Home

Hvad er tidsskrift for sygeplejeforskning

Tidsskrift for arbejdsliv, tidsskrift for sygeplejeforskning, tidsskrift for lger, tidsskrift for dansk Det viser en ny gennemgang af forskning p omrdet, som nu er offentliggjort i tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning. De loyale patienter. Flere studier viser, at Nordisk Sygeplejeforskning er et videnskabeligt og fagfllebedmt tidsskrift Nordisk Sygeplejeforskning . er et videnskabeligt tidsskrift, der har som formål, at styrke sygeplejefagets videnskabelige grundlag. Læs mere her . Nordisk Sygeplejeforskning udkommer udelukkende online; A lle henvendelser til redaktionen kan sendes til ansvarshavende redaktør Pia Dreyer på e-mail . Siden opdateret 04/01/201 Nordisk Sygeplejeforskning - Nordic Nursing Research er et vitenskapelig og fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, fagartikler, essays og debattartikler, og henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, undervisere, sykepleiere i klinisk praksis og andre fag-profesjonelle Baggrund: For mange intensivpatienter er overflytningen fra intensiv til sengeafsnit ensbetydende med angst, stress og forvirring. Formål: At erhverve viden om hvordan den voksne patient oplever overflytningen fra intensiv til sengeafsnit, og hvad der er betydningsfuldt for patienten i forbindelse med overflytningen skab for Sygeplejeforskning og nogle af selskabets milepæle og mærkedage er beskrevet i dette tidsskrift i lederen Tilbageblik på 25 år. Som det fremgår af det første referat af 19 oktober 1978, som er publiceret i nævnte leder, blev det besluttet ved dette første møde at kalde gruppen Forum for sundheds-og sygepleje. Del

Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 4 (2), 13 - 18. Google Scholar: Le May, A.C. og Redfern, S.J. (1987): »A study of Non-verbal Communication Between Nurses and Elderly Patients«, Research in the Nursing Care of Elderly People. Published John Wiley & Sons ltd. London, 171 - 189. Google Schola Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2007;1:38-43 Rydahl-Hansen S. Udvikling af kompetencer til forskning og publicering kan med fordel foregå i større og mere kvalificerende fællesskaber Afdelinger Se de enkelte afdelingers forskningsprofil Forskere Søg forskere og deres videnskabelige arbejd Fagbladet Tidsskrift for Sygepleje udkom første gang i 1901 for at skabe et forum for den nye forenings medlemmer. I dag hedder det Sygeplejersken og er fortsat et vigtigt bindeled mellem sygeplejerskerne og Dansk Sygeplejeråd

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Indk?bskurv Din konto Log ind ?nskeliste Opret bruger / medlem Glemt adgangskode Nyhedstilmelding Forside Om Selskabet Konference Tidsskrift Masterclass Medlemskab Netv?rksgrupper Ph.d. lister Forskningsfond Kontakt Hyppige sp?rgsm?l HJERTELIG VELKOMMEN Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Vi h?ber, at du synes det er nemt at navigere rundt p? hjemmesiden. Ethical guidelines for nursing research in the Nordic countries Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i.

Tidsskrift For Sygeplejeforskning - auntfinish

  1. Sygeplejersker, som i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter står for at skulle publicere artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter, vil før eller siden få behov for at orientere sig i retning af, hvilket tidsskrift der er det rette at indsende til (1), samt hvilke emneord der skal hæftes på artiklen
  2. I Klinisk sygeplejeforskning gennemgås metoder til at udføre optimal sygepleje ved hjælp af en eksemplarisk tilgang til klinisk forskning.. Hvis forskning i klinisk sygepleje skal medføre kvalitetsforbedringer og kvalitetsudvikling, kræver det viden om, hvordan forskningsresultaterne kan implementeres i den kliniske praksis
  3. Research Units Find departments and units at Region H Researchers Search for researchers at Region
  4. forstås, og hvad en eventuel afskæring fra selvstændig ret til forskning kunne have af betydning for professionernes fagudvikling. Begrebet 'forskningstilknytning' er fjernet fra den nye lov og erstattet af bestemmelsen om, at professionshøjskolernes opgave - ud over at udbyde videregående grund-, efter- og videreuddannelser - er a
  5. Det er med stor fornøjelse, at vi fra Enheden for Sygeplejeforskning kan udgive den første årsrap-port fra året 2006. Enheden for Sygeplejeforskning blev en realitet ved etableringen af et professorat i Klinisk Sygepleje 1. oktober 2005, og er en del af Klinisk Institut med 31 specialer i alt. Enheden er ikke fokusere
  6. 1 ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor i sykepleievitenskap, Oslo Universitet og Bente Kristensen, æresmedlem og forhenværende bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, oversygeplejerske Ideen til oprettelse af.
  7. Raymond Kolbæk, forskningslektor, ph.d., cand. cur. T: +45 23 65 09 68 M: raymond.kolbaek@midt.rm.dk Uddannelse . 2013 Ph.d. fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet med et projekt om sygeplejestuderendes holdninger til anvendelsen af it i uddannelse og klinik

Forside - Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Idunn er et online publiceringsplatform for nordiske videnskabelige indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område. Der er adgang til over 20.000 artikler fra mere end 50 nordiske fag- og forskningstidsskrifter

Nr 03 - 2018 - Nordisk sygeplejeforskning - Idun

Syddansk Universitet Campusvej 55 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6550 1000 Send e-mai Hvad kendetegner en videnskabelig artikel? Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 1, Det er værst for familien - I livet med en kronisk lidelse. res om arbejdet er originalt, om det er metodisk velfunderet, om det forholder sig til anden relevant litteratur på området, og om det er skrevet klart og forståeligt (Bjørn, Hundrup & Wagner 2008; Ministeriet for Forskning, Innovation og vide-regående Uddannelser). Adgang til disse videnskabelige publikationer fås bl.a

Nr 02 - 2014 - Nordisk sygeplejeforskning - Idun

Tidskrift for Sygeplejeforskning. ISSN'er: 0900-3002. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Danmark. Tidsskrift. Publikationer (10 Novo Nordisk Fonden ønsker, at sygeplejen i større udstrækning skal være forskningsbaseret, og at dansk sygeplejeforskning udvikler sig til højeste kvalitetsniveau til gavn for sygeplejen og den samlede patientbehandling. Deadline for indsendelse af ansøgninger er 1. oktober 2015 Hospitalsindlagte patienters oplevede lidelse i livet med uhelbredelig kræft. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2004(2):13-17. 7. Hansen Rydahl S. Lidelsen som udgangspunkt for den palliative indsats. Hvad er lidelse? Omsorg. 2004;(2):49-52. 8. Hansen Rydahl S, Mølholm B. Sygepleje til patienter med kræftsår. Videnskabelig Fokus artikel

I stedet for et abstract er her begyndelsen på indledningen til temanummeret Hvad er islam?: Hvad er islam? Hvad gør muslimer? Gang på gang gentages disse to spørgsmål, med varierende formuleringer, i den danske debat. Det er derfor nærliggende, at Tidsskrift for Islamforskning stiller skarpt herpå Tidsskrift for Socialpædagogik 18. årg. nr. 2, 2015. Tema: INKLUSION. TEMAARTIKLER: Hvad skal en god socialpædagog stå fast på, når hun bevæger sig? Af Svend Bak. Inklusion er ikke et enten-eller: Børns deltagelsesmuligheder er forskellige fra fællesskab til fællesskab i skoledagen og rammerne for deltagelse skal sættes af de. Hvad er et godt liv? Og hvad er en god handling? Det er centrale spørgsmål i etik, men også i sygepleje. Første del af bogen indeholder en teoretisk indføring i centrale etiske begreber og teorier. Hensigten er, at give læseren en relevant baggrundsviden for at kunne identificere etiske dilemmaer og foretage en etisk analyse OBS! hvis der er mange emner, og du klikker samtlige af, risikerer du kun at få det materiale, du allerede kender Tidsskrift for sygeplejeforskning, Årg. 18, nr. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel er skrevet i 1995 og senest opdateret 2016

N1 - Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 22. årg. Nr. 2. 2006. S. 28-36. PY - 2006. Y1 - 2006. N2 - Artiklen er første del af en filosofisk analyse af forholdet imellem fænomenologi og videnskab. I denne del udredes generelt den fænomenologiske filosofiske opfattelse i forhold til dette at bedrive forskning What is enlightenment was originally a lecture Foucault gave at the Collège de France on January 5, 1983. It was published for the first time in The Foucault Reader (1984) and subsequently in the French journal Magazine litteraire in May 1984

sygeplejeforskning: 61.707: OBS! hvis der er mange emner, og du klikker samtlige af, risikerer du kun at få det materiale, du allerede kender. Læs mere om Altså, det du skal, det er at skrive en artikel som kunne passe ind i et almenkulturelt tidsskrift. Og ja, hvad er et almenkulturelt tidsskrift så kan man spørge? - Det kunne for eksempel være de der gratis magasiner der hedder where 2 go eller citadel eller et andet blad som beskæftiger sig med kultur, byliv, og hvad der ellers. sigt i hvad det vil sige at agere professionelt, end hvad klassiske professionsstudi-er kan tilbyde. Bourdieus analyser af felter med begreber om positioner-dispositioner, dominansrelationer, doxa og habitus var centrale som grundlag for at overskride, hvad der ellers kunne analyseres ud fra isolerede professionsstudier

Hej derude. Jeg har en stil for i dansk på HF, og jeg er ikke helt med på den. Der står følgende: Skriv til et almenkulturelt tidsskrift en introducerende artikel om reklamers virkemidler. Er der en der kan svare mig på hvad de mener md almenkulturelt tidsskrift? Julie : Hvis du er interesseret i at få information om pakken, så kontakt kundeservice@karnovgroup.com. *** Tidsskrft for skatter og afgifter (TfS) er Danmarks førende tidsskrift med regler, praksis og kommentarer om skat, moms og afgifter Intet andet tidsskrift læses af så mange skatteeksperter

Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Tidsskrift.dk er ligeledes en del af Danmarks Nationale Strategi for Open Access, som støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet Med 7,5 mio. kroner i ryggen fra Novo Nordisk Fonden kan en dansk forskergruppe på Rigshospitalet, Herlev Hospital og professionshøjskolen Metropol til januar sætte gang i et stort forskningsprogram inden for sygeplejeforskning i Danmark. Bevillingen er den første i Novo Nordisk Fondens hidtil største samlede satsning inden for. Hvad denne adfærd dækker over, beskriver hun ikke i den sammenhæng. Alligevel er etiske overvejelser et omdrejningspunkt i hendes teori, og hun understreger, at den enkelte sygeplejerskes etiske overvejelser er nødvendige for at nå målet for sygeplejen. Joyce Travelbee forholder sig tæt til såvel begrebet som fænomenet lidelse over, hvad der er rigtigt og forkert, og ikke bare hvad der er en succes, og hvad der er en fiasko. Etikken skal være til stede i fa-At kende til indefra, hvordan uddannelse og læring foregår i get. Faget gør noget med mennesker, noget blivende, en fortæl-praksis, er en vigtig side til forståelse og kundskab, men det er tidsskrift, hvis formål er at fremme videndeling blandt forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere offentlighed. Tidsskriftet udgives af Forum for Islamforskning (FIFO) Tidsskriftet udkommer to gange årligt og er peer-reviewed artikler Første udgave af Tidsskrift for Islamforskning udkom 17. oktober 2006

Sygeplejeforskning — ville Cathinka Guldberg og Rikke Nielsen

Målet er, at man ved at styrke samarbejdet mellem patienter, familie og sygehuspersonale kan reducere de ofte komplekse symptomer, som patienterne oplever i løbet af et kræftbehandlingsforløb, og dermed forbedre livskvaliteten for patienterne og deres familier Hvad kalder du egentlig dem egentlig? Magasiner? Ugeblade? Blade? Eller tidsskrifter - det ord, vi bruger i biblioteksbasen. Når du skal søge dit blad frem i biblioteksbasen, så skriv navnet på bladet og tidsskrift. Fx: Bo bedre tidsskrift. I oversigten, åbner du den årgang du er interesseret i og bestiller det nummer, du vil have Dansk Psykoterapeutforening repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for psykoterapi og psykoterapeuter, og at gøre det nemt og trygt for alle at få hjælp fra en veluddannet og erfaren psykoterapeu

Tidskrift for Sygeplejeforskning - Forskning - Bispebjerg

Ugeskrift for Retsvæsen (i juridisk litteratur ofte forkortet UfR eller blot U) er et tidsskrift, som udgives af Karnov Group. Ugeskriftet indeholder alle de væsentligste højesteretsafgørelser samt principielle domme og kendelser fra Sø- og Handelsretten og landsretterne Søgemaskine over alle forskere fra Københavns Universitet. Boolsen MW. Evidensbaseret forskning - hvorfor og hvad er det? Uden for nummer - Tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde. 2005;6(10):16-31 De første patienter er inkluderet fra januar 2009, og resultaterne af forsøget forventes publiceret med udgangen af 2011. I diskussionen indgår en drøftelse af tiltag til imødegåelse af fejlkilder i forbindelse med blinding, fordelingsprocedure, bortfald, udvælgelse af patienter og sammenlignelighed mellem tilknyttede centre

Tidsskrift for Sygepleje - i dag Sygeplejersken Dansk

Det er danske forskere, som i dag får offentliggjort de nye opsigtsvækkende resultater i det videnskabelige tidsskrift for hudsygdomme, Journal of the American Academy of Dermatology. Forskerne undersøgte forskellige store populære lægemiddelgrupper mod forhøjet blodtryk. Ved alle grupper på nær en fandt de ingen sammenhæng mellem brug. Det er ikke kun en debat om, hvorvidt islam er fredens eller ufredens religion, men i lige så høj grad en debat om, hvordan både forskere og journalister bør gå til de islamiske tekster og muslimers fortolkninger heraf, både historisk og i dag Det samlede landsdækkende billede i forhold til kommunale sundhedsdata for kompetencer, kvalitet og borgernes udbytte er uklart. Det er lige nu meget svært og tidskrævende at indhente disse data. Vi kender brudstykker, men vi mangler den landsdækkende monitorering, og i forhold til hvad borgerne får ud af ydelserne, er vi helt i blinde

TIDSSKRIFT FOR BIAVL TEMA 2001 3 ke. Hipokrates, som var grund-læggeren af den vestlige medi-cin, såvel som Dioscorides anbe-falede honning mod en lang række lidelser. KINA I Kina har brugen af naturlæge-midler en gammel tradition. Der er fundet kinesiske vej-ledninger, der er 2200 år gamle og Chen Nong´s bog om urte Med Tidsskrift for Bolig- og Byggeret Online har du desuden direkte adgang til domme, som ikke offentliggøres i andre publikationer. Alle afgørelser i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret er forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen. Modulet opdateres seks gange årligt Alle afgørelser er, som i UfR, forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen. To gange om året bringer TfK afgørelser fra Den Særlige Klageret. Den litterære afdeling af tidsskriftet bringer artikler og nyhedsoversigter inden for området. TfK udkommer 10 gange om. 22nd International IEEE Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) ISSN'er: Pending. IEEE. Tidsskrift Er du nysgerrig på, hvorfor mennesker falder, og hvad der kan gøres ved det, og vil du samtidig blive klogere på dig selv og din faldtype? Så er dette oplæg noget for dig. Jeg stiller skarpt på, hvor forskelligt vi falder og forholder os til fald i hverdagen

Se de nærmere retningslinjer i skrivevejledningen på www.dpt.dk. Dansk pædagogisk Tidsskrift er optaget på European Reference Index for the Humanities(erih) over videnskabelige tidsskrifter i. 30.06.2000: Tema - I disse IT- og internationaliseringstider er det, omend ikke altid i politik så dog i kulturdebatten, ukorrekt at tale om bevaringsværdige nationale og regionale kulturer, underforstået at man, hvis man bevæger sig ind på området, nok blot er ude på at etablere en etnisk vinderskammel, med én selv og hjemlandet placeret øverst oppe Han er bedømmer for en række tidsskrifter, herunder: Nordisk Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Scandinavian Journal of Caring Sciences og Nursing Review. Raymond Kolbæk har skrevet lærebogskapitler indenfor det sundhedsinformatiske fagfelt

sygeplejeforskning.dk - Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Mit personlige fokus har været på eftervirkninger af behandling af endetarmscancer, men for alle disse cancersygdomme har vi behov for at finde ud af tre ting: Hvem er i risiko, er der noget, vi kan gøre anderledes, har patienten gener, og hvilket behandlingstilbud skal vi give dem PDF | Holm-Petersen, C. & Navne, L.E. (2015). Hvad er ledelse af brugerinddragelse? En gennemgang af mål og tre individuelle brugerinddragelsesmodeller, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og. Derfor er disse emner gjort meget omfattende, og bogstavelig talt alt om disse emner er nævnt i Synopsis. Der er desuden mange emner, der er vigtige juridiske discipliner, men som der ikke bliver skrevet særligt meget om (f.eks. obligationsretten). Disse emner er derfor af naturlige årsager mindre omfattende TfS 2012, 191 Tidsskrift for Skatter og Afgifter 22/3 2012 www.magnus.dk 1410 Artikler 191 Kommentar til TfS 2011, 986 H - fradrag for management fee Af advokat Bodil Tolstrup og advokat (H), HD(R) Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellma Slagtryk er danmarks ældste online tidsskrift for ny litteratur. Vi interesserer os for litteraturen, der både kan vise vej, men også vildlede. Vi elsker det mangfoldige og de måder en tekst kan tage sig ud på, de forskellige former litteraturen kan antage, at der ikke er én litteratur, men mange

tidsskrift for nordisk litteratur Reception er gratis. ISSN 1904-7088 lille indblik i, hvad den travle mand har i kog i det Hvad er en kritisk artikel i DPT? I Dansk pædagogisk Tidsskrift er der brug for skarpe kommentarer til aktuelle pædagogiske og uddannelsespolitiske dagsordener. Der er brug for kritiske, veldokumenterede og skarpsindige analyser af pædagogiske forhold og deres konsekvenser. Men hvordan skal kritisk analyse forstås Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoderne. / Vallgårda, Signild. In: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, No. nr. 3, 2005, p. 15-32. Research output: Contribution to journal › Journal article › Research › peer-revie Tidsskrift for Den norske lægeforening Tidsskrift for sygeplejeforskning - nu: Nordisk Sygeplejeforskning Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen - kode nødvendig* Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund Tidsskrift for Jordemødre U Ugeskrift for læger kode nødvendig* Til toppe Hej, allesammen, så er jeg igen ved at lægge sidste hånd på en oversættelse og har brug for en oplysning. Er der nogen her, der kender et dansk ord for en bolt action rifle? Og findes der et dansk standardudtryk for missing in action? Jeg ved godt, hvad det betyder, men der der mon en (måske fhv.) militærperson i gruppen

To praktiske begreber, når en artikel skal publiceres

HVAD ER SYGD BAGGRUNDSTEKST. At stille en diagnose vil ifølge klinisk ordbog sige at bestemme en sygdoms art. 1. For at forstå, hvad diagnoser er, er det med andre ord også nødvendigt at vide noget om, hvad sygdom er. Det er der imidlertid mange opfattelser af, hvilket har stor betydning for forståelsen af diagnoser open acDu finder links til de forskellige tidsskrifter, der kan tilgåes online, under det enkelte tidsskrift i menupunktet Tidsskrifter. Danish Journal of Management and Business (open access) EU-ret & Menneskeret (kræver abonnement) FIRE Journal (open access) Juristen (kræver abonnement. Medlemmer af Djøf har gratis adgang, hvis de er.

Hvad er videnshistorie, og hvordan ser det ud som forskningsfelt? Artiklen af Maria Simonsen og Laura Skouvig giver en introduktion til videnshistorie ved at præsentere centrale aktører og tendenser samt en diskussion af kritikpunkter ud fra to beslægtede felter: informationshistorie og boghistorie Genomisk medicin er genomundersøgelser og bioinformatik i relation til patientbehandling og diagnostik. Området har berøringsflader til mange medicinske specialer og har hurtigt vundet indpas i patientbehandlingen. Dette tema bringer dig den seneste viden og overvejelser indenfor en række specialer og tendenser fra både ind- og udland Tidsskrift for sygeplejeforskning, 24 (3), s. 8-12. hvis I er flere der arbejder med dette referencesystem kan i dele jeres reference Hvad betyder ordet Tidehverv helt præcist og hvorfra stammer tidsskriftet? Med venlig hilsen Rikke. Kære Rikke, Navnet Tidehverv er en dansk oversættelse af navnet fra det tyske tidsskrift Zeitwende, og ideen til dette navn stammede fra teologen Kaj Thaning, den senere kendte Grundtvigforsker

for alvor er begyndt at rykke på området og dermed står til at høste resultaterne i form af forbedrede samarbejdsrelationer og omgangstone i arbejdsregi samt øget produktivitet og arbejdsevne. Med indkredsning af hvad strategisk sundhed er, får vi også en idé om, hvad strategisk sundhed ikke er. Strategisk sundhed er ikke ene-ståend Et andet princip for Ivan er, at alt hvad der kan gøres forud, bør laves om vinteren. Indtjeningsperioden for en biavler er meget kort, derfor skal alt fungere effektivt i sommerhalvåret Olesen, H. S. (1997). Hvis voksenuddannelse er svaret, hvad er så spørgsmålet? selvregulering og erfaringsdannelse i en udfoldet modernitet. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat, (49) Der er kort fortalt to måder at formidle open access litteratur på: gyldent og grønt. Den gyldne måde er via tidsskrifter, der er gratis at læse, altså uden abonnement. Her betaler forfatteren ofte et gebyr for at få artiklen publiceret. Disse tidsskrifter kan være peer reviewede eller ikke - vi er også mange, der er vidner til og deltagere i intense diskussioner og debatter, hvor det af nogle påpeges, hvordan legen er trængt samfundsmæssigt af politiske krav om styring og effektivisering af børns hverdagsliv, mens det fra andre påpeges, at leg har afgørende betydning for samfundsmæssig demokratisk virksomhed

10.03.2001: Månedens nordiske artikkel - Artikkelen er tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 2001; 163: 420 - 4 Baggrund og problemstillinger Trods en betydelig udvikling gennem de seneste årtier inden for anæstesiologien og kirurgien er det velkendt, at operative indgreb er fulgt af smerter samt risiko for organkomplikationer, hospitaliseringsbehov, træthed og en rekonvalescensfase. »Fortælleren er det straalebrydende Medium, og Kritikerens Frem-gangsmaade bliver analog med Astronomens Rektifikation«. 5 Den meta-Hvad er kildekritik? 533 3 Om udviklingen i Erslevs kildekritik og de radikale historikere i det hele taget se Jens Chr. Manniche: Den radikale historikertradition, Århus 1981, s. 134-212, 328-337

T1 - Hvad er egentlig problemet ved digitale arbejdsplatforme? T2 - Seks teser om platformskapitalismen. AU - Weber, Søren Salling. PY - 2018. Y1 - 2018. N2 - Den såkaldte platformsøkonomi er et af de områder, hvor digitaliseringen som en strukturel forandring af arbejdsmarkedet er mest iøjnefaldende Hvad hun ikke ved endnu er, at romancen vil forandre verdenshistoriens magtstrukturer og - muligvis - redde flere tusinde menneskeliv, hvis man skal tro filmen En Spions Bekendelser. Filmen er baseret på den sande historie om den såkaldte Granny Spy, der i 1999 blev afsløret som indflydelsesrig KGB-spion i en alder af 87 år Der er mange forståelser af evaluering - hvad bety-der det i denne sammenhæng? Hvad menes der med praksis? Den viden om evaluering, som centeret skal arbejde med, hvordan skal den være forbundet med praksis, og hvad skal den ellers være forbundet med? Sådanne spørgsmål vil vi prøve at forholde os til i denne lille artikel Samtidig er Karl E. Weick fokuseret på den dynamiske, identitetsskabende og sociale proces, der er karakteriserende ved menneskers betydningsdannelse. Og så er det helt centralt for ham at finde frem til, hvad den meningsdannende historie er bag de ydre strukturer og forhold. Hvilket jeg isæ Man kan dog fra anmeldelserne også se, at menneskekroppen er utrolig unik. Alle mennesker er forskellige, og det afspejler sig også i effekten af CBD-olie. Derfor må man prøve olien på egen krop for helt præcist at kunne forstå dens effekter og afgøre, hvad den kan gøre for én selv

populær: