Home

Studieordning odontologi ku

Kandidat i odontologi - Københavns Universitet - studier

Som kandidat i odontologi (tandlæge) varetager du ikke alene forebyggelse og behandling af sygdomme i tænder og tandkød, men også behandlingen af en række sygdomme i mundslimhinde, kæber, kæbeled og spytkirtler En studieordning beskriver din uddannelse. Herunder hvilke fag den består af, hvilke bestemmelser uddannelsen baserer sig på og hvilke regler, du som studerende er underlagt. Herunder hvilke fag den består af, hvilke bestemmelser uddannelsen baserer sig på og hvilke regler, du som studerende er underlagt Undervisning på odontologi. Størstedelen af undervisningen på odontologi foregår i mindre hold, hvor du som studerende vil deltage i diskussioner, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter og på simuleringsklinik. Det er aktiverende undervisningsformer, der kræver meget forberedelse og initiativ fra dig som studerende

Studieordninger - studerende

Eksamensplaner for uddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Eksamensplaner for uddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Mød KU på. SODB16060U Bachelorprojekt, odontologi (2016-studieordning) Årgang 2018/2019. Engelsk titel. Bachelor's Thesis, Dental Surgery. Ku.dk bruger blandt andet cookies til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra ku.dk igen

Studieordninger på Det Humanistiske Fakultet. Bemærk at de fleste af fagene i oversigten har mere end én studieordning. Du kan downloade en studieordning ved først at klikke på fagets navn (fx Dansk) og derefter på den studieordning, du ønsker at hente (fx Dansk → Bacheloruddannelser → 2008-ordningen SODB16011U Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, odontologi (2016-studieordning) Årgang 2018/2019. Engelsk titel. Course in Basic Human Biology and the Chemical Components of the Cells, Dental Surgery Ku.dk bruger blandt andet cookies til at udarbejde statistik over. Studieordning. I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende - herunder eksamensformer og eksamenskrav. SE STUDIEORDNING FOR ODONTOLOGI (TANDLÆGE Henvendelse om denne sides indhold: Vejledning og studieinformation. Revideret 30.01.201

Undervisning og opbygning - Bachelor i odontologi

Skema. Her finder du skemaoplysninger for kurser og aktiviteter, lokaler, undervisere m.m. på Københavns Universitet. Da der kan ske ændringer i skemaoplysningerne i forhold til både tidspunkt og lokale, anbefales det, at du jævnligt holder øje med eventuelle ændringer - Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet - Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT), Københavns Universitet . Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionern Kursus i medicinsk genetik, odontologi (2016-studieordning) Kursusindhold Den studerende skal gennem kurset opnå viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme samt efter kurset kunne redegøre for klassiske nedarvningsmønstre samt for den sygdomsmæssige betydning af ændringer i gener og kromosome

Find kontaktoplysninger på de ansatte på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Your KU username is generated automatically without any connection to your name and without any relation to the University of Copenhagen. Where can I use my KU Username? The KU username is your digital identity at the University of Copenhagen. You will have to use the username when.

Studieordning for bacheloruddannelsen (2014) Studieordning for kandidatuddannelsen (2010) Du kan søge andre/ældre studieordninger frem her. Studieordninger Københavns Universitet. Studieordninger på Odontologi 1 STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel 1 Formål 1 Formål Kandidatuddannelsen i odontologi er en forskningsbaseret professionsuddannelse, som har til formål på et biomedicinsk grundlag at kvalificere den studerende til arbejdet. - 2 - Applicants for whom English is not the first language must submit a document certifying English skills equivalent to Danish high school Level B or have passed one of the following languag Studieordning for fagmodulet i psykologi, s. Bacheloruddannelsen i psykologi på Københavns Universitet. Universitetet har i forbindelse med den nye studieordning for 2015 taget flere. Patientsikkerhed nævnes i studieordningen i hø- jere grad. Medicin, kandidat (AU, KU, AAU, SDU) Odontologi, bachelor (KU) 1 STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen den 19. januar 2009 Kapitel 1 Formål 1 Formål Kandidatuddannelsen i odontologi er en forskningsbaseret professionsuddannelse, som har til formål på et biomedicinsk grundlag at kvalificere den studerende til arbejdet som tandlæge under supervision.

Bachelorprojekt, odontologi (2016-studieordning) - 2018/201

Studieordning. I studieordningen for bacheloruddannelsen i Jura kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav Institut for Odontologi og Oral Sundhed er AU's tandfaglige institut. Her uddannes bl.a. tandlæger, tandplejere og tandklinikassistenter For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse. Læs om adgangskrav og optagelse på SD

uddannelser, jf. studieordning og det konkrete kursusudbud. odontologi), afdelingstandlæge, ekstern lektor, undervisningsassistent, På KU opgøres ViP- og DViP-årsværk baggrund af planlagt undervisning studieordning på Animal Science og omstruktureringer på Veterinærmedicin. x Økonomiske tilpasninger på Odontologisk Institut har medført ny studieordning på Odontologi fra 2015, hvor større tværfaglige kurser er omlagt til flere monofaglige kurser, og hvor klinikundervisningen forsøges effektiviseret studieordning som er lokal bestemt. For universitetsud-dannelserne indgår derfor én studieordning pr. uddan- bachelor (AU) Odontologi, kandidat (KU) Odontologi, kandidat (AU) Psykologi, bachelor (KU, AU, SDU, AAU) SOSU hjælper (EUD) Psykologi, kandidat (AU, SDU, KU, AAU) Tandplejer.

Studieordninger - Københavns Universitet - hum

• På Odontologi har man ligeledes af ressourcemæssige år-sager indrettet sin studieordning således, at den kliniske undervisning effektiviseres. Dette arbejde fortsættes i den kommende tid, da det endnu ikke fungerer optimalt. • På Pharmaschool har man foretaget økonomiske tilpasnin Undervisning på odontologi. Størstedelen af undervisningen på odontologi foregår i mindre hold, hvor du som studerende vil deltage i diskussioner, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter og på simuleringsklinik. Det er aktiverende undervisningsformer, der kræver meget forberedelse og initiativ fra dig som studerende Eksamensplaner for uddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Eksamensplaner for uddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Mød KU på. Studieordning for bacheloruddannelsen (2014) Studieordning for kandidatuddannelsen (2010) Du kan søge andre/ældre studieordninger frem her. Studieordninger Københavns Universitet. Studieordninger på Odontologi

SODB16011U Kursus i basal humanbiologi og - kurser

Ansatte - Københavns Universitet - hum

Studieordning psykologi ku - Rioolbuizen, sanitai

  1. Kursus: 2019-2020 Eksamen i parodontologi (2019-studieordning
  2. Studieordning - au.d
  3. Master's programmes - University of Copenhage
  4. Jura - Bachelo

Institut for Odontologi og Oral Sundhed - dent

  1. Adgangskrav og optagelse på Folkesundhedsvidenskab (kandidat

populær: