Home

Islamiska kalendern 2018

2018 - Wikipedi

Trosbekännelsen: Den första av de fem plikterna är den absolut viktigaste. Den består i att man erkänner sin tro på Allah som den ende guden. Den som ska övergå till islam ska säga följande ord i närvaro av minst två muslimska vittnen: Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet Nyår 2018 - Firandet som vi känner det är ganska nytt. Det är en anglosaxisk tradition som kom hit först i slutet av 1800-talet, berättar etnologen Jonas Engman vid Nordiska museet

Nyår - Därför firas högtiden varje år Aftonblade

populær: