Home

Centralnervesystemet hjernen

Hjernen og nervesystemet - YouTub

Centralnervesystemet - Wikipedia, den frie encyklopæd

Hjernen udgør således det højeste hierarkiske niveau i nervesystemet, som gør det muligt for det enkelte menneske at sætte sig udover de mere refleksbetingede handlemåder og instinkter, som bliver genereret i de laverestående dele af centralnervesystemet Hjernen (encephalon, oldgræsk ἐγκέφαλος) er populært sagt den del af centralnervesystemet som findes inde i kraniet.Hjernen er blandt andet hjemsted for tanker og følelser.Den modtager og koordinerer signaler fra alle sanser og sender beskeder til musklerne Alle typer af metastaser til den øvrige del af centralnervesystemet kodes hertil Primære hjernetumorer DD33* Godartede svulster i hjernen og andre dele af centralnervesystemet Ved mikroskopi WHO grad I Denne gruppe domineres af tumorer i kranienerver Fx Schwannom i n. acusticus og pilocytisk astrocytom i cerebellu Centralnervesystemet . Hjernen er omgivet af og beskyttet af hårde kranieknogler. Under kranieknoglerne er hjernen omgivet af vand på alle sider og den ligger pakket ind i tre hinder, der kaldes hjernehinder. En speciel væske rygmarvsvæsken, ligger mellem den indre og den midterste hjernehinde I stedet for metaltråd indeholder den nervetråde, der har til opgave at videresende beskeder til og fra hjernen. Centralnervesystemet ligger godt beskyttet af kranieknoglerne og hvirvellegemerne i rygsøjlen. Men systemet er meget følsomt over for påvirkninger, som f.eks. iltmangel

Formålet er at, i mod kommer de krav den daværende omstændighed betinger. Fx om natten for at fremkalde søvn har hjernen og kroppen behov for rolig og afslappende signaler hvor det modsat er gældende om morgen, og kroppen sænker niveauerne af de afslappende signaler og øger de ophidsende I centralnervesystemet ligger centre, der fungerer som overordnede koordinationscentre for bevægelser og reflekser; hjernen rummer den del af nervesystemet, som er det biologiske grundlag for fx menneskets intellekt og følelsesliv, og desuden danner enkelte dele af hjernen hormoner, som styrer bl.a. hypofysen Hjernen (encephalon, oldgræsk ἐγκέφαλος) er populært sagt den del af centralnervesystemet som findes inde i kraniet. Hjernen er blandt andet hjemsted for tanker og følelser. Den modtager og koordinerer signaler fra alle sanser og sender beskeder til musklerne. Hjernehind

Centralnervesystemet -CNS (anatomisk) • Hjernen - EhlEncephalon ‐storhjernen - cerebrum ‐lille hjernen - cerebellum ‐midthjernen - mesencephalon ‐mellemhjernen - diencephalon ‐hjernebroen- pons ‐den forlængede rygmarv - medulla oblongata • Rygmarven - medullamedulla spinalisspinali Neurologiske sygdomme er lidelser i henholdsvis centralnervesystemet (hjernen og rygmarven) og i det perifere nervesystem (nerverne, der fører besked fra centralnervesystemet og ud til eks hænder og fødder), derudover visse lidelser i musklerne nervesystem, nervesystemet, organsystem udviklet hos flercellede dyr, hvor det skaber kontakt mellem legemets celler, organer og væv, kontrollerer og koordinerer fysiologiske processer samt modtager informationer fra de ydre omgivelser og afstemmer legemets reaktioner herpå. Hos hvirveldyr er den del af nervesystemet, som kaldes hjernen, særlig udviklet, og den er således hos mennesket. Hjernen opfatter en potentiel risiko for fare og fordi hjernen er blevet overbeskyttende så sendes smertesignaler afsted laaaang tid før du overhovedet nærmer dig en truende situation. Hvad hjernen opfatter som truende, altså hvor meget der skal til for at udløse beskyttelsen (smerter), det er vidt forskelligt fra person til person.

Apopleksi er pludseligt, opståede symptomer fra centralnervesystemet, som formodes at skyldes problemer i hjernens blodforsyning. Det kunne fx være efter en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Hvor mange rammes af hjerneblødning og blodprop i hjernen I hjernen og nervesystemet kan der forekomme forskellige sygdomme. Nogle er dødelige, nogle er fremadskridende og bliver blot værre med tiden, mens andre igen kan behandles med fx. medicin Gennem små huller i kraniet går nogle perifere nerver direkte ud fra hjernen, de såkaldte hjernenerver. Disse nerver varetager funktioner som syn, øjenbevægelser, hørelse, lugt, smag og ansigtsbevægelse. Signaler til bevægelse af muskler løber fra hjernen og ud, mens signaler vedr. følesansen løber udefra og ind til hjernen

Forstå nervesystemet - Dens opbygning og måden kroppen lærer p

Hjernen udgør omkring 2% af hele menneskets vægt. Hvad er centralnervesystemet? CNS består af hjernen og rygmarven. Hjernen er indeholdt i og beskyttet af kraniet (kraniumhulrummet) og rygmarven strømmer fra hjernens bagside, ned i ryggen af rygsøjlen i rygsøjlen og stopper i lænderegionen. Hjernen er det mest komplekse organ i kroppen Centralnervesystemet består af hjernen og rygmarven. Den somatiske nervesystem Den somatiske nervesystem består af alle spinal og kranienerver og sanseorganer og muskler, led og huden. Den somatiske nervesystem er ansvarlig for bevægelse og giver sensorisk information til det centrale. Multipel sclerose er en neurologisk sygdom, der giver skader på nervecellerne i centralnervesystemet (CNS), det vil sige i hjernen og i rygmarven. Centralnervesystemet (CNS) er kroppens 'kontrolcenter', der også styrer alle de funktioner, vi normalt ikke tænker over, fx vejrtrækningen, kropstemperaturen og de muskler, der hjælper dig med. Hvilke 2 hovedbestandele består centralnervesystemet af, og hvad er de latinske betegnelser for disse? Hjernen (encephalon) og rygmarven (medulla spinalis) Redegør for placering og den overordnede funktion af 3 centre i hjernen og 3 centre i rygmarven. Hjernen

Centralnervesystemet, også forkortet CNS, er et nervesystem, der sidder i hjernen og er inddelt i: cerebrum (storhjernen), cerebellum (lillehjernen), diencephalon (mellemhjernen), mesencephalon (midthjernen), pons (hjernebroen), medulla oblongata (den forlængede marv), medulla spinalis (rygmarven) Centralnervesystemet: rygmarven og hjernen. Centralnervesystemet består af rygmarven og hjernen. Her er neuronerne kortere end i det perifere nervesystem, og de har en meget høj tæthed. Centralnervesystemet er forbundet til alle neuroner i det perifere nervesystem. Centralnervesystemets.

Hjernen og nervesystemet - Patienthåndbogen på sundhed

Betændelsen kan opstå i hele centralnervesystemet, både rygmarven og hjernen, og alt efter hvor og hvor meget, der har været angrebet af betændelse viser symptomerne sig, og kan vise sig fra enkelte steder af kroppen til hele kroppen SYGDOMME I CENTRALNERVESYSTEMET - Sygdomme i centralnervesystemet dækker over en række lidelser i forskellige dele af hjernen og nervesystemet. De mest almindelige er demens, skizofreni, depression og epilepsi. Disse sygdomme rammer millioner af mennesker verden over og har stor indvirkning på livskvaliteten hos de pågældende Multipel sclerose (MS) er en autoimmun sygdom, der rammer centralnervesystemet (CNS), som omfatter hjernen, rygmarven og synsnerverne. Overordnet findes der 3 former for multipel sclerose, herunder primær progressiv multipel sclerose Hjernen. Seneste. Hjernen. Sex & Parforhold. Videnskab.dk Podcast. Hvad sker der i hjernen, når vi bliver liderlige? Og har vi mere lyst til sex om foråret? 'Brainstorm' dykker ned i videnskaben bag sexlyst. 13 maj 2019. Andre skriver. Hjernen for hjernen hos unge. Flere studier tyder på, at unge er mere sårbare end voksne over for udviklingen af nikotinafhængighed. Det er i stigende grad evident, at udviklingen af hjernen fortsætter ind i ungdommen, og så længe hjernen er under udvikling, er den ekstra sårbar over for nikotin

Sklerose - også betegnet dissemineret sklerose eller multipel sklerose - er en sygdom, der angriber centralnervesystemet, dvs. hjernen og rygmarven. Betændelse og ardannelse omkring nervetrådene medfører efterhånden, at nerverne bliver dårligere til at lede meddelelser fra hjernen ud til kroppen Neurinomer i hjernen er tumorer, der opstår uden på nerverne fra hjernen til ansigtet. De udgør ca. 6 pct. af alle hjernetumorer, og opstår hos omkring 75-100 patienter om året. De optræder som regel i 40-50 års alderen og er hyppigere hos kvinder end hos mænd. Symptomerne afhængigt af, hvilken hjernenerve de sidder på Her får du en overordnet introduktion til MS og nogle af de symptomer, der kendetegner sygdommen. Ved multipel sclerose (MS) angriber kroppens immunforsvar cellerne i centralnervesystemet (hjernen og rygmarven), så der opstår små inflammationer (betændelsestilstande) og skader Multipel sclerose (MS) er en autoimmun sygdom, der rammer centralnervesystemet (CNS), som omfatter hjernen, rygmarven og synsnerverne. Overordnet findes der 3 typer af multipel sclerose: Attakvis multipel sclerose (RMS) Primær progressiv multipel sclerose (PPMS) Sekundær progressiv multipel sclerose (SPMS

  1. Centralnervesystemet Centralnervesystemet omfatter hjernen og rygmarven og rygmarvsnerverne. Centralnervesystemet kan vi kalde for kroppens og hjernens computer, fordi det modtager informationer fra vores sanser (øjne, ører, næse, mund og hud) og sender besked i form af små nervesignaler til vores muskler om bevægelse og til vores kirtler
  2. , som er et signalstof i hjernen. Hos Parkinsons sygdom udvikler de dopa
  3. Mellem de centralnervesystemet områder er der nerveforbindelser, så signalerne, som går ud fra symptomer, påvirkes fra mange områder og koordineres. Rygmarven sender signalerne til og fra hjernen og resten af kroppen. Rygmarven består mest af lange nervebaner, som bringer nerveimpulserne op og ned fra hjernen
  4. Af organiske sygdomme i hjernen og nervesystemet kan nævnes ansigstlammelse, hjernerystelse, nervebetændelse (polyneuropati) hjernetumorer og karpaltunnelsyndrom. Læs mere
  5. delige forkortelser CNS = Centralnervesystemet PNS = Det perifere nervesyste
  6. Learn nervesystem with free interactive flashcards. Choose from 125 different sets of nervesystem flashcards on Quizlet

KRANIO SAKRAL TERAPI. Kranio Sakral Terapi er en behandling af centralnervesystemet (hjernen og rygmarven).. Helhedsbehandling. Centralnervesystemet er involveret i stort set alle menneskets fysiske, kemiske og psykiske funktioner, og derfor vil Kranio Sakral Terapi være en helheds behandling, der opleves og virker anderledes end symptombehandling Centralnervesystemet indbefatter hjernen og rygmarven. Den perifere nervesystem består af nerver og massen af nerveceller, kollektivt kendt som lymfeknuder, der er på den ydre periferi af hjernen og rygmarven. Dette system omfatter kranienerver, den visceral nervesystem, det somatiske. Centralnervesystemet - Multipel sklerose. MS (multipel sklerose) er en kronisk, inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet (hjernen og rygmarven). MS optræder for det meste i såkaldte attacks, der defineres som sygdomsanfald med nye symptomer. Arten af symptomerne afhænger af, hvor i nervesystemet inflammationen opstår

Hjerne og nervesystem Ambulanceveje

Du har ikke adgang til denne side. For at få adgang kontakt da Eva Madsen - ema@pharmakon.d Centralnervesystemet (hjernen og rygmarven) Det perifere nervesystem (hele resten af nervesystemet som udgør et net af nerver i hele kroppen). Udover det skelner man mellem: Det somatiske nervesystem (som er dine bevidste sanser og viljestyrede bevægelser Centralnervesystemet Centralnervesystemet er den mest koncentrerede del af nervevæv, det centrale nervesystem, herunder hjernen og rygmarven. Der hjerne cerebrum, cerebellum, Mellemhjerne, midthjernen, pons, medulla oblongata

Som regel siges det, at sclerose er en sygdom i centralnervesystemet (i hjerne og rygmarv). Jeg ved, at nogle kun rammes i rygmarven, og at man ikke, ved MR scanning, har kunnet påvise synlige plaques i hjernen This page was last edited on 26 December 2018, at 12:21. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply - Hos patienter med fibromyalgi er det smertesystemet, der er ændret. Vi kalder det central sensitisering, når den del af nervesystemet, der formidler smertesignaler til hjernen, kammer over og bliver ved med at sende smertesignaler, selvom der ikke er nogen oplagt vævsbaseret årsag til det, fortæller Kirstine Amris. Tre slags smerte

Nervesystemet og hjernen - Det autonome nervesyste

Hvis du vil lære noget om hvad for en påvirkning Morfin og Opium giver, så læs videre. Morfin og Opiums belønningssystem: Virkningen af morfin- og morfinlignende stoffers effekt kan lidt ligesom endorfiner beskrives som smertestillende, dels ophidsende ved at fremkalde en euforiserende virkning - og ikke mindst når stoffet ryges eller indsprøjtes beroligende og hæmmende virkning af GABA på neural aktivitet har også vigtige fysiologiske effekter . For eksempel er hjerte- vagus neuroner ( CVNs ) områder af hjernen , at moderat og langsom puls , holder den ikke bliver for hurtig . GABA 's hæmmende effekt på disse neuroner kan forårsage puls til at stige Ved sclerose ødelægger immunforsvaret centralnervesystemet. Med tiden kan det føre til alvorlige handicap, hvor den syge mister evnen til at styre vandladning, at bevæge sig, se, tale, synke og hoste slim op af lungerne. Simpelthen fordi nervefibre i hjernen og rygmarven, og med tiden også selve nervecellerne, ødelægges af immunforsvaret MS er en immunmedieret sygdom, der rammer centralnervesystemet (hjernen og rygmarven) og giver anledning til en kronisk inflammatorisk tilstand i centralnervesystemet, men der er ikke tale om en infektion. Venlig hilsen Peter Vestergaard Over 90% af de tumorer, børn og unge får i hjernen og rygmarven, opstår uden kendt årsag, og de er ikke arvelige. Dog har personer med bestemte arvelige sygdomme øget risiko for at udvikle tumorer i hjerne og rygmarv. For eksempel har børn med neurofibromatose type 1 markant øget risiko for tumorer i hjernen

Progenitor of nootropics Piracetam i service af hjernen og centralnervesystemet. Piracetam er et syntetisk . nootrope lægemiddel - den første i historien for Farmakologi og primære middel stadig i gruppen. middel anvendt i psykiatri og neurologi, har en bred vifte af anvendelser. Omfattende. Centralnervesystemet består af hjernen og rygraden. Hjernen er et af kroppens største organer. Den er sæde for bevægelser, sanser, adfærd og koordination af hormonernes arbejde. Hjernen deles i for-, midt- og baghjerne. Langt den største del af forhjernen udgøres af storhjernen Det meste i hjernen er støtteceller (gliaceller); der er 10-50 gange flere gliaceller end nerveceller alt efter hvor i hjernen det er. De laver mest disse fire ting: De er med til at danne en barriere mellem blodet og neuronerne De fagocyterer fremmedlegemer De laver cerobrospinalvæske De laver myelinskeder rundt om aksonern En del mennesker som lever med multipel sklerose rammes i mere eller mindre grad af nedsat muskelkraft igennem sygdommens forløb. Årsagen til de fysiske symptomer er skader på de nervefibre, der fører de motoriske signaler i centralnervesystemet, altså de signaler, der styrer musklerne

Centralnervesystemet omfatter hjernen og rygmarven. Det perifere nervesystem består af hjernenerver, der går fra hjernen ud i ansigt, bryst og bughule, og rygmarvsnerver, der går fra rygmarven og forgrener sig i finere og finere nerver, der forbinder sig med sanseceller i hud, muskler og indre organer centralnervesystemet 15. Hjernen indeholder mange centre. Hvad forstås ved et center? 16. Nervevævet i CNS kan inddeles i hvid og grå substans • I hvilken af disse typer nervevæv er der flest nervecellekroppe? • Hvor ligger den grå og hvide substans i h.h.v. cerebrum, cerebellum og medulla spinalis? 17. Beskriv udseendet af cortex cerebri Hjernen har brug for hæmmende neurotransmittere at afbalancere virkningerne af excitatoriske neurotransmission forårsaget af kemikalier såsom dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin og glutamat. Serotonin er ikke i stand til at krydse blod - hjerne barrieren, hvis indtages eller produceres i andre områder af kroppen

Centralnervesystemet - hjerneskade

Hjernen hos personer, der har PTSD er forskellig fra hjernen hos personer, der ikke har denne lidelse. Lider personer ud over PTSD også af dissociative oplevelser som depersonalisering eller derealisering, hvor de selv eller omgivelserne synes fremmede eller uvirkelige, er hjernen væsentligt forskellig fra både dem med og uden PTSD Inddeles ofte efter, hvor meget af hjernen der er involveret; generaliseret epilepsi (hele hjernebarken er involveret under anfaldene) og fokal epilepsi (kun bestemte dele). Man skelner også mellem idiopatisk (ikke synlige ændringer i hjernen, selvstændigt forekommende) og symptomatisk epilepsi (anden hjernesygdom tilstede) Lysin modvirker inflammation i Centralnervesystemet og sænker Epstein-Barr Virussernes evne til at formere sig. Dosis er 1/4 teskefuld dagligt • Monolaurin er en fedtsyre som Anthony William har med på listen fordi den dræber bakterier, virus, skimmel og andre dårlige mikroorganismer i hjernen og resten af kroppen. Dosis er 1 kapsel 2. Smerte ændrer i sig selv ofte hvordan centralnervesystemet fungerer, så en patient faktisk bliver mere følsom og oplever mere smerte ved mindre stimulus. Denne sensibilisering kaldes central sensibilisering fordi den involverer ændringer i centralnervesystemet (CNS) - altså hjernen og rygmarven Kranio-Sakral er fællesnævneren for den del af kroppen, som terapien omfatter: Kraniet, rygsøjlen, korsbenet og halebenet. Det er de knogler, der indeholder og beskytter centralnervesystemet; det vil sige hjernen, rygmarven og rygmarvsnerverne

Nervesystemets opbygning og funktioner - NetDoktor

Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem). Af neurologiske lidelser kan nævnes blodprop i hjernen og eventuelle følger heraf, migræne og andre hovedpineformer, nervebetændelse, Parkinsons sygdom. Begrundelsen herfor synes ofte ledsaget af en anprisning af duftenes positive effekter. Kan man så forestille sig, at det kunstige 'dufttryk' i stedet for en 'neutral' harmløs duftvirkning kan påvirke centralnervesystemet/hjernen på måder, der svarer til akutte toksiske effekter MyMemory is the world's largest Translation Memory. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites Hjernen er plastisk, og uanset om dine skader er små eller store, kan specialiseret genoptræning hos eksperter i neurologisk behandling i langt de fleste tilfælde hjælpe dig. Genoptræning af balance, brug af arme og hænder og af ansigtet. Har du en hjerneskade eller en diagnose på centralnervesystemet, som giver dig fysiske udfordringer Hvad er det: Dopamin, eller Hydroxytyramine, et stof, der er produceres i kroppen, der fungerer som en neurotransmitter i hjernen og centralnervesystemet. Det er syntetiseret i kroppen fra forløber L-Dopa, som er lavet i hjerne og nyrer

Multipel sklerose er en sygdom i centralnervesystemet, der påvirker kommunikationen mellem hjernen og andre dele af kroppen. Med MS angriber kroppens immunsystem myelin, det hvide stof af fedt, der isolerer og beskytter nerverne. Dette forstyrrer signalerne mellem hjernen og resten af kroppen IKON neuropatiske smerter er smerter, der opstår og udgår fra centralnervesystemet og fra de nerver, som er påvirket som følge af skade eller sygdom. Smerterne vil ofte beskrives som sviende, stikkende, brændende eller jagende, og mange beskriver elektriske stød, især i forbindelse med fantomsmerter Hjerne og hjerte kommunikerer konstant, og vi ved nu, at 90% af informationerne går fra hjertet til hjernen, og dermed kun 10% fra hjernen til hjertet. Det har også stor betydning for, hvordan informationerne flyder i centralnervesystemet mellem hjernen og resten af kroppen

Hjernens opbygning og funktion - NetDoktor

DHA er den mest forekommende fedtsyre i centralnervesystemet. Forskerne var derfor i flere år af den opfattelse, at når det var DHA, der var den dominerende fedtsyre i hjernen, så måtte det være den væsentligste fedtsyre at tilføre, og tilskud af fiskeolie blev udviklet ud fra denne teori Nervebetændelse rammer det perifære nervesystem, som er nerverne uden for centralnervesystemet (CNS - hjernen og rygmarven). Nervebetændelse kan også ramme det autonome nervesystem, som er den del af nervesystemet, vi ikke har kontrol over. Neuropati er betegnelsen for nervebetændelse, hvor én nerve er inflammere

Hjerne - Wikipedia, den frie encyklopæd

Centralnervesystemet. Anatomi centralnervesystemet består af to hoveddele: hjernen (hjerne) og rygmarven.  Brain (hjernen) Hjernen består af millioner af nerveceller, som er grupperet sammen og interagere med hinanden gennem processen med neurotransmission. De fleste kropsfunktioner og bevægelser, tanker, ord, følelser og hukommelse styres Under dette navn blev en gruppe patologiske forandringer i dele af hjernen forårsaget af forekomster af calciumsalte på væggene i arterier og kapillarer kombineret. Som en neurodegenerativ sygdom i centralnervesystemet fører Fara syndrom til et langsomt forfald af hovedfunktionerne i hjernen

Centralnervesystemet - logy

Det letter læringsprocessen, øger hastigheden af informationsoverførsel i hjernen, hjernevæv øger modstanden mod iltmangel og toksiske effekter, besidder antikonvulsiv effekt, regulerer de processer af excitation og hæmning i centralnervesystemet, forbedrer humør, synsstyrke Hvorfor glioseforandringer i hjernen udvikler: årsagerne til og behandlingen af patologi. CNS såsom meningitis, encephalitis også føre til shock, nekrose( død) af et hvidt stof. Hypoxi centralnervesystemet resulterer i ødelæggelse af myelin fibre kan være forårsaget af langvarig eller for tidlig fødsel Når kroppen stresses eller forskrækkes, vil den spænde op for at beskytte de vigtigste organer (inklusiv hjernen), hvilket på sigt kan overbelaste kroppen og give smerter. Ved hjælp af kraniosakrale teknikker arbejder jeg med centralnervesystemet. Her løsnes hinderne omkring hjerne og rygmarv

Centralnervesystemet styrer alle kroppens funktioner - Falc

Både hjernen og rygmarven består af blandt andet nerveceller. Netop hjernen og rygmarven kalder vi Det centrale nervesystem. Det perifere er nerverne som ikke er en del af det centrale nervesystem. Det system er skabt til at skabe en direkte og hurtig forbindelse mellem hjernen og kroppen hjernen som et hus, hvor forskellige etager og rum er kom-met til gennem tiden (Zillmer) 1. Zillmers hjernef anses for at være et eksempel på en forsimplet og konkret beskrivelse af hjernen, hvorfor jeg anvender hjernehuset til at forklare hjernens opbygning. For at forstå, hvordan hjernen er bygget op, skal man fore

I den ottende uge er fostret omkring 30 millimeter langt, og de grundlæggende strukturer i hjernen og centralnervesystemet er på plads. I uge 18 udvikles millioner af nerveceller, og der dannes masser af forbindelser mellem dem. Nerverne forbinder musklerne til hjernen, og derfor begynder fostret at kunne kontrollere sine bevægelser Sansninger foregår med kroppen og sanseimpulser, der sendes via nervebaner og centralnervesystemet til hjernen. Hjernen modtager, registrerer, bearbejder og videresender de modtagende sanseimpulser til andre relevante hjernestrukturer for derefter til slut at resultere i en bevægelse og reaktioner i kroppen Virk: Benzodiazepinerne binder sig med stor affinitet til spec. rec. i hjernen, de såkaldte GABA-A rec. som er lokaliseret til chloridionkanal komplekset. GABA, der er den primære transmitter i dette receptorkompleks, åbner chloridkanalen og fremkalder den neuronale hæmning, der ligger bag den terapeutiske effekt

populær: