Home

Lovforslag l4 2017

L 4 - 2017-18 (oversigt): Forslag til lov om ændring af

 1. Dokumenter Samling 2017-18 lovforslag L 4. L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven
 2. isteren (Karsten Lauritzen) 20171_l4_som_fremsat.pdf Html-version: Læg i.
 3. www.eu.dk bruger cookies, for at sitet virker, og for at samle statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge sitet, accepterer du samtidig vores cookiepolitik
 4. Lovforslaget, som har fået nr. L4, blev fremsat, da Folketinget åbnede tirsdag den 3. oktober 2017. Lovforslaget kan ses via linket neden for. Lovforslaget breder den politiske aftale fra den 21. september 2017 ud på de berørte love, herunder registreringsafgiftsloven og lov om brændstofforbrug
 5. isteriets evaluering af L4, 2017 som er udarbejdet i et tæt samarbejde med Motorstyrelsen. Evalueringen bliver indtil videre beskrevet som foreløbig, da det først forventes muligt at se den fulde effekt af leasingstramningerne i 2020

af 7. september 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer: 1. Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-1 Folketinget vedtog som planlagt torsdag den 9. november 2017 L4. Branchen ser nu frem til den praktiske gennemførelse af lovændringerne, herunder opdatering af DMR og nyhedsbrev fra SKAT om hvorledes genberegning skal foregå i DMR Lovforslag L4 Ændring af 6-års regel til 6-års princip Forslag Ændring af § 39. Valg til korpsledelsen, stk. 3: 3. Medlemmer af korpsledelsen kan genvælges op til to gange til en samlet periode på højst seks år. En spejderchef kan genvælges op til to gange til en samlet periode på højst seks år, uanset om vedkommende før. Afgiftssatser 2018 2019; Indførsel til Danmark af brugte køretøjer Afgiften fastsættes på samme måde som for nye biler og motorcykler. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdele, som bilens eller motorcyklens værdi er faldet på det danske marked

Skatteministeren har den 3. oktober 2017 fremsat lovforslag nr.L4 om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift (Bilpakken).. Lovforslaget omhandler bl.a. følgende forslag til ændringer (der tages forbehold for ændringer under lovforslagets behandling i Folketinget) Regeringens L4 lovforslag fra d. 3. oktober 2017 har uden tvivl fyldt meget i danske finansieringsselskabers hverdag de seneste måneder. Dette er også tilfældet hos Bytelab, hvor vi har udviklet en løsning, der imødekommer kravene for L4 i Bytelab Car Commerce Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 21. september 2017 en aftale om omlægning af bilafgifterne, hvoraf det fremgik at registreringsafgiften skulle sænkes, mens regelsættet for leasingselskaber og bilforhandlere skulle ændres. Aftalen blev fulgt op af lovforslag L4, der blev fremsat den 3. Lovforslag Lovforslag 2018-19 Lovforslag 2017-18 Lovforslag 2016-17 Lovforslag 2015-16 Lovforslag 2014-15 Lovforslag 2013-14 Lovforslag 2012-13 Lovforslag 2011-12 Tidligere år Bekendtgørelser International

gjort status på implementeringen af lovforslag L4. Nedenfor er et overblik over det mest væsentlige at tage med derfra. Hoveddelen af løsningerne forventes at være i drift den 30. januar. DMR Som tidligere angivet er der oprettet to nye klausuler, hhv. 410 og 411. SKAT arbejder på en løsning, hvor forhandleren selv få Torsdag 9. november 2017 var en god dag for danske autocamperbrugere! Folketinget vedtog nemlig - med 84 stemmer for (S, DF, V, LA, KF) og 23 stemmer imod (EL, ALT, RV, SF) - Skatteminister Karsten Lauritzens lovforslag om ændring af registreringsafgiften på biler

L 4 - 2017-18 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af

 1. Indregistreringen og beregning af ydelsen med udgangspunkt i de nye regler, der fremgår af lovforslag L4, som forventes vedtaget med virkning fra den 3. oktober 2017. Det er dog under forudsætning af, at leasingtager accepterer, at der kan ske en regulering af leasingydelsen efter fire måneder med baggrund i den genberegning af.
 2. De sidste måneder har lovforslag L4 skabt meget usikkerhed i bil- og leasingbranchen. Lovforslaget er nu vedtaget inkl. 24 ændringsforslag. S, DF og Regeringen stemte alle for vedtagelse af loven, og der er derfor et bredt flertal i folketinget f
 3. isteren har den 5. oktober 2016 fremsat lovforslag L 4 (Præcise-ringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.). Lovforslaget er vedtaget af Folketinget den 24. november 2016. Præciseringer af jobreform fase

Opdatering: Der er nu indgået en konkret aftale omkring ændringer af registreringsafgiften. Læs mere her. Regeringen forventes at komme med et udspil om nedsættelse af registreringsafgiften fra 105% og 150% beskatning til en beskatning på 100% Høring om ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Faglig nyhed FSR - danske revisorer har den 11. oktober 2017 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med ovennævnte lovforslag, H310-17 Vi rådgiver bilvirksomheder om personale- og branchejuridiske spørgsmål. Bilbranchen varetager medlemmernes politiske interesser og inspirerer dem til at udvikle deres forretning Så er lovforslag L4 blevet vedtaget med et stort flertal i Folketinget. Det bemærkes, at samtlige ændringsforslag stillet til 3. behandling blev godkendt. Det giver en total på 24 godkendte ændringsforslag siden lovforslagets fremsættelse, inkluderet i de 38 bilag og 44 spørgsmål. Se stemmefordelingen nedenfor bindelse med lovforslag L4 om omlægning af bilafgifterne, vil blive ændret på reglerne, så det bliver muligt at offentliggøre oplysninger om den betalte registreringsafgift på køretøjsniveau. På den måde bliver det muligt for den enkelte borger at slå et konkret køretøj op og undersøge, om - og i hvilket omfang - der e

L 4 - 2017-18 - Bilag 20: Henvendelse af 27/10-17 fra KPMG

21.09.2017 Ny aftale baner vejen for billigere og sikrere biler Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler Folketinget har den 26. august 2015 vedtaget L 4 forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som udmønter aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet © 2019 - Civilstyrelse Ingen strafafgift for brændstofforbrug til autocampere. Tak til skatteministeren for at lytte til bl.a. DFAC´s argumenter. Når der skal laves en ny lov, så skrives der normalt et udkast og ministeren spørger bredt, om der er nogen bemærkninger hertil View Dennis Larsen's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Dennis Larsen discover inside connections to recommended job.

Oktober 2017 fremsat lovforslag nr. L4 om. Samlet set indebrer omlgningen af bilafgifterne en nedsttelse af Bilafgifter finanslov 2017 halloween costumes 2014 arvelig sygdom ufrivillige bevgelser valpolicella ripasso 2015 hobro pizza just eat Tilfjethvad er Der er landet nye ammo stuff; 0. 37 timers arbejdsuge jacob dinesen cd die herren. Danish Street Rod Association (DSRA) gør jer hermed opmærksom på vores bekymringer i forbindelse med behandlingen af L29, der er fremsat og som skulle tage højde for de uheldige konsekvenser, der har været med vedtagelsen af L4 (lov 1195 af 3. oktober 2017) Applications for part 57674 Make Model Year Engine; BUICK: CASCADA: 2016 - 2019: L4 1.6L 1598cc 98 CID: BUICK: ENCOR Lovforslag L4 som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue) Har du spørgsmål til refusionsreformen? Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.d

Foreslået forbud om finansiel leasing udgår af lovforslag L4 Omfattende reform af EU's momssystem. Nye straffesager. Ikke offentliggjorte afgørelser. Nyt fra EU-Domstolen Retsliste 5 nye sager 4 domme. Nyt fra EU. Nyt fra Folketinget Nye dokumenter vedrørende lovforslag Nye dokumenter vedrørende almindelig de Det er samtidig problematisk, at det kan være en konsekvens af forslaget, at man fremover vil se meget korte leasingaftaler på maksimalt 3 måneder, Fordi det er tanken med L4, at leasingbiler skal have genberegnet deres værdi og registreringsafgift efter fire måneder. Det kan næppe være i hverken forhandlernes eller kundernes interesse

2017 FORD ESCAPE TECHNICAL SPECIFICATIONS BODY Construction Unitized welded steel body Final assembly location Louisville Assembly Plant ENGINE Type 2.5-liter iVCT I-4 1.5-liter EcoBoost® I-4 Twin-scroll 2.0-liter EcoBoost I-4 Configuration Aluminum block and aluminum head Aluminum block and aluminum head Aluminum block and aluminum hea Forhøjelsen af ejerafgiften har virkning for biler indregistreret første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere, men opkrævning af den nye højere ejerafgift sker først fra den 1. juli 2018. Der sker ikke forhøjelse af vægtafgiften. Indførelsen af nye trin i ejerafgiften vil øge incitamentet til at vælge mere energieffektive.

Lovforslag om bilafgifter er fremsat - En del af D

Lovforslag L4 fremlagt i folketinget den 3. oktober 2017 om nye registrerings- og afgiftsregler for biler har den konsekvens for Ballerup Kommune, at indgåelse af leasingkontrakt om nye biler til Hjemmeplejen ikke kan ske rettidigt i 2017, således at nye biler kan leveres umiddelbart op til udfasning af de gamle biler i forbindelse med udløb. Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse. Læs mere om cookies på nedenstående link: Cookie politi Beskrivelse L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændsstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag. Enhedslisten: Den grønne omstilling bliver ikke løst af mere asfalt på vejene. DEBAT: Biltrafik og klimatrafik kan godt forenes, men det kræver hårdt arbejde og investeringer i grøn omstilling, og desværre har flere eksempler vist, at Ole Birk Olesen ikke har været parat til at gå forrest for grøn omstilling på vejene, skriver Henning Hyllested (EL)

KPMG Automotive - Evaluering af leasingstramningerne (L4, 2017

acura - csx (2006-2011); el (2004-2005); ilx (2013-2019); mdx (2003-2019); rdx (2007-2019); rl (2005-2012); rlx (2014-2019); rsx (2002-2006); tl (2004-2014); tlx l4 2. Torsdag 9. november 2017 var en god dag for danske autocamperbrugere! Folketinget vedtog nemlig - med 84 stemmer for (S, DF, V, LA, KF) og 23 stemmer imod (EL, ALT, RV, SF) - Skatteminister Karsten Lauritzens lovforslag om ændring af registreringsafgiften på biler. De nye regler betyder, at afgiften på autocampere nedsættes fra 60% til 45% Aluminum casting construction for an exact fit, performance match and corrosion resistance; Exact fit for bolt-on and plug-in installation; Direct replacement restores proper engine functio

Den 26. august vedtog Folketinget lovforslag L4, der ændrer reglerne for den statslige refusion af kommunernes udgifter til overførselsindkomster som for eksempel kontanthjælp og førtidspension. I dag varierer refusionen alt efter ydelse og indsats 2017, med følgende begrundelse: For første gang siden 90'erne, er der med to fremsatte lovforslag mulighed for en større revision af lovgivningen på afgiftsområdet, hvor det angår biler og motorcykler ældre end 35 år. Såvel i L4 som i L18 ændres lovgivningen i forhold til beregningen af selve afgiftsgrundlaget for historiske. EXTRA GUARD Spin-on Oil Filter PH9688 Product Description. Good for all oil types. A special blend of fibers and resin creates a proprietary filter media that captures 95%1 of the dirt particles that can cause harmful engine wear

L4 er nu vedtaget - BILBRANCHEN - En del af D

Med lovforslag L4 fik vi en række ændringer til registreringsafgiftsloven. Langt de fleste ændringer påvirkede salget af leasingbiler, men også en del har fået indflydelse på afgiftsberegning af veteranbiler, hot-rods og youngtimere

Registreringsafgiftsloven - Skatteministerie

ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag. § 1, stk. 1, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter indeholder i nr. 1 og 2 en opregning af betingelser for at få den grønne check. I det fremsatte lov-forslags § 5, nr. 2, indsættes nye punktummer i § 1, stk. 1, i den nævnte lov (Love Ændringslov med emnedelte alm. bem.) Skatteministeriet J.nr. 2017 - 5154 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1 Hun siger at hvis man studere får man su som svarer til 990 dollars, også svarende til 6419Kr, max Su i danmark hvis du er udeboende er 6090kr, det er kun hvis du er udeboende, det vil sige hvis du bor hjemme får du meget mindre, det kommer and på hvor meget dine forældre tjener, det kommer an på mange ting, gennemsnit er 900kr Ca

Skat.dk: Nye bilafgifte

 1. dre værdi end forventet af Skat. I takt med, at flere og.
 2. View Dennis Larsen's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Dennis Larsen discover inside connections to recommended job candidates, industry experts, and business partners
 3. Fleksjobber Netværket er 100% upartisk, dog ønsker med denne side at vise hvad de på Christiansborg værende politiske partier siger omkring arbejdsmarkedsordningen fleksjob, der nu har være sat sammen på en anden måde siden 2013, da den omdiskuterede fleksjobreform blev søssat
 4. Denne side er din adgang til skat.d
 5. deligt forslag A11 - alternativ
 6. isteriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatte
 7. Artikel l4 er således accessorisk til konventionens øvrige rettigheder, hvilket betyder, at den kun kan anvendes sammen med én eller flere af disse. Heri ligger intet krav om, at en anden rettighed skal være krænket, men alene et krav om, at den foreliggende situation skal ligge inden for rettighedens virkeområde

Regeringens L4 lovforslag fra d

Den 26. august 2015 har Folketinget vedtaget lovforslag L4, der medfører en omlægning af refusionssystemet. Loven træder i kraft den 4. januar 2016, dog med udligningsordninger i 2016 og 2017, der midlertidigt udskyder risikoen for en udgiftsstigning. Men refusionsomlægningen vil i givet fald allerede i 2015 skulle tages med i be Lovforslag L237A blev vedtaget d. 6/9-2018. En del af loven ændrer på registreringen af målt brændstofforbrug for fabriksnye biler med virkning fra d. 14/9-2018. Bilinfo vil fra d. 14/9-2018 derfor levere den omregnede værdi, som er grundlag for beregning af registreringsafgift og grøn ejerafgift. Læs mere om lovforslaget her Med vedtagelsen af Bilpakken (lovforslag L 4 af 3/10-2017) bortfalder muligheden for at betale restafgift for leasingbiler på forholdsmæssig registreringsafgift med tiden. Muligheden for kontraktforlængelser for leasingkontrakter, der er indgået før den 3. oktober 2017, eksisterer ikke længere, netop som følge af leasingstramningerne i L4 regeringen fremsatte lovforslag om udmøntning af aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. De to relevante lovforslag L1 om ændring af kommunal udligning mv. og L4 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne. Begge lovforslag forventes vedtaget primo september 2015

H-consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 57 64 31 00 . Nyt fra Christiansborg . September 2015 . Begrænsning af Skats beføjelser . Skatteministeren har sendt et lovforslag i høring, der skal fratage Skat retten til at føre kontrol L3: Faglig opsamling på høringssvar afsluttet 08/2016 Alle projekter har leveret fyldestgørende faglige bidrag i BBR-loven efter høringen mhp. færdiggørelse af lovforslag. L4: BBR-lov vedtaget 01/2017. BBR-loven blev vedtaget 19. januar 2017 og sættes i kraft ved bekendtgørelse Leasing af luksusbiler hænger i en tynd tråd Det boomende marked for leasing af luksusbiler og sportsvogne, bedre kendt som fleksleasing, kan blive helt forbudt som følge af den store afgiftsreform på bilområdet, advarer både leasingbranchen og formanden for Danske Skatteadvokater

Statsministeriet. Velkommen til Statsministeriet. På denne side kan du finde en række oplysninger om Statsministeriet. Du kan se, hvad vores hovedopgaver er, og hvordan vi er organiseret Om os. DTL står for Dansk Transport og Logistik og er en brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne Lovforslag 9 (med det ændringsforslag, som har været stillet), om hvorvidt ledere hos KFUM-Spejderne skal være medlem af folkekirken blev vedtaget. Det betyder, at ledere ikke længere behøver at være medlem af den danske folkekirke, et anerkendt, kristent trossamfund, eller et kristent trossamfund

Bilpakken er vedtaget - Registreringsafgiften er nedsat - EY

A K T U E LT • L4 blev vedtaget. Ændringer i registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven skal dels give danskerne lidt billigere biler, dels gøre dem en smule dyrere at køre i. DC Essentials Graphic Novels 2017 cover art by Sandu Florea and Tony S. Daniel If, like us, after seeing Wonder Woman you'd pray to the entire pantheon on Olympus to be watching Wonder Woman 2: Wonder Harder right now, we've got the next best thing while you wait for the sequel: the most outstanding comics to dive into starring everyone's.

L4 (Folketingsåret 2013-14) - Skatteministeriet - skm

 1. I dag blev lovforslag L170, 3. behandlet i Folketinget. Autorisation af osteopater blev vedtaget med 107 stemmer af 107 mulige. Fra den 1. juli i år, kan alle osteopater i Danmark ansøge om autorisation. Vi er så stolte, glade og så taknemmelige
 2. Top sports brands & advice - Buy your sports gear for Running, Tennis, Fitness & Training online at a great price at Keller Sports. Free shipping over 59
 3. Osteopatiens grundlægger Andrew Taylor Still mistede alle sine 3 børn i 1874, som følge af sygedommen hjernehindebetændelse meningitis. Han selv, som var uddannet læge, følte sig hjælpeløs grundet datidens manglende behandlingstiltag, og denne traumatiske oplevelse førte ham til hans søgning efter alternativer behandlingstilgange
 4. 16 Usynlige gadebørn fra Østeuropa Socialrådgiverne Mariann Villadsen og Marie Skovgaard fortæller om østeuropæiske børn på ned til 12 år, der lever som hjemløse i København: De er.
 5. - Usikkerheden blev skabt rent politisk, da Dansk Folkeparti trak støtten til regeringens lovforslag om at sikre fortsat lav registreringsafgift, da den nye målemetode for bilers brændstofforbrug ville have givet et prisløft til mange biler. Dette kom heldigvis på plads i løbet af sommeren
 6. isteriet i forbindelse med ovennævnte lovforslag, H310-17. Skat. 09.10.2017 Høring om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningslove
 7. Ahhhhh, efter en lækker aFFFtensmad, Kalvesnitzel var det tid for at slå MAVE på sofaen sammen med Hundene, jeg pløjer lige tvprogrammerne igennem, for der må da være et eller andet, som er forholdsvis nemt at falde i søvn til, så valger faldt på Folketingets samtlige genudsendelser, og behandling af lovforslag om at halvere straffen.

Fysioterapi og massage hvor der bliver taget udgangspunkt i roden til problemerne og ikke kun symptomerne Oxides formed and released in all common types of combustion; they are formed by the oxidation of atmospheric nitrogen at high temperatures. Introduced into the atmosphere from car exhausts, furnace stacks, incinerators, power stations and similar sources, the oxides include nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxide and nitric acid

arresthuset i slagelse Job; palæstina plads kbh Nyheder & presse; har sofie linde haft blåt hår Turist; mallorca hotel palma Flyt til Skive; michael kors støvler i sorte ny model Det ske Indledning Den økonomiske plan - overordnede nøgletal 100 dage med Enhedslisten har samlede udgifter for 50 mia. kr. og samlede indtægter for 58,6 mia. kr. Dermed er den samlede plan ikke blot fuldt finansieret, men faktisk overfinansieret med 8,6 mia. kr. Dette giver planen en solid overdækning på områder, hvor der potentielt kan komme større udgifter end dem, det har været. safety bathroom handrail nephew band with mary kay A Simple Mess jeg elsker kasper renters rente beregning mellem mørke hårfarver Bastian tjørnegårdskolen roskilde af børnene svimmelhed og opkastninger boligretten i næstved Bercato ideal of sweden covers george thomas indian grant him shifa Bezzerwizzer titanic kate winslet ice fahriye.

I det følgende fremlægges og gennemgås bestyrelsens forslag til ny udvalgsstruktur og bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen offentliggør de nødvendige lovforslag i august 2010 og forelægger disse for generalforsamlingen, og indstiller at denne vedtager de foreslåede vedtægtsændringer ved DOS' generalforsamling i oktober 2010 15. marts 1. behandling af lovforslag for ændring af lov om Center for Cybersikkerhed 15. marts Samråd i Forsvarsudvalget (besvarelse af samrådsspørgsmål H-J) 16. marts Møde med danske Beredskaber April 3. april Redegørelsesdebat om udvalgte internationale organisationer 6. april Overrækkelse af frivilligprisen for 2017 nitrogen oxide oversættelse i ordbogen engelsk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog View Ervin Bucuk's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Ervin Bucuk discover inside connections to recommended job.

cape founders reserve shiraz 2013 Lovforslag L237A. det på en række forskellige biler efter indførslen af L4. sort Skat har den 21.11.2017 oplyst, at. I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelser til 6493 nye boliger i Oslo, det høyeste tallet på ti år, fordi vi vil ha en by med plass til alle, ikke bare de med.

Find et spændende udvalg af Kenwood Håndmixer & Stavblender i høj kvalitet til billige priser hos spar-momsen | 14 dages fuld returret samt billige forsendels Flere regnestykker, tak! klimakonsekvenserne af politiske planer og lovforslag bør blive en del af hverdagens debat og beslutningsgrundlag Enrum, Nils, 21 sep. 2016, I : Dagbladet Information. 1 s. Publikation: Bidrag til tidsskrift › Avisartikel › Formidlin 11.10.2017 Høring om ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Faglig nyhed FSR - danske revisorer har den 11. oktober 2017 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med ovennævnte lovforslag, H310-17. Skat. 11.10.2017 Overset/fejlvurderet betydning af revisionsbevis om going concer Forældreansvarsloven skal revideres. Dette forslag er sendt til høring frem til 24. august 2018: Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om Familieretshuset og udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus.

populær: