voidaan ryhmitellä kahteen osaan: jumalanpalveluksiin ja kotona perheen ja suvun kanssa suoritettaviin menoihin. Jumalanpalveluksissa hoidetaan uskonnolliset velvoitteet ja kotona vietettävissä menoissa kerrataan kunkin pyhän vieton syytä ja vietetään pyhää yhdessä perheen kanssa Historia: Hindulaisuus on kehittynyt tuhansien vuosien aikana Intian maaperällä. Aikojen myötä uskontoon sulautui vaikutteita monilta maahan tunkeutuneilta kansoilta ja valloittajilta Lyhyesti . Perinteisen hindulaisen ajattelutavan mukaan elämällä on neljä sallittua päämäärää, nautinto (kama), vauraus (artha), velvollisuuksien noudattamisen (dharma) ja pelastus (moksha)

Islamin temppelejä kutsutaan moskeijoiksi. Moskeijan vieressä on usein rukouskutsun huutoa varten torni, jonka nimi on minareetti. Moskeijat ovat pyhiä paikkoja ja tärkeimmät moskeijat ovat pyhitettyjä vain islaminuskoisille, kuten Kaaban temppeli Mekassa TAVAT presents its capsule collection Kafée Racer. Inspiration is taken from the world of the Café Racing and the result is an innovative eyewear collection inspired by the functional and aesthetic elements of café racers

(A) Kansalliset eli etniset uskonnot ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa jonkun kansan piirissä eikä niillä yleensä ole perustajaa. Etnisiä uskontoja ovat mm. shintolaisuus, juutalaisuus ja varhaiskantaiset uskonnot Suomen juutalaisyhteisössä ihmetellään eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja järjestökentän kriittistä kantaa ympärileikkauksiin. Lain tarve kyllä ymmärretään, mutta kielto- tai rajoitusajatukset saavat täystyrmäyksen Kun sitten tutustutaan juutalaiseen ja islamilaiseen rukouselämään, huomataan, että pintatasolla toiminta näyttää hyvin toisenlaiselta. Juutalainen peittää päänsä ja muslimi ottaa kengät pois. Oppilas ymmärtää kuitenkin nämä tavat, jos perusasia on hallussa

Posts about Kamakura written by Ja maailma on sun. Japanilaisista 84% on sekä shintolaisia että buddhalaisia. Kahden eri uskonnon tavat ja uskomukset ovat aikojen saatossa sekoittuneet ja on hyvin tavallista, että toinen uskonto toimittaa osan elämän juhlarituaaleista ja toinen taas toisen puolen Hindulaisuus on maailmanuskonnoista vanhin ja se pohjautuu muinaiseen Indus-kulttuuriin. Uskontona hindulaisuus ei ole yhtenäinen, vaan siihen kuuluu lukuisia, toisistaan paljonkin eroavia suuntauksia

Shintolaisuus keskittyy tämänpuoleisessa menestymiseen ja pärjäämiseen. Aasiassa ihmiset ajattelevat, että taolaisuus ja shintolaisuus auttavat ihmistä menestymään tässä maailmassa, kun taas buddhalaisuus auttaa samoja ihmisiä tuonpuoleisessa. Kansanuskon ja kristinuskon suhde on ihmisille hahmottunut samalla tavoin tavat Korttisarjassa esitellään eri kulttuurien ja uskontojen monimuotoisuutta. Korttien avulla on mahdollista tutustua eri uskomusjärjestelmien erityispiirteisiin, opetella niihin liittyviä käsitteitä, ymmärtää niiden historiallista taustaa sekä keskustella niiden herättämistä ajatuksista. Kortit o

Näin ollen shintolaisuus on sekä animistinen että shamanistinen uskonto. Tässä artikkelissa on kuitenkin animismilla keskeisempi osa. Vaikka animismissa uskotaankin kaikilla elollisilla ja elottomilla olevan eräänlainen sielu, ky-seessä ei kuitenkaan ole yksi kaikkiin vaikuttava henki, vaan on lukuisia henkiä, jotka vaikut-tavat toisiinsa Aikojen kuluessaa shintolaisuuden ja buddhalaisuuden uuden vuoden vieton tavat ovat muotoutuneet yhteen ainutlaatuiseksi japanilaiseksi uuden vuoden vieton perinteeksi. Kiotossa sijaitsevan Taizoin temppelin virkaa tekevä pääpappi Daiko Matsuyaman mukaan uskonto Japanissa ei tarkoita johonkin uskomista vaan jonkin asian ja muiden ihmisten. Historia: Sikhiläisyys syntyi Punjabissa Intiassa 1500-luvulla. Sen synnyn taustalla voidaan nähdä sekä hindulaisuuden että islamin vaikutus, vaikkakin sikhit itse näkevät jumalallisen ilmoituksen merkityksen keskeisempänä osittain uskonnollisuus ja uskonnolliset tavat tiedostetaan vain tavoiksi ilman uskonnollista sisältöä Usko, shinkoo, on käytännössä vieras käsite perinteisissä uskonnoissa uskonnollisuudessa ei siis ole kyse uskosta, uskomisesta 90-prosenttisesti japanilainen uskonnollisuus on vain tapoja, rituaaleja Kungfutselaisuuden tärkeimmiksi hyveiksi on Han-kaudelta lähtien luettu viisi vakiota: inhimillisyys (voidaan ymmärtää lähteestä riippuen myös esimerkiksi lähimmäisyydeksi, veljeydeksi tai kunniallisuudeksi), oikeudenmukaisuus, hyvät tavat (voidaan kääntää myös perinnäistapojen kunnioitukseksi tai säädyllisyydeksi), uskollisuus ja viisaus

Šintolaisuus by Anni Ala-Ojala on Prez

Kuolemaan valmistautuminen ja kuolevien auttaminen (kooste) Tarkastelemme tässä sitä miksi on tärkeää valmistautua omaan kuolemaansa, tutkimme kuoleman prosessia sen eri vaiheissa, ja käymme läpi keinoja miten auttaa niitä, jotka ovat kuolemaisillaan Uskonnolliset kokemukset ja tunteet. Uskonnollisten kokemusten merkitys ja luonne.Kokemuksilla ja tunnevaltaisilla elämyksillä on uskonnoissa suuri merkitys

Japanin maakoodi on 81. Soittaminen Suomeen voi olla hintavaa. Olethan yhteydessä operaattoriisi ennen matkaa, mikäli haluat tarkempaa tietoa verkon toimivuudesta ja hinnoista Japanissa Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä Kristinusko: suruväri hautajaispuku: viattomuus kiitos ilo juhla Alkukirkko suosi 'puhdasta valkoista', muita värejä alettiin käyttää 1500-luvull - Kungfutselaisuudessa on viisi hyvettä: inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, hyvät tavat, uskollisuus ja viisaus. Kungfutselaisuuden ydin on se, että ylemmän tulee suojella alempaa ja alemman tulee kunnioittaa ylempää. Kungfutselaisuudessa on viisi tärkeää suhdetta: - Hallitsijan hyväntahtoisuus ja alamaisten uskollisuu Tai sanotaanko ettei ole yhtä oikeaa uskontoa, mikä on ihan hyvä asia. Kaikilla ihmisillä on erilaiset näkemyksensä asioista, siksi uskontoja onkin niin paljon. Kunhan hieman kasvan niin ryhdyn shinto-kristityksi. Shintolaisuus nimittäin sallii sen, että harjoittaa muitakin uskontoja ja tuskin kristinuskokaan sitä synniksi lukee. :

Ex-Cam - TAVAT Collectio

- esim. shintolaisuus -> henkien läsnäolo, yleensä yksityinen palvonta, torii-portti . Uskonto ja kulttuuri (41) - monenlaisia yhteyksiä/vaikutuksia toisiinsa - kulttuuri = laajasti kaikki ihmisen tekemä (vastakohta luonto) - elinympäristö, olot, luonto, elinkeinot -> vaikutus uskontoo Japanin uskonnot ja tavat Japani on ollut pitkään hyvin eristäytynyt valtio Vaikutteita kulttuuriin on tullut lähinnä Kiinasta, erityisesti buddhalaisuus ja kungfutselaisuus Buddhalaisuus on vaikuttanut mm. arkkitehtuuriin, maalaustaiteeseen ja zeniläiseen mietiskelyyn (korostaa mielenrauhaa ja itsekuria) Kungfutselaisuuteen kuuluu tarkka hierarkkisuus: mm. perheessä, työpaikalla. www.lehto-ry.or

Shintolaisuus on Japanin vanhin uskonto ja maan kulttuurisen perinnön kivijalka. Abe nosti liberaalidemokraattisen puolueen vaalivoittoon ja itsensä pääministeriksi lupaamalla panna talouden kuntoon. Talous on yhä pysähdyksen tilassa, mutta äärikonservatiiviset painotukset ovat olleet sitäkin näkyvimmin esillä Kansallismuseo on ikkuna menneeseen, tähän päivään ja tulevaisuuteen - korvaamaton, lumoava ja yllätyksellinen. Kansallismuseon museoperheeseen kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa: Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Langinkoski, Tamminiemi, Hvitträsk, Louhisaari, Olavinlinna, Hämeen linna ja Vankila

Buddhalaisuus - YouTub

Japanilainen tapakulttuuri Terve

Syyrialainen isä, äiti ja heidän pieni poikansa Marwan odottavat meren rannalla aamua ja laivaa, joka veisi pakolaiset meren yli. Siinä odottaessaan isä kertoo uneen vaipuneelle pojalleen muistojaan Homsin kaupungista ja lapsuudenkodistaan maaseudulla Homsin lähellä Kuten pituushyppääjä harvoin ottelee mekaanikkoa vastaan. Noituus ei ole uskonto kuten vaikkapa shintolaisuus tai kristinoppi, sillä kuten jo mainitsin, noituutta harjoitetaan kohtalaisen runsaasti myös eri uskontoa edustavien yhteisöjen sisällä ilman, että kyse olisi salaseuroista

sia verrattuna länsimaisiin. Animistinen shintolaisuus on yksi ero, josta Markku Mula-ri vuonna 2005 kirjoittikin Harukazeen. Toinen iso ero on tavat, joilla yhteisöllisyyttä tuodaan esille. Tartuin tähän näkökulmaan tarinoita lukiessani. Halusin selvittää, millä tavoin yhteisöl Vihdoin sain käsiini tämän hartaasti odottamani kolumbialaisen dekkarin, joka ilmestyi suomeksi tänä kesänä. Enkä joutunut pettymään minhagim: paikalliset tavat eri juutalaisyhteisössä Moshe Maimonides (1135-1204) Asui islamilaisessa Egyptissä. Syntyjään espanjasta, lääkäri, yksi merkiitävimmästä juutalaisista ajattelijoista. 13 uskon peruspilarit. Joustavuus ja keskustelun vapaus on hyvintyypillistä juutalaisuudessa

Totuus ja kuvitelma, fakta ja fiktio. Noissa sanoissa tiivistyy Nuotan 10/2004 punainen lanka. Miten voi olla vain yksi totuus, onko totuus in, ja mitä voi sanoa tämän ajan fiktiokulttuurista. Koulukinon oppimateriaalit elokuvien koulussa ksittelyn tueksi. My Stuff (Tavarataivas) The film can be ordered as a school cinema screening to a movie theater

Maailmanusk.opintonet - Powered by Verkkopolku.co

Omassa kirjassaan Mia matkustaa Kyotoon pariin eri otteeseen muutaman kuukauden pätkiksi. Kirjaa lukiessani välillä huudahdin ehkä ihan ääneenkin, että 'mä niiiiiin tiedän tuon' paikan, tavat, ihmiset Kirjassa Mia kokee myös Kyoton sakura hanamin, eli kirsikankukkien katselun ajan, joka paikkakunnasta riippuen tapahtuu tammi. Erilaiset kommunikointitavat ja arvojärjestelmät, henkilöstön motivointi ja palkitsemismenetelmät, johtamiskulttuuri sekä verkostoitumisen ja sopeutumisen tavat ovat haasteellisia kokeneellekin suomalaiselle toimijalle

Šintolaisuus - Wikipedi

Shintolaisuus oli Japanin valtionuskonto vuosina 1870-1945. Äärimmäisen kansallismieliset käyttivät sitä japanilaisen yhtenäisyydentunteen ja ainutlaatuisen historiallisen identiteetin lietsomiseen. Vuonna 1947 valtio ja uskonto erotettiin toisistaan uudella perustuslailla Evankelis-luterilaisen kirkon asema Suomessa lisämateriaalia Tavat ja perinteet Ensimmäisen adventin Hoosianna-messu Espoon Tuomiokirkossa - 1. adventti on joulun ohella suosituimpia kirkkopyhiä Kirkkovuosikalenteri Maailman Kauneimmat Joululaulut - Suomen lähetysseuran organisoimat Kauneimmat joululaulut - tapahtumat kokoavat.

Internetix - Lukion ja peruskoulun kurssej

Optical Eyewear - TAVAT Eyewea

vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyy Yleensä uskontoihin on sekoitettu paikallista kulttuuria ja nimenomaan vallassa olevien eduksi. Kirkon pitää olla vahva, kansan pitää pelätä ja kunnioittaa. Myös hirvittävät paikalliset tavat, kuten tyttöjen ympärileikkaaminen on saatu ympättyä uskontoon, vaikka niitä ei edes kirjasta löytyisi mukset, erilaiset jumaluuksiin liittyvät tavat eri kulttuureis-sa ovat aina kiinnostaneet minua. Teen edelleen jonkin ver-ran kotitekoista kulttitutkimusta. Kaikista kirjallisuuden la-jeista juuri kulttitutkimus tuntuu olevan minulle läheisin. Haluan nähdä mitkä kysymykset, tavat, käsitykset yhdistä - vät eri kulttuureja Japanissa on lukemattomia perinteisiä vuotuisia tapahtumia ja juhlia, joiden alkuperä on usein uskonnollinen. Tietoa näistä löytyy esim. seuraavista teoksista ja nettilinkeistä: Vesterinen, Ilmari : Shintolaisuus : Japanin kansallisuskonto. Gaudeamus, 2012

Ilmari Vesterinen: Shintolaisuus - Japanin kansallisuskonto

Maassa maan tavalla on mielestäni se tärkein järki tässä koko asiassa - jollet haluaa sopeutua tänne, mietti miten hyvin omassa kotimaassasi reagoitaisiin jos suomalainen kristitty tulisi sinne vaatimaan kirkkoa yms. Ellei maamme tavat ja lait kelpaa, aina voi lähteä John hekin muualle Joissakin paikoissa on tapana laittaa bambut jokeen virran vietäväksi, tai polttaa ne juhlien jälkeen, mutta usein koristellut bambut ripustetaan kodin ulkopuolelle roikkumaan. Erilaiset traditiot vaihtelevat hyvin paljon paikasta riippuen, ja Tanabatan tavat ovatkin usein liittyneenä paikallisiin Obon traditioihin tuntee keskeisimmät tavat yhdistää lauseita. osaa ryhmitellä sanoja eri perustein ja huomaa samankaltaisuuksia sanojen taivutuksessa. tunnistaa, osaa muodostaa ja käyttää tärkeimpiä taivutusmuotoja sekä tietää niiden nimitykset. tuntee ääntämisen ja kirjoittamisen säännöt. tutustuu puhutun ja kirjoitetun kielen eroihi elämässään menestynyt miesmalli tuomittiin kahden lapsen hyväksikäytöstä Kunnon polyteistiseen tapaan hyväksymme kuitenkin wiccan ja muut pakanauskonnot päteviksi uskonnoiksi, joilla on omat uskomuksensa ja tapansa, aivan niin kuin sellaisilla perinteisillä uskonnoilla kuten hindulaisuus ja shintolaisuus

Perustieto islamista / Muslimin velvollisuude

hyvät tavat. Asiantuntijavierailut. Ympäristön suojeleminen Luonnon monimuotoisuus. jokamiehen oikeudet ja vel-vollisuudet. kestävä kehitys. Koulukohtaiset ympäristö-projektit. Maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataidot Maanosat, valtameret, suu-rimmat vuoristot, sademet-sä- ja aavikkoalueet. AV-materiaali, asiantuntijavierailut hyvät tavat, kärsivällisyys, lähimmäisenrakkaus, vieraanvaraisuus, luotettavuus, almujenanto, profeetta Muhammedin opetus teon sisäisen tarkoituksen tärkeydestä sekä vihan ja suuttumuksen tunteista pidättäytyminen. profeetta Muhammedin opetuksiin tutustuminen esimerkkien avulla. ARVIOINTI. kokeet ja sanallinen arvioint Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu Sivu 1 Lukio Raamatut. Alkutekstit ja raamatunlausekokoelmat Johanneksen Harju, Harri 1 Johanneksen evankeliumi Etelä- Pohojanmaa 23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka []. Ahorinta, Keijo: Saatananpalvonnan monet kasvot: Käsikirja auttamistyöhön.Julkaisija: Nuorten keskus. Helsinki: LK-kirjat. Kaikki tavat miten euroopassa tullaan reagoimaan maahanmuuton tuomiin ongelmiin,heikentävät juuri individualismia, ihmisoikeuksia, moniarvoisuutta jne. Suomi sitten taas tekee kaikki samat kuin eurooppa ja lisää siihen vielä kaikki mahdolliset virheet ja ne toteutuvat kuin itsestään

mukset, erilaiset jumaluuksiin liittyvät tavat eri kulttuureis-sa ovat aina kiinnostaneet minua. Teen edelleen jonkin ver-ran kotitekoista kulttitutkimusta. Kaikista kirjallisuuden la - jeista juuri kulttitutkimus tuntuu olevan minulle läheisin. Haluan nähdä mitkä kysymykset, tavat, käsitykset yhdistä-vät eri kulttuureja 7 07 Ohjelmalaaksot Tiede (kesto: päivä) Ohjelmassa tutustutaan erilaisiin tieteen ratkaisuihin, jotka ovat muovanneet arjestamme sellaisen kuin se on. Lisäksi pohditaan, miten tiede jatkossa saattaa auttaa ihmiskuntaa löytämään tasapainon omien tarpeidensa ja luonnon kanssa Shintolaisuus 300-500 jKr. Islam 630 jKr. Oliko tiede ja ihmisen järkiperäinen ajattelu maailmasta kovin kehittynyttä tuohon aikaan vai joutuiko ihminen usein tukeutuun mielikuvitukseen kun kohtasi asioita joita omat aivot eivät kyenneet selittäämään

populær: