Home

Forsøg med biomasse

Kend dit ukrudt - og spis det! Inden længe begynder det at pible op i med ukrudt og spiselige urter derude. Facebook gruppen Urtekundskab skriver, at Ramsløg er set som spire her midt i januar Den danske produktions- og serviceleverandør til offshore- og marineindustrien SH Group har indgået en eksklusiv service- og agenturaftale med den store italienske kranproducent Sormec, der netop har vundet en ordre på at levere syv specialfremstillede offshore kraner til Tyra Future projektet Søfartsstyrelsens digitale rejse er begyndt 30-05-2019 10:00 Da containerskibet Mumbai Maersk onsdag stævnede ud fra Århus mod havne i Europa, Afrika og Asien, var det som noget helt nyt med digitale besætningscertifikater i stedet for traditionelle papircertifikater Det bedste bekæmpelsestidspunkt er oftest i vækststadium 65, når 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddene er åbne, og det er tidligere end de fleste tror Koralrev i kolde havområder er ganske store og findes ofte på dybere vand, end de tropiske koralrev. Koldt-vands koraller vokser ekstremt langsomt (omkring 5 mm om året) og nogle af revene skønnes at være over 10.000 år gamle

FruGrøn.d

Afgift på træpiller. Der er ikke pålagt afgifter på træpiller. Det har i medierne været beskrevet flere gange, at der skulle være en afgift på vej på træpiller og andet biomasse, men det er ikke sket endnu 1963 - 1970 Sønderborgere grundlagde eget fjernvarmeselskab Når borgerne i Sønderborg skruer op for radiatorerne eller tager et brusebad, kan de sende en venlig tanke til ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen fra Århus Stiklinger kan også købes, hvor de er skåret og stukket i kasser med spagnum 1-2 uger før udplantning (rooted cuttings). Denne type planter kan være vanskelige at plante med maskine Rådgiver om: Økonomi • Benchmarking • Husdyrproduktion og miljøtilladelser • Selskabskonstruktioner og jura • Planteavl • Natur og landdistriktsudvikling m Forvaltningen anbefaler, at der afholdes fire dialogmøder, således at temaerne Borgere og Boliger samt Levende bymiljøer afholdes sammen, og med Byplanudvalget og Bycenterudvalget som ansvarlige, og temaerne De smukke omgivelser og Vand som et aktiv afholdes sammen og med Miljø- og Teknikudvalget som ansvarlig

Hvorfor producerer Danmark nogle af verdens bedste fødevarer? Få svaret når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug den 16. september EUDP. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima

Bilag 1. Standardvilkår. Afsnit 1. A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m 3 pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder. Igennem de sidste år har Nette Hunsballe klippet alt stof fra Viborg Stifts Folkeblad som vedrører den gamle Tjele Kommune. Efterfølgende har Børge Kronborg tastet ind i et Excel-regneark Stiklinger kan også købes, hvor de er skåret og stukket i kasser med spagnum 1-2 uger før udplantning (rooted cuttings). Denne type planter kan være vanskelige at plante med maskine Den danske produktions- og serviceleverandør til offshore- og marineindustrien SH Group har indgået en eksklusiv service- og agenturaftale med den store italienske kranproducent Sormec, der netop har vundet en ordre på at levere syv specialfremstillede offshore kraner til Tyra Future projektet

Maritime nyhede

Historie - Sønderborg Fjernvarm

EUDP Energistyrelse

populær: