Home

Erhvervsstyrelsen eu

Målet for dansk handelspolitik er at sikre gode eksport- og importvilkår for danske virksomheder. Danmarks interesser varetages gennem EU, og Erhvervsstyrelsen deltager som repræsentant i flere handelspolitiske arbejdsgrupper I kan finde logoer for Socialfonden eller Regionalfonden og et fælles logo for de to fonde. EU-logoerne findes på dansk, engelsk, i farve og sort/hvid. Ønsker I at gengive EU-logoet på farvet baggrund, skal I huske, at logoet skal være omgivet af en hvid ramme EU har indført en række forenklede tilladelser for dual-use produkter, der eksporteres fra EU. Dem kan du som dansk eksportør få ved at registrere dig hos Erhvervsstyrelsen View Glad Rotaru's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Glad has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Glad's.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om indefrysning, der fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver berørt af indefrysning. Direkte, indirekte, ejerskab og kontrol EU har vedtaget en vejledning om, hvordan man undersøger, om en kunde er ejet eller kontrolleret af en person eller virksomhed, som er omfattet af. Landbrugsstyrelsen hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Vi understøtter udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og miljø gennem tilskud, regulering og kontrol og biddrager til udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikts- og fiskeriområder Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologier og internationalt samarbejde

The Danish Business Authority. Endeavours to create the best conditions for growth in Europe, and to make it easy and attractive to run a business in Denmark Åbne ansøgningsrunder: Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er, kvalificeret arbejdskraft og pulje til klyngekonsolidering . Netop nu er en overgangspulje til klyngekonsolidering og to indsatser, der skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, åbne for ansøgninger Erhvervsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet. Styrelsen blev dannet den 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med dele fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt It- og Telestyrelsen. Arbejdsområderne er erhvervsudvikling og -regulering, samt virksomhedsregistrering. 1

Handel udenfor EU erhvervsstyrelsen

 1. dre pulje, der giver tilskud til bæredygtig grøn byudvikling.</p><p>Fondene giver tilskud til projekter inden for temaerne: Styrket innovation i SMV'er, Flere vækstvirksomheder, Energi- og ressourceeffektive SMV'er, Iværksætteri og jobskabelse.
 2. ation rates, the rates mobile networks charge each other to deliver SMS between networks
 3. Virksomhederne skaber den vækst og de arbejdspladser, der er fundamentet for vores velfærd i fremtiden. I Erhvervsstyrelsen gør vi det nemmere og mere attrak..

EU-logoer og plakater Regionalt

EU-tilladelser Eksportkontro

 1. EU-identifikation (f.eks. DNK123456789) NaturErhvervstyrelsen kan ikke indestå for, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte eller ajour, jf
 2. Implementeringen af EU's Oversvømmelsesdirektiv betyder, at 22 danske kommuner skal udarbejde risikostyringsplaner. Kommuneplanen må ikke stride mod en risikostyringsplan. I forbindelse med den 6- årige revision af implementering af direktiver er der lagt op til at yderligere kommuner skal udarbejde risikostyringsplaner
 3. The way forward on anti-dumping . An anti-dumping investigation can be initiated in response to a complaint lodged by European manufacturers affected by dumped imports or at the request of an EU country. Community producers who are considering lodging an anti-dumping complaint, should contact us. Reviewing anti-dumping measure
 4. Erhvervsstyrelsen, København Ø. 13,548 likes · 95 talking about this. Erhvervsstyrelsen gør det nemmere og mere attraktivt at starte og drive virksomhed..
 5. Oplysningerne, som Erhvervsstyrelsen behandler i forbindelse med virksomhedsregistrering, vil være indberettet direkte til styrelsen gennem de digitale selvbetjeningsløsninger eller på papirblanketter - enten hvor du selv har indberettet dem, eller hvor tredjemand er blevet befuldmægtiget hertil
 6. Boligejer er for alle, der skal købe, sælge eller bygge bolig. Du kan finde guider, artikler samt data og rapporter om din og andres boli

Glad Rotaru - EU auditor - Erhvervsstyrelsen LinkedI

Erhvervsstyrelsen støtter virksomheder over hele Danmark, håndterer 450 projekter fordelt på 27 kontorer, har 600 ansatte og er ansvarlig for et årligt budget på 600 millioner kroner samt en række danske bevillinger og EU-tilskud Erhvervsstyrelsen April 2017 - Present 2 years 2 months. Københavnsområdet, Danmark - Policy coordinator, defence industry policy in the EU - Responsible for EU treaty infringement case - Council negotiations on European Defence Industrial Development Programme - Representation of interests in relation to European Defence Fun Kontorchef - Erhvervsstyrelsen. Jobs, companies, people, and articles for LinkedIn's Kontorchef - Erhvervsstyrelsen members Head of the Management Authority for EU Structural Funds in. DEBAT: Små og mellemstore virksomheder kan få endnu mere glæde af EU's indre marked, hvis EU-Kommissionen iværksætter konkrete tiltag, som gør det nemmere for virksomhederne at efterleve lokale regler i andre lande, skriver Erhvervsstyrelsen og DI Should you need such information, please contact the specific programme whose contact details you may find under programme pages, accessible through the interactive map. In case of technical issues on the website, please contact us using this for

Inglese. Brussels, 13 February 2012 - The Commission has written to the Danish telecoms regulator, Danish Business Authority (DBA), to express its serious doubts about the compatibility with EU law of DBA's proposed regulation of SMS termination rates, the rates mobile networks charge each other to deliver SMS between networks Welcome to the Danish Emission Trading Registry The Union Registry has a new internet address: https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/DK/index.xhtm

Viden og regler. Få mere viden om, hvilke krav der er, når I behandler personoplysninger, og hvordan I efterlever databeskyttelsesreglerne. Her er de emner, som testen berører også uddybet Undertegnede giver hermed skriftligt samtykke til, at Erhvervsstyrelsen til brug for udstedelse af serviceattest, jf. udbudslovens § 153, stk. 1, nr. 2, indhenter en straffeattest til privat brug, jf. § 11 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 med senere ændringer Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019. Toldstyrelsen holder en række informationsmøder for dig og din virksomhed, som handler med lande uden for EU. Møderne holdes i samarbejde med Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder med erhvervsudvikling og -regulering, tele- og internetregulering, samt virksomhedsregistrering. buildup.eu EBST - Danish Enterprise. Erhvervsstyrelsen kontrollerer, om det af ansøgningen fremgår, at projektet ligger inden for aktionsgruppes udviklingsstrategi og bekendtgørelsens rammer (legalitetskontrol). Erhvervsstyrelsen meddeler ansøger tilsagn om tilskud - eller afslag. Forløbet ved ændring af et projekt efter der er givet tilsagn Som medarbejder i EU-koordinationen vil du sammen med tre kolleger være ansvarlig for koordinering af Erhvervsstyrelsens EU-sager. Du skal samarbejde på tværs af Erhvervsstyrelsen, med andre styrelser og med departementet om at sætte et dansk aftryk på EU's erhvervspolitik LAG sekretariat er en del af Erhvervsstyrelsen og er fysisk placeret i Nykøbing Falster. Spørgsmål vedr. konkrete projekter. Ved spørgsmål som vedrører konkrete projekter, hvor du har et sagsnummer, skal du henvende dig til LAG sekretariatets e-mailadresse: lagtilskud@erst.dk The Danish Agricultural Agency. The Danish Agricultural Agency is an agency under the Ministry of Environment and Food of Denmark. The staff of the Danish Agricultural Agency, a total of approximately 1,200 strives countrywide to create the optimal conditions for sustainable growth and green transformation in the fields of

Sanktioner Eksportkontro

 1. Din virksomhed skal være importørregistreret, før du kan få varer hjem fra et land uden for EU. Hvis du allerede er momsregistreret, er det et tillæg til din momsregistrering. Du skal registrere din virksomhed som importør hos Erhvervsstyrelsen
 2. 2 The request has been made in proceedings between TDC A/S ('TDC') and the Erhvervsstyrelsen (Danish Business Authority) concerning the refusal of a request for compensation for the cost of providing additional mandatory services. Legal context EU la
 3. I 2019 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejde en ny strategi for decentral erhvervsfremme fra 2020 og frem. Sideløbende skal Erhvervsstyrelsen lave strategi for, hvordan EU's strukturfondsmidler skal anvendes i perioden 2021-2027
 4. istrerer den danske del af EU's kvoteregister, mens Energistyrelsen bl.a. træffer afgørelse om tildeling af gratiskvoter, udsteder tilladelser til at udlede CO 2, godkender overvågningsplaner og tilrettelægger den årlige CO 2-rapportering efter de fælles EU regler
 5. EU og hæve grænserne for fritagelse af revision, således at reguleringen overlades til de frie markedskræfter. Herunder se på om Danmark kan drage nytte af de erfaringer, der er gjort i andre EU-lande efter implementering af lempelser af revisionspligten til grænserne i EU's regnskabsdirektiv

Each EU Member State is required to establish a Product Contact Point. Through information on national rules and remedies, the Contact Points help reduce the risk that a product is unlawfully denied access to a market of another EU Member State Der er opstået en uspecificeret fejl, vi beklager!. Med Venlig Hilsen: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 ⋅ DK-1780 København V Tlf. +45 33 95 80 00 ⋅ Fax +45 33 45 80 00 ⋅ Døgnvagt +45 72 18 56 09 www.naturerhverv.dk ⋅ mail@naturerhverv.d

Landbrugsstyrelse

 1. On erhvervsstyrelsen.dk, you can find information on all the Authority's areas of work, including the Danish Business Register CVR.dk. CVR.dk is the centralised entry point for information and data on all businesses in Denmark
 2. istrator Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University september 2013 - december 2015 2 år 4 måneder. Bangkok - Pre- and post-award grant management. I have supported applications and management of grants funded by NIH, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, and EU FP7
 3. Hvad gør du, hvis en konkurrent stjæler dit produktnavn? Det skete for Tina Munkholm. En konkurrent begyndte at bruge hendes navn i sin markedsføring...
 4. Erhvervsstyrelsen har offentliggjort, at serviceattesten fremover kan anvendes af ordregivere som fuldstændig dokumentation for, at en dansk ansøger eller tilbudsgiver i en udbudsprocedure ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bakker i øvrigt op om denne vurdering

Hos LAG Småøerne kan virksomheder, foreninger og netværk søge EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet (med penge fra European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) og fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (med penge fra European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst

XBRL Denmark has the pleasure to invite you to XBRL Nordic IV Conference with focus on the new and upcoming reporting environment in EU: ESEF (EUROPEAN SINGLE ELECTRONIC FORMAT

Erhvervsstyrelsen - Virk Indbere

 1. The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2016 Document date: Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2016 - Created by GROW.DDG1.B.1 - Publication date: Tue Jul 26 16:21:08 CEST 2016 - Last update: Tue Jul 26 16:22:16 CEST 201
 2. Sehen Sie sich das Profil von Glad Rotaru auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. 7 Jobs sind im Profil von Glad Rotaru aufgelistet. Sehen Sie sich auf LinkedIn das vollständige Profil an. Erfahren Sie mehr über die Kontakte von Glad Rotaru und über Jobs bei ähnlichen Unternehmen
 3. eIDAS (electronic Identification, Authentication and trust Services) is an EU regulation and a set of standards for electronic identification which makes it possible for EU citizens to use their national identification as a login in all EU Member States. This only applies to eIDs that have been registered and approved by the European Commission
 4. Er du kommet det rigtige sted hen? Alle henvendelser om konti skal rettes til Kvoteregistret hos Erhvervsstyrelsen.Energispareindsats for private eller virksomheder, der ikke er omfattet af EU's kvoteordning, prøv under siden Energibesparelser eller på vores forbrugerside SparEnergi
 5. EU's toldunion, som trådte i kraft tilbage i 1968, anvender det samme toldsystem og har dermed de samme importafgifter på varer fra resten af verden. Derudover har toldunionen sikret, at interne afgifter mellem medlemslandene er fjernet og at varer kan bevæge sig frit i EU, når de har passeret tolden
 6. (Erhvervsstyrelsen) that may be required by the Authority in connection with the registration of the amendments passed. * * * * * * Adoption of the proposed resolution under agenda items 7a and 7c are subject to at least 51% of the share capita

Digital Ledelseskultur giver virksomhedsledere kompetencerne til at omsætte drømme til virkelighed. Er du en virksomhed med digitale ambitioner og er i størrelsen 2 til 250 ansatte - så kan jeres virksomhedsledelse nu få et omfattende kompetenceløft gennem projektet Digital Ledelseskultur Bemærk, at de andre EU-lande har gennemført eller er ved at gennemføre lignende suppleren-de lovgivning som i Danmark som følge af de mange steder i forordningen, hvor der er åbnet op for, at dette er en mulighed. Dataansvarlig Typisk en virksomhed, offentlige myn-dighed eller andet organ, der - alen Sekretariatet har erfaret, at Erhvervsstyrelsen har meddelt, at EU med virkning fra den 27. april 2018 indførte krav om importlicens for import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU. I denne forbindelse skal man forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder

erhvervsstyrelsen.dk statistics and information. The perfect place to evaluate your site, website analyze, worth value for www.erhvervsstyrelsen.d DK's politikere går igen og igen imod EU's regler og EU domstolens afgørelser, samtidigt med at de over for borgerene fastholder at DK skal være med i EU, og med plattenslageri har forsøgt at fjerne alle DK's rets forbehold med afstemningen om Europol, så EU er der hvor borgerene høre til mens politikerene IKKE mener at det samme gælder. Mission, vision og værdier. Det er Erhvervsministeriets mission at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Vores vision er at opnå Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe gode rammevilkår for virksomheder, som vil udnytte mulighederne i grøn forretning og cirkulær økonomi

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ANNULEREDE EU-UDBUD. EU-udbud annulleres på TED via bekendtgørelse om indgåede kontrakter, del V.1) Oplysninger om ikke-tildeling. Da denne bekendtgørelse ikke knyttes op på det enkelt udbud på udbud.dk, kan der under udbudsdetaljerne ligge flere udbudsbekendtgørelser, hvoraf én kan være annulleret Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Indeholder en registrering flere forhold, skal der kun betales ét gebyr svarende til den højeste takst A value added tax identification number or VAT identification number (VATIN) is an identifier used in many countries, including the countries of the European Union, for value added tax purposes. In the EU, a VAT identification number can be verified online at the EU's official VIES website. It confirms that the number is currently allocated and. EU-udvalget mødes normalt tirsdag kl. 11.00 i Udenrigsministeriet. Materiale til brug for møder i EU-udvalget vil i videst muligt omfang blive udsendt fredag eftermiddag med eftersendelse af materiale i løbet af mandagen. En del sager godkendes i skriftlig procedure i EU-udvalget. 2.3. EU-procedure internt i regeringe Three Lübeck-related Nobel Prize winners, five keynote speeches, two moderated discussions, one presentation on stage, 16 parallel sessions, 111 projects, 300 participants and eight hours of a joint event - this is a simple summary of the Interreg Baltic Sea Region Programme Conference, underpinning the achievements of projects co-funded by the Programme

Danish Business Authorit

© 2019 - Civilstyrelse for børsnoterede virksomheder fra 2 til 3 måneder, jf. det nye gennemsigtighedsdirektiv fra EU. 1. Anvendelsesområdet er uændret Bekendtgørelsen gælder uændret for erhvervsdrivende virksomheders indberetning til Erhvervsstyrelsen af regnskabsdokumenter, styrelsens offentliggørelse heraf og kommunikation i forbindelse hermed

(18) Such disclosure, with the exception of the powers of representation, the name and legal form, and the winding-up of the company and the insolvency proceedings to which it is subject, can be confined to information concerning a branch itself together with a reference to the register of the company of which that branch is part, since under existing Union rules, all information covering the. dansk hvervgiver for arbejdet, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen på rut@erst.dk. Når alle de påkrævede felter er udfyldt, skal du klikke på knappen Næste. Ved korrekt udfyldt trin Virksomhed og branche vil der ses en checkmark og stå 'Udfyldt korrekt' udfor Trinnet, hvilket kan ses i venstre faneblad, se figur 10 Som følge af EU's 4. hvidvaskdirektiv har Folketinget vedtaget en lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016. Loven trådte i kraft 23. maj 2017, og virksomhederne skal inden 1. december 2017 registrere sine reelle ejere i lighed med registrering af de legale ejere

Regionalt.d

I Danmark, er Erhvervsstyrelsen.dk rangeret som 2.095, med et estimeret månedligt besøgsantal på 59.313. Klik for at se andre data omkring dette website EU-Kommission har fremsat et forslag vedrørende international godstransport, som skal gøre det muligt for britiske og EU-selskaber at udføre godstransport mellem Storbritannien og EU. Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil det træde i kraft, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en udtrædelsesaftale Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter XBRL er et data-beskrivelsessprog, som muliggør udveksling af finansielle data efter et ensartet format. Ved hjælp af XBRL kan finansielle data struktureres og beskrives efter standardiserede taksonomier, som er målrettet efter bestemte eksterne rapporteringsbehov (taksonomier til brug for f.eks. bankers kreditvurderinger, investorers analyser samt indrapportering af årsrapport.

Erhvervsstyrelsen - Wikipedia, den frie encyklopæd

Sekretariatet administrerer projekter på vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inden for kvalificeret arbejdskraft, iværksætteri, grøn og digital omstilling med finansiering fra EU Política de privacidad 1. Procesamiento de sus datos personales . Con el propósito de tratar ayudarlo a avanzar en su carrera profesional, exponiéndolo a las oportunidades de trabajo y la marca de empleador (los Purposes ), Graduateland ApS, Njalsgade 23, 1.sal 2300 Copenhagen S, recogerá y procesará datos personales sobre usted Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Erhvervshus Sjælland til workshop for at samle inputs til den decentrale er-hvervsfremmestrategi fra 2020 og programmeringen af EU's strukturfonde fra 2021-2027

Erhvervsstyrelsen har den 05.07.12 offentliggjort en rapport om det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Denne rapport kan findes her. Rapporten indeholder en redegørelse for resultatet af Erhvervsstyrelsens undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder i 2011 Privatlivspolitik 1. Processing of your personal data. For the purpose of advancing your career, exposing you to job opportunities and employer branding (the Purposes), Graduateland ApS, Njalsgade 23, 1.sal 2300 Copenhagen S will collect and process personal data about you Fremover skal Erhvervsstyrelsen ikke blot indhente straffeattester for virksomheden og dennes fuldt ansvarlige deltagere, men også for medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd samt personer, der er beføjede til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd On 23 May 2017, new rules on the registration of real owners of Danish companies will enter into force. Companies must register information on their real owners as well as the real owners' rights with the Danish Business Authority View Camilla Hjermind's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Camilla has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Camilla's connections and jobs at similar companies

Puljeoversigt - Statens Tilskudspulje

Denmark's export controls comply with EU regulations covering four regimes: Nuclear Suppliers Group; Wassenaar (general products), Missile Technology Control Regime and the Australia Group (chemicals). In 2001, Denmark implemented a new export control system for dual-use products modeled on the U.K. export control compliance code Bekendtgørelsen supplerer Kommissionens forordning nr. 389/2013/EU om oprettelse af et fælles EU-register, herefter forordningen, for følgende kontotyper, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU's CO 2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register: 1) EU's CO 2-kvoteregister: a) Driftslederbeholdningskonti. b. Notice: SEO Check Aid does not promote, link to, or have any affiliation with dba.erhvervsstyrelsen.dk. We simply display dba.erhvervsstyrelsen.dk publicly available data & stats for SEO analysis purposes

Slots- og Kulturstyrelsen er en styrelse af mange enheder under Kulturministeriet dannet 1. januar 2016 ved sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme EU's different funding schemes, adoption of resource efficiency targets for materials where scarcity is looming or the overall environmental impact of resource extraction and use is significant and the promotion of new business models geared at functional sales. Of crucial importance will also be to rethink taxation. This policy area is not an EU Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Erhvervshus Nordjylland til workshop for at samle inputs til den decentrale erhvervsfremmestrategi fra 2020, samt hvordan EU's strukturfondsmidler skal anvendes i perioden 2021-2027

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde, hvor der kan søges midler til at styrke de digitale kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere i små og mellemstore virksomheder. EU's Socialfond investerer 36 mio. kr. i den kommende digitaliseringsindsats mere end 3 måneder før den dato, kopien modtages i Erhvervsstyrelsen. (Bekendtgørelse om EU's CO 2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register (nr. 95) af 29. januar 2015 § 14). Verificeringen skal påføres med tydeligt navn samt være underskrevet af den person, der har udført verificeringen Introduction. Among the 28 member states of the European Union (EU), the circulation of goods and people has been free since 1993. However, to respect the international commitments of the EU and its members and to avoid the proliferation of nuclear, chemical, biological, and ballistic arms, the export of dual-use items is still subject to control Velkommen til Samfundsansvar.dk. Der er store fordele ved at tænke samfundsansvar ind i forretningsstrategien - både for virksomhederne og for samfundet

Erhvervsstyrelsen in English with contextual example

Special Adviser Erhvervsstyrelsen April 2016 - Present 3 years 2 months. Project lead and project management at Danish Business Authority on the Danish Digital Growth Plan focusing on coordination and formulation new digital policy plan while building fruitful, innovative partnerships with different parts of government and private sector expertise Erhvervsstyrelsen beskæftiger sig bl.a. med virksomhedsregistrering, og i den forbindelse kan Erhvervsstyrelsen jf. lovforslagets bemærkninger under visse betingelser nægte registrering af en virksomhed, eller kræve yderligere dokumentation om den virksomhed som søges registreret. Det er tilsyns- og kontrolopgaver for Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen - YouTub

Databeskyttelsen skal styrkes i Europa. Derfor besluttede EU-landene i april sidste år at indføre nye regler om databeskyttelse. Reglerne gælder for alle, som har oplysninger om personer, lige fra den lille tømrermesters personalefortegnelse i Excel til SKATs oplysninger om alle danskeres skatteforhold Brexit-vejledning Når Storbritannien forlader EU, vil landet være et tredjeland i forhold til EU. Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der handler med Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel Udgivet 24.03.201 SMV:Digital er et program, hvor du kan få hjælp til digital omstilling af din virksomhed og til at styrke dit online salg via programmets e-handelscenter

EU Konference Kick off

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr for administration af de selskabsretlige regler og for ydelser, der ikke er særligt prissatte. § 13. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om sprogkrav til den dokumentation, der indsendes i forbindelse med registreringer eller anmeldelser i kapitalselskaber. Stk. 2 Som følge af EU's 4. hvidvaskdirektiv har Folketinget 1. marts 2016 vedtaget lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere, jf. lov nr. 262 af 16. marts 2016 Following the translation of the guidelines in Annex IV into the official languages of the EU, the final texts will be published on ESMA's website in the course of 2015. The guidelines will become effective for all documents issued on or after the effective date of 3 Jul Se hvordan andre bruger deres enerettigheder Der er mange måder, du kan bruge enerettigheder på. Se hvordan Østerberg Ice Cream, Yellowone Design, og Eva Solo bruger deres, og få inspiration til hvordan du og din virksomhed kan passe på jeres ideer This is EU's Regionalfond. Bæredygtig, grøn byudvikling. Hør Pernille von Lillienskjold fra Erhvervsstyrelsen fortælle om ordninge

Erhvervsstyrelsen - Home Faceboo

Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011 EØS-relevant teks Pursuant to Commission Implementing Decision (EU) 2018/1538 of 11 October 2018, EU member states are requested to implement only Interrogator Transmit channels 3 (916,1 MHz to 916,5 MHz), 6 (917,3 MHz to 917,7 MHz) and 9 (918,5 MHz to 918,9 MHz). Note that some EU

populær: