Home

Förbud att svänga vänster skylt

Grundteorifrågor - Tibro Trafikskola A

Vad innebär högerregeln? Visa svar >> Dölj svar >> Att du ska lämna företräde för andra fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller inte om Polisman ger tecken att åka, trafiksignal visar grönt ljus för dig, om vägmärken anger annat eller om utfartsregeln gäller 16) specialtransport en transport som utförs med sådana mått eller massor som avviker från bestämmelserna om vad som allmänt är tillåtet på väg, när avvikelsen är nödvändig med anledning av en odelbar last, lastens art eller den konstruktion som fordonets användningsändamål förutsätter; som specialtransport betraktas dock inte transporter som utförs med stöd av undantag. 2 § I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen om vägtrafikdefinitioner, förordningen om vägtrafikdefinitioner, lagen om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210) För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken C- och D-körkortsfrågor. Här hittar du frågor som du ska kunna om du ska ta körkort på tung lastbil och buss. Eftersom det i stort sett är samma kunskap som krävs för båda dessa behörigheter, passar större delen av våra frågor för både C och D. För att täcka in de skillnader som finns, har vi dock även ett särskilt frågeavsnitt för tung lastbil och ett särskilt.

1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) Turbåtar till Skellefteå skärgård. I sommar får du inte missa att ta turbåten rätt ut i Skellefteå skärgård och Skellefteälven - Besök Pite-Rönnskär med Kinnbäcks skärgårdsturism, gå genom slussen i Bergsbyn med Nordisk Sjötaxi eller upptäck övärlden med M/S Laponia.. Turbåtar till Skellefteå skärgård. I sommar får du inte missa att ta turbåten rätt ut i Skellefteå skärgård och Skellefteälven - Besök Pite-Rönnskär med Kinnbäcks skärgårdsturism, gå genom slussen i Bergsbyn med Nordisk Sjötaxi eller upptäck övärlden med M/S Laponia..

C- och D-körkortsfrågor. Här hittar du frågor som du ska kunna om du ska ta körkort på tung lastbil och buss. Eftersom det i stort sett är samma kunskap som krävs för båda dessa behörigheter, passar större delen av våra frågor för både C och D. För att täcka in de skillnader som finns, har vi dock även ett särskilt frågeavsnitt för tung lastbil och ett särskilt.

Vägtrafiklag 267/1981 - Uppdaterad lagstiftning - FINLE

Se & göra i Skellefteå - Visit Skellefte

populær: