Home

Ihmisten erilaisuus

Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen

Ihmisten erilaisuus on parhaimmillaan työyhteisön voimavara ja menestystekijä, huonoimmillaan ristiriitojen aiheuttaja. Erilaisuutta lähestytään tässä kirjassa Carl Jungin luoman tyyppiteorian pohjalta. Sitä on tieteellisesti paljon tutkittu ja se on saavuttanut työyhteisöjen ja henkilöjohtamisen kehittämisessä suuren suosion. Ollaankin ihan asian ytimessä. Juhlapuheissa sanomme, että erilaisuus on voimavara ja arvostamme erilaisia ihmisiä ja kyllä, kyllä - tiimissä täytyy olla erilaisia ihmisiä, jotta se toimii. Käytännössä kuitenkin valtaosa meistä tekee mieluiten töitä samankaltaisen ihmisten kanssa Profiilin avulla pystyt paremmin ymmärtämään ihmisten käyttäytymistapoja vuorovaikutustilanteissa. Se on yksi käytetyimmistä persoonallisuustesteistä, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi ja kommunikaatiotasi. Ohjelmassa. DiSC-työkalun käyttötarkoitus ja tausta; Ihmisten erilaisuus DiSC-toimintatyylin valoss Hinta: 42,50 €. sidottu, 2004. Lähetetään 1‑2 arkipäivässä. Osta kirja Ihmisten erilaisuus Kari Helin (ISBN 9789519656571) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus Meillä on miljoonia kirjoja, löydä seuraava lukuelämyksesi tänään

Kysyn miksi ihmisten erilaisuus on haaste? 1 Tarkasteltuani monia kysymyksen herättämiä ongelmia väitän, että ihmisten välinen kommunikaatio tarjoaa ensisijaisen esimerkin siitä, miten erilaisuuden haasteen kanssa voidaan selviytyä sekä filosofisesti että käytännöllisesti. Ehdotan lopuksi, että kasvatuksen painottaminen. Ihmisten erilaisuus book. Read reviews from world's largest community for readers. (Paperback with ISBN 951-1-02364-0) Tunnettu englantilainen psykolog.. Sanotaan, että erilaisuus on rikkaus ja vahvuus. Ihmisten erilaisuus - työpaikkojen suuri haaste vai valtava voimavara? Published on March 31, 2016 March 31, 2016 • 77 Likes • 15 Comments Eriparisukat ovat yhtä vaarattomat kuin ihmisten erilaisuus. Eriparisukat kertovat ihmisten erilaisuudest Näin voi hiljalleen edetä vaativampaan opiskelun suunnitteluun. Ryhmän ja omat opintosuunnitelmat kirjataan vihkoon ja palataan niihin jakson ja oman työn arvioinnin yhteydessä. Erilaisuus ja suvaitsevaisuus -jaksoon voi olla hyödyllistä yhdistää jokin mielenkiintoinen opintokäyntikohde. Satu Honkala ja Ritva Tuomine

Ihmisten johtaminen ja erilaisuus Peili Consultin

Ihmisten erilaisuus - tunnista, hyväksy ja hyödynnä Jokainen kohtaaminen toisen ihmisen kanssa on ainutkertainen. Kohdatessamme törmäämme myös erilaisiin mielipiteisiin, näkökulmaan ja käyttäytymiseen. Erilaisuus ihmisten välillä voi tuoda mukanaan haasteita ja jännitteitä. Toisaalta se tuo mukanaan lisää luovuutta, paranta Now including HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, and much more nutta väkeä. Työtehtävien erilaisuus kuvastaa sitä miten erilaisia työorganisaatiot ovat ja miten eri tavalla muun muassa perehdyttäminen on järjes-tetty. Kukin opiskelija teki testikurssin lopuksi oman työyhteisönsä perehdyttämisen kehittämissuun-nitelman, jota työyhteisöt edelleen omissa pro-sesseissaan kehittävät

Heli Pietilä Ihmisten erilaisuus ja yhteisen ymmärryksen löytäminen ZoomIN Oy - toimialana AJATTELUTTAMINEN johtamisvalmennus - muutos- ja kehityskonsultointi coachin Minusta ihmiset tekevät usein noin myös toisilleen. Erilaisuuden arvoa ei tunnusteta, vaan nähdään vain ne rajoitukset, mitä erilaisuus tuo erityisesti sosiaalisiin suhteisiin, ja sitten erilainen yritetään tavalla tai toisella korjata lähemmäs keskivertoa. Ja erilaisuudella todella on arvoa Ihmisten erilaisuuden ja eriarvoisuuden tulevaisuuden johtava poliittinen periaate Ihmisten erilaisuus johtaa väistämättä ihmisten eriarvoisuuteen. Sille ei vain voi mitään. Kysymys onkin tulevaisuudessa siitä miten erilaisuus ihmisille mahdollistetaan - ja miten siitä seuraava eriarvoisuus tehdään kaikille siedettäväksi. Jussi Vaaral

Ihmisten erilaisuus Hiukan jännittää tulossa oleva palaveri, koska viime kerralla yksi työryhmän jäsen sylkäisi tarjoamani pullan tassille ja sanoi: Hyi, eihän tämä ole edes kypsää. Sinun ei olisi tarvinnut muuta tehdä, kuin paistaa uunissa ja sitäkään et osannut Työelämässä ihmisten erilaisuus on kysymys, mikä pitäisi ottaa puheeksi ja nostaa esiin aina. Organisaation jäseniä tulee tarkastella erilaisuus huomioiden. Jos yhteiskunta ja vallanpitäjät ajattelevat, että lähitulevaisuudessa ihmisen pitäisi pääsääntöisesti jaksaa olla työelämässä seitsemänkymppiseksim niin tavoite on. Tämän bloggauksen otsikko on kuitenkin tutkimusnäkökulmasta yllättävä. Eikö ihmisten erilaisuus ole aina este, hidaste? Ei välttämättä. Tilanne on aivan toinen, jos taustoista huolimatta koetaan vahvaa sitoutumista ja yhteisöllisyyttä. Ja juuri erilaisuutemme ansiosta pystyimme olemaan yhdessä luovia ja ajattelemaan toisin Olin DISC tyylissä S eli sininen väri. Ja tulos kyllä täsmäsi oikein hyvin minuun. Joten kerronpa vähän ensin itsestä ja tavastani toimia Oriflamen aluejohtajana Erilaisuus on rikkaus, sen olemme kaikki kuulleet monta kertaa, mutta erilaiset luonteet ja työskentelytavat voivat toisinaan myös johtaa konflikteihin. Kuinka usein pysähdyt miettimään sitä, miten ihmisten erilaisuus konkreettisesti rikastaa työyhteisöäsi

Ihmisten erilaisuus - organisaatioiden hyödyntämätön

Onko erilaisuuden johtamisessa kyse eri-ikäisten ihmisten johtamisesta? Jokaiseen ikäryhmään kuuluu selkeitä etuja, mutta myös haasteita. Ikäjohtamisessa ei saisi tuijottaa vain kronologiseen ikään. Tärkeämpää on se, minkä ikäiseksi henkilö kokee itsensä 3 Luontaiset taipumukset - tunnusomaista ovat osa persoonaamme niitä ei voi kasvatuksen tai koulutuksen keinoin muuttaa. ovat tiedostamattomia eli ne vaikuttavat meihin tavalla, jota emme huomaa. alamme helposti pitää omia taipumuksiamme oikeina tai normaaleina tapoina ajatella. taipumusten erilaisuus synnyttää helposti ristiriitoja ihmisten välille Erilaisuus on ihmisten välillä, ei ihmisissä. Erilaisuus ilmenee ihmisten kesken lukemattomilla tavoilla. Erilaisuus ei ole yksilön ominaisuus vaan se ilmenee aina suhteessa johonkin. Erilaisuuden hyödyntäminen on vuorovaikutussuhteiden johtamista. Organisaation toimintakulttuurin muuttumista edistää merkittävästi ihmisten.

Mika Orava Ihmisten Erilaisuus - YouTub

Kestävä muutos lähtee siitä, että tiedostamme ja kyseen- alaistamme meitä autopilotin lailla ohjaavia ajattelu-, tunne- ja toimintamallejamme. Hyvä itsetuntemus, kyky johtaa itseä ja huomioida ihmisten erilaisuus ovat oleellinen perusta muiden ketterälle johtamiselle Diversiteetin, eli monimuotoisuuden tai moninaisuuden merkitys taidekasvatuksessa ja kaikessa pedagogisessa toiminnassa lisääntyy, kun yhteiskuntamme monikulttuuristuu ja kun ihmisten erilaisuus ja erityisyys tiedostetaan yhä laajemmin Se, että työyhteisössä tunnistetaan erilaisuus - oma ainutlaatuisuus ja ihmisten erilaisuus - tekee arkipäivästä jouhevampaa. Toimistopäällikkö, Miika Syrjänen

Turhan usein erilaisuus myyntityön parissa on kivi kengässä niin työyhteisön sisällä kuin myyntikentällä. Jos myyjä ei osaa mukautua asiakkaan erilaisuuteen, kauppa jää monesti syntymättä. Jotta ihmisten erilaisuus voidaan aidosti hyödyntää, on erilaisuus ensin tunnistettava, ymmärrettävä ja otettava käyttöön voimavarana Työyhteisö muodostuu työntekijöistään ja tunnelma työpaikalla ihmisten omien ja osin yhteisten taustojen pohjalta. Organisaatio ja henkilöstö ovat siten vahvasti sidoksissa keskenään, kun tavoitteena on paremman työyhteisön kehittäminen Vammaistyössä on tärkeintä ihmisten erilaisuus, suvaitsevaisuus, yksilöinti ja vuorovaikutus. Jatkuva lääketieteen, teknologian ja apuvälineiden kehitys on mielenkiintoista, kertoo lähihoitajaopiskelija Maija Bisi. Caritas Celesta Härkälinnan asukas Heikki Haapalainen käyttää iPadia kommunikoinnin välineenä

Ihmisten erilaisuus - haaste ja mahdollisuus Näköaloj

Ihmisten erilaisuus - WebAkatemi

Erityisherkkien ihmisten kokemukset omasta herkkyydestään vaihtelevat. Herkkyydestä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Erityisherkät kuormittuvat muita helpommin esimerkiksi kiireestä, melusta ja negatiivisesta ilmapiiristä. Suomessa yleisesti tiedetään erityisherkkyydestä melko vähän. Silti erityisherkkiä on n. 20% väestöstä Erilaisuus - riesa vai rikkaus? Ihmisten erilaisuus on aihe, johon törmää kaikkialla. Työnhaun yhteydessä hakija pohtii omaa erottautumiskykyään muiden hakijoiden massasta ja miettii, minkälaiseen työyhteisöön tai työhön hakeutuu tai on hakeutumatta oman osaamisensa ja taipumustensa perusteella Pentti Hakkarainen is the author of Kirkko luovana yhteisönä (4.00 avg rating, 1 rating, 1 review, published 1998), Tiedostamisaktiviteetin Kehitys Opetu.. Nukketeatteri Sananjalan syksyn 2018 uusi esitys Harmandia on tarina harmaasta valtakunnsta. Näytelmässä ovat mukana Raamattuvarttikirjan henkilöt Eetu ja hänen Toivo-vaarinsa. Eetua mietityttää ihmisten erilaisuus. Toivo kertoo Eetulle tarinan erikoisesta valtakunnasta, Harmandiasta

Molemmat tarvitsevat toteutuakseen toimivia tiimejä ja sujuvaa yhteistyötä, joissa ihmisten erilaisuus pystytään hyödyntämään ideoinnin polttoaineena. Tutkimusten mukaan suurin osa työpaikan ongelmista johtuu kuitenkin ihmisten välisistä vuorovaikutusongelmista Ihmisten erilaisuus on mieletön voimavara kun osaamme arvostaa ja hyödyntää sitä. Samanlaisten ihmisten kanssa toimiminen tuntuu helpolta, sujuvalta ja turvalliselta. Tuloksellisuuden ja kehittymisen näkökulmasta se ei kuitenkaan läheskään aina ole paras ratkaisu. Me tarvitsemme erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja

Juuri ihmisten erilaisuus on olennainen osa Jumalan kuvana olemista ja heijastaa Jumalan omaa olemusta. Kolminainen Jumalamme on itse erilaisten yhteys, jossa persoonien välinen erilaisuus vetää näitä toistensa puoleen ja muodostaa dynaamisen rakkauden yhteyden Eksluusio on ajatus, että erilaisuus on automaattisesti erillään normaaliudesta, mutta segregaatio on erilaisuuden erottamista massasta. Esim. lapsi on ollut osa muuta joukkoa, mutta erilaisuus huomataan ja siitä seuraa erotus massasta. Näin nämä käsitteet meille luennolla selvitti erkan proffa ja mulle silloin tuli ahaa-elämys Tämä aineisto on osa Petmo-projektin tuottamasta Erilaisuus sallittu -käsikirjasta, joka on tarkoitettu työpaikoille perehdyttämisoppaaksi. Antoisaa opiskelua työelämän kysymysten parissa Erilaisuus energiaksi - työkirja tarjoaa Osaamispyörä- työkalun ja Teemu kertoi Soneran käyttämästä DiSC - työkalusta, jonka avulla Sonerassa on sanoitettu erilaisuutta jo vuodesta 2005. DiSC - työkalu ei ehkä ole se uusin ja hienoin, mutta salaisuutena on sen pitkäjänteinen käyttö Kari Helinin kirja Ihmisten erilaisuus - 16 tyyppiä työelämässä yrittää selittää ihmisten erilaisia toimintatapoja Jungin luoman tyyppiteorian avulla. Erilaisuuden oikeanlainen kohtaaminen on avainasemassa tiimityöskentelyssä, jossa täysin erilaiset ihmiset laitetaan yhteen ja käsketään pyörittämään liiketoimintaa

En tosin jaksa ikinä kauaa mököttää. Negatiivisen palautteen otan mielelläni vastaan, jos se vaan on rakentavaa. Pystyn kyllä työskentelemään sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ota toisia huomioon ja joilta puuttuu empatiakyky, mutta mitään läheisempiä ihmissuhteita en voi heidän kanssaan solmia Monitilatoimistossa pystytään ottamaan huomioon ihmisten ja tehtävien erilaisuus. Aina näin ei ole tai sekään ei riitä. Monitilatoimistoissa on erilaisia tiloja eri tehtäviä ja työn vaiheita varten ja työntekijä voi valita vapaan paikan kulloistenkin tarpeidensa mukaan. Avotilassa.

Ihmisten erilaisuus - 16 tyyppiä työelämässä LUONTAISET

Ihmisten erilaisuus haasteena ja voimavarana. Ryhmän johtaminen ja erilaiset roolit ryhmässä. Erilaisuus voimavarana - vahvuudet esiin! Työskentelyyn käytettävä aika 3,5 tuntia WSAInno -työskentelyn keskeisenä tavoitteena on oivaltaa, miten ihmisten erilaisuus voidaan ottaa positiiviseksi voimavaraksi ja hyödyntää motivoinnissa, työyhteisössä, ohjaustyössä ja johtamisessa. Asiakkaat ovat nimennee

Erilaisuus on muotia, sillä hyväksytetään kaikenlaiset huonot teot ja tavat. Meidän tulisi puhua enemmän samanlaisuudesta kuin erilaisuudesta. Kaikkiin sattuu kun kiusataan. Kaikki ovat samanlaisia siinäkin suhteessa, että ovat kaikki jossain suhteessa erilaisia ihmisten kulttuurien erilaisuus ei voi selittyä geeneistä. Pseudotieteellinen rotuoppi tuli Natsi-Saksassa keskeiseksi ideologiaksi, jolla perusteltiin mm. juutalaisten tuhoamista keskitysleireillä ja erilaisia ihmiskokeita Vammaisuus kuvaa fyysisen tai psyykkisen terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty toimimaan täysipainoisesti fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössä. YK:n 13. joulukuuta 2006 hyväksymässä Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) vammaisuus määritellään seuraavalla tavalla: Vammaisiin. Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, mutta oikein käytettynä mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä työntekijä kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta rikkautena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin toivottuihin tavoitteisiin Erilaisuus työyhteisössä - hyväksyminen ja hyödyntäminen; Kouluttaja. Jari Oinonen Yritysvalmentaja JaOi Valmennus Oy. Jarilla on yli 10 vuoden esimiesvalmennuskokemus (viimeiset 7 vuotta - vastuuvalmentajana yli 800 valmennuksessa). Lisäksi Jarilla on omaa esimieskokemusta reilun 5 vuoden ajalta

Ihmiset työssä: Ihmisten erilaisuus - työpaikkojen suuri

  1. Siksi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja luottamuksen parantamiseen kannattaa investoida. Ihmisten erilaisuus ryhmässä on suuri voimavara. Se lisää luovuutta, parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa, edistää ryhmän sisäistä oppimista ja parantaa tuloksia
  2. eskimo: Tänne voi heitellä ihmistyyppejä siinä kun osaa niitä jaotella. Tarkoituksena on parempi keskinäinen ymmärrys. Itsestä päin rakentava - Kaikista yksilöistä (dialogisesti) rakentava - Ulkoa päin rakentava Itsestä päin rakentava on henkilö, joka käyttää tavallista enmmän itseään vertailles..
  3. tansa ja ajatuksensa sen ryhmän mukaisesti, johon kokevat kuuluvansa. Oman ryhmän arvot j
  4. en eri osaamisen aloilta. Samoin käyttäytymisprofiileiltaan ihmiset voivat olla erilaisia ja siitä on jopa selvää hyötyä, jos tämä erilaisuus osataan tunnistaa ja käyttää hyödyksi esimerkiksi jakamalla tehtävät työt osallistujien vahvuuksien mukaisesti
  5. e. Tweets mostly in Finnish. Finland, Helsink
  6. en #esimiestyö #työyhteisö #uudistu
  7. • Meillä kaikilla on ennakkoluuloja • Sosiaalipsy-kologiset kokeet paljastavat ennakkoluulojen juuria • Miten tunnistan ennakkoluulon? • Mielen arvokentät -malli: Mitenkohtaan erilaisuuden? • Yhteistyö erilaisten ihmisten kesken perustuu laajaan hyväksymiseen ja sietämiseen • Tehtäviä jaharjoituksia •1.3

Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt AEL

Erilaisuus on rikkaus jos ihmisellä on sydän paikallaan. PS. jos sinulla on lapsia niin sekin ok. olen lapsiystävällinen ja ymmärrän ihmisten perhekuvioiden vaikuttavan arkeen #erilaisuus Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste ja oikein käytettynä mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä työntekijä kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta rikkautena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin parhaisiin tuloksiin ja.

Ilmiö: Ihmisten erilaisuus Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Yhdessä erilaisuutta pohtimaan Tehtävänanto: Kirjan lukemisen käydään alustuskeskustelu. Ensin pareittain ja sitten koko ryhmän kesken. Voidaan pohtia, millaisia kirjan henkilöt ovat • erilaisuus on rikkautta ja tarjoaa mahdollisuuksia moniarvoiseen työskentelyyn • miksi kaikkiin ihmisiin kannattaa suhtautua positiivisesti ja mikä merkitys sillä on ihmisten yhteistyöhaluun, motivaatioon ja kehittymiseen • minkälaisia kokemuksia meillä on ihmisten erilaisuudest Erilaisuus rikastuttaa Ihmisten erilaisuus on rikkautta. Vapaaehtoinen hyväksyy erilaiset arvot ja mielipiteet. Kaikista ihmisistä kannattaa etsiä jotain hyvää. Henkilökemiat eivät aina kohtaa, ja silloin autettavaa tai auttajaa voi vaihtaa. Avoimin mielin mukaan lähteminen auttaa. Arvostusta ja kunnioitust Ihmisten erilaisuus; erilaiset käyttäytymistavat, erilaiset ajattelumallit, uskomukset, itsetuntemuksen taso, tunnetaidot sekä sosiaaliset kyvyt tekevät jokaisesta vuorovaikutustilanteesta ainutlaatuisen. Vuorovaikutustilanteen lopputulosta onkin mahdotonta ennustaa täydellä varmuudella Erilaisuus, on meidän lahjamme, luonteenpiirteemme, jota kukaan ei voi käytöksellään muuttaa. Jotkut ovat sitä mieltä, että erilaisuus on rikos. Että kaikkien tulisi olla, käyttäytyä ja toimia samoin. Se ei ole totta. Totta on se, että erilaisuus palkitaan, vaikka ei tekisikään mitään sen eteen

Erilaisten ihmisten tasa-arvo on osa monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden ajatuksessa otetaan huomioon ihmisten erilaisuus esimerkiksi sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sukupuolisen suuntautumisen alueilla keä, koska erilaisuus nähdään usein edelleen enemmän negatiivisena asiana eikä sitä käytetä hyväksi riittävästi. Erilaisuus on valtava voimavara, jota huomioimal-la ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyisi. Lisäksi päiväkodissa on tär-keää opettaa lapsille erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista ja erilaisuude Hinta: 44,10 €. nidottu, 2017. Lähetetään 1‑2 arkipäivässä. Osta kirja Erilaisten ihmisten johtaminen Marjatta Jabe (ISBN 9789522464613) osoitteesta Adlibris.fi

Ihmisten erilaisuus - Kari Helin - kirja(9789519656571

Tälle tulee luoda edellytyksiä työyhteisössä. Jokaisella on mahdollisuus oppia yhdessä, tehdä tiimityötä, käyttää joustavia työtapoja ja hyödyntää erilaisia verkostoja. Luottamuksen ilmapiirissä osaaminen ja tieto ovat yhteisiä. Ihmisten erilaisuus kääntyy työyhteisön vahvuudeksi. Asioiden näkeminen eri tavoin on usein. Valmennuksessa käsitellään erilaisten ihmisten ja osaajien arvostamista tavoiteltaessa parasta lopputulos-ta. Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, mutta oikein käytettynä mahtava rikkaus. Erilaisuutta tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, jotta päästäisiin toivottuihin tavoitteisiin. Olennaisia erilais Tämä ihmisten erilaisuus näkyy myös evankeliumissa, jonka juuri teille luin. Siinä isäntä antoi talentteja eli rahaa kullekin palvelijalle heidän kykyjensä ja taitonsa mukaan. Joku sai paljon ja toinen vähemmän. Heidän oli tarkoitus pitää huolta rahoista ja saada niillä jotakin hyvää aikaan Mielestäni ihmisten ja ajattelutapojen erilaisuus on rikkaus, ei uhka. Kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus omiin ajattelutapoihin. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia iästä, nimestä, painosta, pituudesta, tyylistä tai mistään muustakaan riippumatta. Jokaisen pitäisi tuntea olevansa hyväksytty omana itsenään

Ihmisten erilaisuuden haaste ja kommunikaation etiikka niin

Erilaisuus, tehtävään sopiva ja toisia työyhteisön jäseniä täydentävä erilaisuus, on kuitenkin hyvä asia. Kirjasta saa runsaasti vinkkejä siihen, miten valita ihmisiä tiimeihin ja miten heidät saa kantamaan kortensa yhteiseen kekoon Olemme osa Accountor-konsernia, joka on erikoistunut henkilöstö- ja talouspalveluihin, ohjelmistoratkaisuihin ja ulkoistuspalveluihin. Accountorin kattavien HR-palveluiden ja -järjestelmäratkaisuiden avulla organisaationne pystyy luomaan parempaa työelämää, sekä luomaan tehokkaita ja aikaa säästäviä prosesseja henkilöstöhallintoon ja koko organisaatioon Erilaisuus on turkulaisen tanssiparin vahvuus - Maailmanmestaruus voi tulla vaikka jo tänä vuonna Jori Liimatainen Mari Munne ja Juho Päivinen tunnetaan persoonallisesta tanssityylistä, joka jakaa mielipiteitä Paitsi että erilaisuus aiheuttaa käytännön tilanteissa haasteita, sen selittäminen myös kiehtoo meitä. Ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä on luokiteltu ja tyypitelty monin eri tavoin: introvertteihin ja ekstrovertteihin, analyyttisiin ja intuitiivisiin ja niin edelleen

Useimmiten valinta kohdistuu kumppaniin, joka on kotoisin samalta alueelta, puhuu samaa kieltä ja kuuluu samaan kulttuuriseen, uskonnolliseen ja sosiaaliseen ryhmään. Monet jopa kokevat viehättäväksi ihmisen, jonka ulkonäössä on jotain itseä muistuttavaa. Tämä johtaa lähellä toisiaan asuvien ihmisten samankaltaiseen ulkomuotoon Erilaisuus ei ole Rauhalan mielestä asia, joka pitää ratkaista, vaan se on voimavara, jos uskaltautuu ottamaan selvää erilaisten ihmisten mielipiteistä, tavoista ja tottumuksista. Hyväksymisen kautta luodaan luottamuksen ilmapiiriä, joka on myös hyvän asuinyhteisön edellytys. Tunnusta ärsytys - se laimene ERILAISUUS, TYÖPAIKKOJEN EHTYMÄTÖN VOIMAVARA MOJOVA MENETELMILLÄ VAHVUUDEKSI MONINAISUUS, JOHTAMINEN, VAIKUTTAMINEN Annaliisa Visti Leena-Kaisa Härkönen Psykosoft Oy Työryhmän moninaisuus (diversity) o Suvaitsevaisuuden odotus kuitenkin sisältää ajatuksen, että asiassa on jotain, jota tulisi suvaita. Ei kukaan pyydä suvaitsemaan hienoja, hyviä ja tavoiteltavia asioita. Suvaitsevaisuutta ei silloin tarvita, kun oikeasti ymmärretään ihmisten erilaisuus, Keltikangas-Järvinen kertoo

populær: