Home

Dødsattester jylland

Crowdsourcin

 1. Dødsattester. Hvad døde folk af i gamle dage? Hvor og hvornår døde dine slægtninge? Hjælp bl.a. slægtsforskere og forskere i sundhed ved at indtaste oplysninger fra gamle dødsattester, så det bliver nemmere at søge i dem. Formålet med dette projekt er at indtaste 'nøgleoplysninger' fra attesterne og ikke en fuldstændig afskrift af alt indholdet
 2. Få overblik over kommende digitaliseringer på Arkivalieronline og hvornår disse bliver tilgængelige. Tidspunkterne kan blive ændret, så hold dig opdateret
 3. Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net. Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.SVOO.dk Alle er velkomne også nye medlemmer, medbring gerne kaffe Ændring af programmet kan forekomme, hvis en foredragsholder er syg eller af anden årsag er forhindret i at komme
 4. Lene Baktoft 2005: Ernst Baktoft var interesseret i slægtsforskning og lavede adskillige mapper, som Peter Baktoft i dag ha

Kommende digitaliseringer på Arkivalieronline - Rigsarkive

 1. VITTIGHEDER . Her er en serie vittigheder som jeg har samlet gennem lang tid. Jeg gør opmærksom på, at de fleste er temmelig grove, så nu er du advaret
 2. Kommende lovændring. 1/7 2019 ved lov nr. 1555 af 18/12 2018 (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.) § 3 [LF 63 2018-19] indsættes
 3. Sundhedsloven Afsnit I Sundhedsvæsenet Kapitel 1 Formål og opgaver m.v. § 1 Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte
 4. Dødsattester - Death notices Fødselsstiftelsen i Jylland - Birthing hospital in Sankt Johannes parish, Århus, from 1910 Fødselsstiftelsen i København - Birthing hospital in Copenhagen, 1774-192
 5. Når man dør, bliver det registreret ­elektronisk. Det sørger de nye, elektroniske døds­attester for. Regionshospital Randers tog, som det første, de nye dødsattester i brug i december 2006. Det skriver Randers Amtsavis. I starten af februar 2008 havde de allerede sendt de første 500 af sted til Sundhedsstyrelsen
 6. Slægtsforskning og digitaliserede kilder. Udveksling af slægtsforskning. Kontakt med andre som beskæftiger sig med de grene som findes i slægtsdatabasen, med henblik på udveksling af informationer, dokumenter, billeder mv.Anerne fordeler sig i hele Jylland og på Fyn - overvejende den vestlige del. Der er medtaget alle blodbeslægtede, hvilket indebærer alle efterkommere af anerne

ville være nok med én læge i Jylland. Ingen blev imidlertid ansat. Christian den Tredje foreslog en læge i hvert af de biskoppelige stifter. I 1555 fik Viborg sin læge, som hed Hans Bentzon. I 1571 blev Hans Paludan læge for Nørrejylland, han var også bosat i Vi-borg. I 1580 tiltrådte Hans Lauridsen Amerinus i Ribe Dødsattester og skifter. Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Hvordan du finder det rigtige arkivalier Lidt om AO Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Arkivloven Hvordan . Læs mer Probate Index: Thisted, Viborg, Aalborg, & Randers Counties The index to probate records from the above four counties of Denmark was made by missionaries and volunteers at the Family History Library in Salt Lake City over the period of over 20 years

Dødsattester •Ved ethvert dødsfald skal en læge udfærdige en dødsattest (fra 1829/1832) •Skal dokumentere: 1) At personen er død, 2) Hvad dødsårsagen er -altså om der er tale om et naturligt dødsfald eller ej •Ingen måtte begraves, før dødsattesten var skrevet Jordmoderprotokoller Diverse Dødsattester Vaccinationsprotokoller Amt: Bornholm Diverse Frederiksborg Haderslev Hjørring Holbæk København Maribo Odense Præstø Randers Ribe Ringkøbing Roskilde Skanderborg Sorø Svendborg Sønderborg Thisted Tønder Vejle Viborg Åbenrå Ålborg Århu Læsten Sogn er et sogn i Randers Nordre Provsti (Århus Stift).Sognet ligger i Randers Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sønderlyng Herred ().I Læsten Sogn ligger Læsten Kirke.. I Læsten Sogn findes flg. autoriserede stednavne: Læsten (bebyggelse, ejerlav); Læsten Bakker (bebyggelse). En ny hjemmeside gør det muligt at læse og søge efter dødsannoncer på internettet. Ophavsmanden til hjemmesiden er Martin Høj fra Ringkøbing. Han fik ideen til hjemmesiden, fordi han ofte var udstationeret, og derfor ikke havde mulighed for at følge med i de lokale dødsannoncer, skriver DR.

Svoo.dk Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og omegn

Datakonsulenter i region hovedstaden IT-hjælp til regionens ydere. Datakonsulentfunktionens formål er at styrke anvendelsen af IT til kvalitetsudvikling hos regionens ydere Search the history of over 357 billion web pages on the Internet

Bemærk venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder var nedkastningschef i Jylland og af de allierede blev hyldet som Europas bedste modtagechef. Jens Toldstrup gik helhjertet ind i modstandskampen lige fra krigens første dag. Tove Uth vil også fortælle om, hvad der videre skete i Toldstrups liv efter krigens afslutning. For det var ikke så lidt, Jens Toldstrup fik prøvet Eksempel 3: Dødsattester Her er der arkivmæssigt to krøller på halen, nemlig for det første det forhold, at døds-attester findes enten i Sundhedsstyrelsens arkiv ved RA eller i lægearkivet (= lægekreds-arkivet eller lægedistriktsarkivet) på LA. For det andet, at mange af Sundhedsstyrelsens dødsattester er filmet, og for tiden efter ca

Danish Family Search er en gratis web side hvor man finder sine danske aner. Søg i danske kirkebøger og folketællinger. slægtsforskning, familie træ, genealogisk forum, dansk genealogi, kirkebøger, folketællinger, arkivalieronline, arkivalier onlin Captain's blog supplemental to Asam's ENTRAPPED IN PARADISE - PULAU PERHENTIAN Pulau Perhentian trip was great. I have had a wonderful time there and this is the story.. Vis stort kort. Husmandssøn fra Nørhalne. Anders Hansen blev født den 3. september 1826 og hjemmedøbt straks efter. Han var det femte barn ud af en søskendeflok på 13 og forældrene var Hans Nielsen og Kirsten Andersdatter, som fæstede et husmandssted i Nørhalne i Biersted Sogn

Slægt - MindMat

 1. Hvis man vil bevise, at nogen er i familie med hinanden, er skifteprotokollerne en af de mest sikre veje. Det er utroligt sjældent, at nogen er glemt som arvinger i et skifte
 2. Dødsattester . Skriv arkivskabte hjælpemidler i søgestrengen på Daisy, vælg det fynske landsarkiv, så får du bl.a. indgang til viede og døde for de fynske sogne, men også navneregister til købstædernes lavsarkiver. Nyt De lokalhistoriske arkiver åbner en ny landsdækkende arkivportal
 3. Vis scannede arkivalier med skifter og dødsanmeldelser. Arkivalie: Skifter
 4. sidste.

Jylland Lørdag den 18. november 2000 kl. 13.30-16.30 Sønderborg: Anesøgning på internettet på VUC-Syd Gruntvigsallé 88, Sønderborg. Mødet arrangeres i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Her vil delta­ gerne kunne prøve kræfter med Internettets muligheder for anesøgning samt få inspiration og hjælp fra andre Dødsattester og -journaler (391) Folketællinger (3682) Kirkebøger (2) Mødereferater og forhandlingsprotokoller (1318) Skattemandtalslister Fregatten Jylland til Landsudstillingen. Abstrakt. Fregatten Jylland i Landudstillingens havn - omtrent hvor Slipvej ligger i dag - i 1909 Om dødsattester, jordemoderprotokoller og en masse andre kilder som fx Sygekasser/Sygehusarkivalier. Du er slægtsforsker, og du har fundet en masse aner. Det blev oprindeligt bygget til 400 patienter fra Fyn og det sydlige jylland, men blev i 1890 udvidet til 700 patienter. I hospitalets.

VITTIGHEDER - humlefryd

Politiets Mandtaller. Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1865 og 1923 er registreret. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned Skadestue Behandling af akutte skader og sygdomstilfælde.; Anæstesiologisk Afdeling Bedøvelse før undersøgelse og operation. Planlagte og akutte operationer. Overvågning for smerter og kredsløb ved opvågning efter operation. Behandling af kroniske smerter i tværfagligt smertecenter

Dødsattester og -journaler (391) Folketællinger (3682) Kirkebøger (2) Mødereferater og forhandlingsprotokoller (1318) Skattemandtalslister Føtste passagerer med ny rute Jylland-København. Samling. Århus Stiftstidendes fotosamling (1937-2000) Serie Det er derfor sandsynligt, at han er begravet i en af de mange fællesgrave på Dybbøl Banke og ikke på Nybøl kirkegård. Jeg har tilføjet yderligere to danske soldater, som ifølge kirkebog og dødsattester vitterligt er begravet på Nybøl kirkegård: Anders Peter Gregersen blev allerede såret i kampene den 28. marts Search the history of over 351 billion web pages on the Internet 4 side 4 af Mærkeligt nok forekommer alle arkivserierne to gange, men det skyldes nok bare et dobbelt upload i DAISY. For perioden findes fire grupper af dødsattester: København, øerne, Jylland, Horsens Militær og Færøerne. Du klikker på det ønskede geografiske område og får en liste frem

Sundhedslov - Forsid

Sundhedsloven - Danske lov

Skrivning af journaler, assistancer/tilsyn, stuegang, henvisninger, epikriser, anmelde cancerpatienter til Cancerregisteret, tilmelding af cancerpatienter til Samordnet Pleje, klargøring af dødsattester, diverse registreringer i COSMIC og OPUS samt telefonbetjening af patienter, pårørende, bedemænd og forsikringsselskaber

populær: