Home

Vårhvede udbytte

Sortsvalg i vårhvede - Østdansk Landboforenin

Højere udbytte i v af Ande Vårhvede og vårbyg er Inver for sig velkend- te arter i det økologiske saedskifte, hvor vår- hvede normalt dyrkes til konsum og vårbyg i gerne lykkes det ofte, at opnå udbytter på over 50 hkg/ha, hvorimod udbyttet ude på bedrifterne ligger noget lavere. Saerligt var- hvede ligger i praksis langt under 50 hkg/ ha Vårhvede høstes ofte forholdsvist sent og har et gennemsnitligt udbytte på 4,5 t/ha. Nielsen & Smith A/S tilbyder 4 spændende sorter i 2017, alle med god forsyning leveret i sælgers valg ved bestilling. Nielsen & Smith A/S har stor erfaring med Vårhvede og kan tilbyde både økologisk og almindelig vårhvede til landbruget i høj kvalitet Dyrkning af vårhvede til brød. Markplan/sædskifte. Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper. Jorden må dog ikke være kalktrængende eller vandlidende. På lette jorde kræves mulighed for vanding for at sikre et stabilt udbytte. En kalkrig, lermuldet jord giver de bedste betingelser for et godt udbytte af vårhvede

Havre vil dog ofte give et større udbytte end vårbyg. Vårhvede dyrkes i mindre omfang og bruges især til produktion af brødkorn. Kvaliteten af vårhveden har stor betydning for, om kornet kan bruges til mel. Det er især proteinindholdet, der er afgørende for kvaliteten. Vårhvede sås om foråret, så snart jorden er tjenlig Vårhvede Mørdrupgård 2006, moderne sorter Navn gennemsnit Test Z Protein Gluten Navn 4840 fejl 3835 3750 102 3677 55,6 68,2 14,1 26,6 102 87 3020 3770 3235 2750 75 3193 62,7 66,6 15,4 30,1 75 95 2385 2865 fejl 3185 87 2668 56,6 68,7 14,1 27,6 87 87 2385 2865 2380 2690 73 2580 65,9 63,8 16,7 33,5 73 10 Alt andet lige, giver vårhvede et lavere udbytte end vinterhvede. Den har så en bedre bagekvalitet. Hvis den bliver passet optimalt høstes der 60 - 80 hkg/ha = 600 - 800 gr/m2 Hvis der dyrkes økologisk, skal der regnes med et betydeligt lavere udbytte. Hvor meget økologerne høster, har jeg ikke lige i hovedet. vh Han

30 procent merudbytte: Har du overvejet at så vårhvede i

Vårhvede - Nielsen & Smith A/S - nskorn

 1. Vårhvede Alondra Alondra - udbyttestabil Med forholdstal 106 for udbytte som gennemsnit af de sidste fire års landsforsøg, er Aondra med helt fremme i vårhvedens top. Alondra har et relativt kort strå, en god sundhed og en fornuftig hektolitervægt. Forhandlere: DL
 2. Vibeke Fabricius oplyser, at landsforsøg i de sidste par år har vist op mod 30 procent større udbytte i vårhvede, når det er etableret i efteråret frem for i foråret, og der er et markant potentiale at gå efter. Tidlig høst. Torben Føns ser ligeledes fordele ved at så vårhvede i efteråret
 3. Who we are. Novo Nordisk is a global healthcare company with more than 95 years of innovation and leadership in diabetes care. This heritage has given us experience and capabilities that also enable us to help people defeat obesity, haemophilia, growth disorders and other serious chronic diseases
 4. Alle udbyttetal er nu klar og du kan se dem i tabel 1. Du kan også finde data på sortinfo. Tabel 1. Udvalgte vårhvede sorters udbytte fra Landsforsøg i FHT (hkg/ha)
 5. 2015. Her har især et stigende udbytte for vårbyg haft betydning. Ud over vårbyg har havre og vårhvede haft et stigende udbytte, hvorimod triticale og rug havde et lidt ringere udbytte end i 2014. Stigningen i den samlede høst skyldes også, at det samlede areal med korn er steget med 1 pct. i forhold til 2014
 6. utter Prep: 30

Vårhvede til brød - Forside - Økologisk VKS

REC Silicon Corporation corporate web site. LATEST NEWS. REC Silicon - Minutes from Annual General Meeting 2019 09.05.201 Udbytte i økologisk vårbyg, vårhvede og havre med kløvergræs som forfrugt og stigende mængde kvælstof pr. ha (Pedersen et al., 2002). Ukrudt For at opnå en vellykket havredyrkning, er det en forudsætning, at rodukrudt er bekæmpet Vårhvede giver mindre udbytte, men har bedre bagekvalitet end vinterhvede. Hvede bidrager med kulhydrat, protein og kostfibre samt jern, kalcium, magnesium, fosfor, kalium, B- og E-vitaminer samt fedtsyrer Overall Management Alfalfa Scissors Cutting Program Variety Selection Harvesting Establishment & Plant Growth Storage Stand Evaluation E

Havre, vårhvede og bælgsæd 2016 Havre - Vårhvede udbytte og dyrkningsegenskaber Havre Poseidon - havrens topsort Med forholdstal 103 som gennem-snit i afprøvningsperioden 2012-2015 har Poseidon klart markeret sig som havrens stærkeste sort. Ud over det meget høje udbyttepotentiale kendetegner gode stråegenskaber sorten Vårhvede, serie 2-2, Gl.Estrup moderne sorter 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 52% Protein: 100% Fra litteraturlisten : Retur til oversigten over Kulturplanter.d

28 minutter Prep: 20 minutter, Koge: 8 minutter Udbytte: 48 dumplings (8 portioner) Vurderinger (30) Af Rhonda Parkinson Opdateret 07/31/18 Del Pin E-mail Print Selv om der kaldes pan-fried, disse dumplings, også kaldet potstickers, går faktisk igennem en to-trins madlavningsproces Det samme merudbytte viser forsøg i vårhvede, hvor man øger udsædsmængden fra 450 til 520 kerner pr. kvm. Kommer plantetallet i bælgsæd under den nedre grænse for anbefalingen, det vil sige 40 planter pr. kvm i hestebønner og 80 planter pr. kvm i lupiner, koster fejlen udbytte Please enter your email or phone number to search for your account Vårhvede. Sorter Anvendelse Udbytte Firma; Hexham Nyhed: Brød og foder: Meget højt: DLA: KWS Talisker Nyhed: Brød og foder: Meget højt: Hornsyld Købmandsgaard. Vårhvede Alondra Alondra - udbyttestabil Med forholdstal 105 for udbytte som gennemsnit af de sidste fire års landsforsøg, er Aondra med helt fremme i vårhvedens top. Alondra har et relativt kort strå, en god sundhed og en fornuftig hektolitervægt. Forhandlere: DL

Dyrkning af korn - Landbrug & Fødevare

Vårhvede har bedre kvalitetsegenskaber til bageformål end vinterhvede, men præsterer et væsentligt lavere udbytte. Foto: Inger Bertelsen Markplan/sædskifte Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper, men den bør kun dyrkes på lettere jorder, hvis der er mulighed for at vande Såning af vårhvede i November. 14-11-2018 Effektivt Landbrug, Nordic Seed's Vibeke Fabricius og Torben Føns fra Hedegaard har været på besøg hos planteavler Steffen Decker, som har gode erfaringer med at så vårhvede i efteråret Produktionen af raps faldt med 39 pct. - fra 826.000 tons i 2015 til 507.000 tons i 2016. Arealet faldt med 16 pct., men større betydning havde et fald i udbyttet fra 43 til 31 hkg/ha, hvilket er det dårligste udbytte siden 2005. Årsagen til den ringe rapshøst er en kombination af dårligt vejr og svamp De afgrøder som ikke kan tåle vinteren kaldes vårsæd, og skal sås om foråret og høstes samme sommer. I Danmark er det typisk vårbyg, havre og vårhvede. Vinterhvede Vårhvede Udfordringen med vintersæd. Når vintersæden er sået, er kornene meget udsatte for især uønskede fugle - særligt gæs frumollersmolleri.d

Såtabel for korn Vårsæd: Retningsgivende plantetal pr. m2 Vårbyg 300 Maltbyg 250 Havre 300 Vårhvede 400 I godt såbed forventes 90-95 % markspiring, i knap så godt såbed 80 % Blanding med korn øger udbytte i forhold til renbestand. Lupin kræver podning med bakteriekultur for at sikre kvælstofforsyningen; Udsædsmængden skal være 100 pl./m 2 ved dyrkning i renbestand (200-300 kg/ha). Såning så tidligt som såbedet tillader. Undgå gødning - det favoriserer ukrudt og korn. Høst i starten af septembe Vi har i høståret 2018 dyrket sorten Amaretto Det er en vårhvede-sort, som giver en høj bagekvalitet. Vårafgrøder giver generelt et mindre udbytte med en rigtig god bagekvalitet. Man bruger hvedemelet som vanligt i de opskrifter, man har, dog skal man holde lidt mel tilbage - da dejen suger væske under hævningen

Havenyt.dk - Dyrk selv hved

Vårhvede - BASF Agricultural Solutions Danmar

WillFocus er et dansk udviklet pc-program, der bliver din helt egen coach - for kun 199 kr. På websiten, WillFocus.dk, der er skrevet på et gebrækkeligt dansk, med talrige stave- og sprogfejl, lover man os kort og godt et bedre liv Vårhvede, helsæd Blandkorn, vårsået, helsæd Korn og bælgsæd, helsæd, under 50% bælgsæd Ærtehelsæd Silomajs Vinterbyg, helsæd Vinterhvede, helsæd Vinterrug, helsæd Blandkorn, efterårssået helsæd Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50% bælgsæd Permanent græs, meget lavt udbytte Permanent græs, lavt udbytte Permanent græs. VÅRHVEDE OG HESTEBØNNE Vårhvede KWS BITTERN KWS Bittern har været med i de konventionelle Lands-forsøg siden 2010 og har alle år vist et højt udbytte. Som gennemsnit over de sidste 5 år har sorten vist et gennem-snitsudbytte på fht. 103. Sorten har et middellangt strå med god stråstyrke. KWS Bittern har gennem alle år vist e Vårsæd. HAVRE POSEIDON - UNIK UDBYTTESTABILITET STABILT HØJT UDBYTTE GODE STRÅEGENSKABER VELKENDT Som højest ydende de sidste 5 år i træk blandt de dyrkede sorter har Poseidon markeret sig som havrens stærkeste sort

I anledning af at det er 50 år siden at Beatles udgav The White Album er der blevet udgivet demoudgaver af alle sangene. The Fab Four havde været i Indien med forskellig tilgang og forskelligt udbytte og de mødtes nu hjemme hos George og optog på hans firespors-båndoptager 27 sange hvoraf de allerfleste kom med på The White Album, nogle kom med på senere udgivelser vårbyg. Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på de lettere jorde. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end i andre arter. Protein indhold er højt og vårhvede har derfor også en stor værdi til fodring. Begge sorter er på brødhvedelisten 50 145 Vårhvede efter sort jord N min efter høst af vinter- og vårhvede N min ialt til 250 cm: 59 Vinterhvede 100 Dybde (cm) 150 38 Vårhvede efter efterafgrøde 030 60 90 200 250 N min (Kg N/ha pr. 50 cm jordlag) Udbytte og N optagelse i vinter- og vårhvede Vinterhvede Vårhvede Vårhvede efter Udbytte (hkg/ha) N optagelse (kg N/ha) 0 20.

FMC Nordic-Baltic - Vårhvede - fmcagro

 1. Vurdér sorten ud fra hvor stabilt udbytte, den har haft over flere år, samt hvordan dens stråstyrke ift. nedknækning af strå og aks er. Er sorten velafprøvet i markforsøg? Vælg en sort som har været afprøvet i flere år både i landsforsøgene og i de supplerende forsøg. Så kan du bedre vurdere, om sorten giver stabile resultater
 2. 251 Permanent græs, lavt udbytte 19.072,8 17.957,8 252 Permanent græs, normalt udbytte 97.698,2 95.941,5 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift 106,5 97,
 3. Status of In Transit Mar. 04 i13268971 Wed Nov 06 2002: IN TRANSIT from secirc to avnf i13321079 Sun Jan 11 2004 03:37PM: IN TRANSIT from bpcirc to ybg
 4. 5 Udvælge sorter fra det konventionelle forædlingsprogram med fokus på egenskaber som er vigtige i økologisk jordbrug Gnst 2017 2016 2015 Meldug Bygrust Skoldplet Bladplet Nema Nema Strålængde Lejesæd Nedknækn
 5. Prognosepriser (februar) for 2019-2020. Prognosepriser for 2019 og 2020 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret

HALM1: Halmudbytte og halmanvendelse efter område, afgrøde, enhed og anvendelse Enhed : - Vælg via kort. Vælg : Udvælg via søgning : Informatio Vårhvede giver en mindre udbytte, hvorfor man helst undgår den. Den bruges især til produktion af brødkorn. Kvaliteten af vårhveden har stor betydning for, om kornet kan bruges til mel. Det er især proteinindholdet, der er afgørende for kvaliteten

Sår vårhvede i efteråret - og det virke

 1. dst 23% højere end prisen på havre eller 12% højere end prisen på vårbyg, uanset om der tales foder- eller kvalitetskorn
 2. vårhvede Udbytte (hkg/ha) N optagelse (kg N/ha) hkg eller kg N/ha. Kristian Thorup-Kristensen Odling i balanc 24. januar 2012 Forskelle i afgrøders rodvækstrate
 3. I modsætning til moderne hvede, som er fremavlet med henblik på højt udbytte giver ølandshveden et langt lavere udbytte. Til gengæld har brød bagt med melet meget mere smag
 4. Goldblume er en gammel tysk hvedesort, der er blevet tyske biodynamiske avleres foretrukne brødhvedesort. Der er i modsætning til Ølandshvede en vinterhvedesort. Tyske biodynamiske bagere foretrækker blandingsmel af en vinter- og en vårhvede. Her anvendes Goldblume. Den har også en stort indhold af glutenprotein (14 - 15 %) og en meget.
 5. indflydelse på jordens kvælstofpulje (men vil alt andet lige have stor effekt på det aktuelle års udbytte og proteinindhold). Vil man sikre, at dansk kornavl generelt ikke tærer på jordens ressourcer, bør man fokusere på et bedre sædskifte og sikre, at der tilbageføres organisk materiale i form af f.eks. afgrøderester og efterafgrøder
 6. Uændret udbytte. Gødskningstidspunktet påvirkede ikke udbyttet, som i gennemsnit var på 46 hkg kerne pr ha, hvilket er det samme som de sidste fem års landsgennemsnit for vårhvede. Endvidere var udbyttet for et forsøgsled, der udelukkede var grundgødet, kun lidt lavere
 7. 1 Havre Sen såning koster meget udbytte, øger skalandelen og risikoen for angreb af fritfluer 2 Vårhvede Sen såning øger risikoen for en sen og besværlig høst med dårlig kernekvalitet 3 Bælgsæd Sen såning øger risikoen for kraftige angreb af bladlus, sen høst og nedsat udbytte 4 Vårbyg Sen såning koster altid udbytte

HALM: Halmudbytte og halmanvendelse efter område, afgrøde, enhed og anvendelse (AFSLUTTET) Enhed : Vårhvede til forår 2018 UDBYTTE OG EGENSKABER Landsforsøg kerneudbytte forholdstal Sygdomme Dyrkningsegenskaber Gns 2 år 2017 Hkg Meldug Septoria Gulrust %dækning %dækning %dækning Strålængde Lejesæd (cm) (kar. 0-10) KWS Willow 96 97 57,3 2,6 2,8 0,1 68 0,

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsval AARHUS UNIVERSITET Stål mod ukrudt Bo Melander 30 november 2017. Svar −Nødvendigt - ja: > 20 planter m-2. i vårhvede > 40 planter m-2. i vårbyg −hanekro, ager-sennep, kiddike, ager-kål, tidsler, kvik o

Welcome to Novo Nordisk A/

13) Udbytte opgivet i afgrødeenheder = 100 FE. 14) Omfatter normen vårbyg, havre, vårhvede og blandsæd til grønkorn. 15) Omfatter normen vinterbyg, vinterrug, vintertriticale og vinterhvede samt blandinger til grønkorn. 16) Værdierne P og K er vejledende og opgjort JB ved normale niveauer af fosindhold (Pt.) og kaliumindhold (Kt.) i jord Sammenhæng ml. septoria og udbytte y = -0,7675x + 28,185 R² = 0,6829 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Vårhvede Triticale Rug Må anvendes i: Vinterhvede Vinterbyg Rug.

Denne hjemmeside bruger cookies På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart FORMÅL: At måle forskellige dyrkningskombinationers betydning for udbytte i markært, lupin og blandsæd. BAGGRUND: Forsøgene er en del af Horizon 2020 projektet DIVERSify, som handler om artsblandinger, hovedsageligt med fokus på bælgplanter og korn

2 Vårhvede 0 3 VårHavre 0 267 Græs under 50% kløver/bælgpl., meget lavt udbytte 50 268 Græs under 50% kløver/bælgpl., lavt udbytte 5 Her ser i en række billeder hvor det første er taget sa der blev sået, og de næste er taget frem til igår. Et forsigtigt gæt fra forskellige sider siger 4 tons eller mere i udbytte. Der er kørt meget begrænset med sprøjten og etablering er løbet op i 625 kr/ha Det store udbytte skyldtes at det lå placeret et sted hvor vandringen overlappede, således det fik dobbelt mængde vand. De to strategier der kunne Oddses på gav følgende udbytte: 350 planter/160 kg N = 67,8 tdr/ha 400 planter/200 kg N = 72,3 tdr/ha Martin Vesti Sehested var samlet set kun 0,25 tdr fra og vinder dermed konkurrencen. Vårhvede hårdt ramt af tørken Høsten har været nem, men udbyttemæssigt skal den bare glemmes så hurtigt som muligt, og så skal vi videre, siger driftsleder på Ødemark Gods, Torben Sørensen Vårhvede og vårbyg er hver for sig velkendte arter i det økologiske sædskifte, hvor vårhvede normalt dyrkes til konsum og vårbyg i stor udstrækning til foder. I sortsafprøvningerne lykkes det ofte, at opnå udbytter på over 50 hkg/ha, hvorimod udbyttet ude på bedrifterne ligger noget lavere

Udbytte kg N/ha hkg/ha P 68ab P 46 H8-10 52b H8-10 43 H18-20 83a H18-20 53 D 61b D 66 LSD 19,6 LSD ns Opgørelsesperiode Størst risiko for udvaskning Konklusioner, jordbearbejdning, nyt dansk forsøg: Forsøget: * har ikke bekræftet forventningerne om reduceret udvaskning ved reduceret jordbearbejdning * viser, at det er nødvendigt at. Agriconsult IVS , Munkholmvej 49, 9760 Vrå 98824787, 40955120, mail@agriconsult.dk Såtider og udsædsmængde og sorter 2017 Vintersæd: Anbefalede antal planter pr. m² • Højt udbytte potentiale • God sygdoms resistens - især gulrust • Høj hektolitervægt Cornetto Cornetto er en vårhvede med god kernekvalitet, velegnet til produktion af brødhvede. Sorten har vist et højt og sta-bilt udbytte gennem hele afprøvningen, 5 års gennemsnit er fht. 107 Vårhvede. Redigeret af Helle Elander 15/6-18. Sådato og plantetal. Vårhvede er ikke egnet til uvandet sandjord. Vårhvede er ikke så følsom overfor strukturskadet jord i forhold til vårbyg. Vårhvede er åben i vækst, og konkurrerer dårligere overfor ukrudt end vårbyg. Såtid er så snart jorden er tjenlig til kørsel Målet er naturligvis at sikre et højt udbytte med den mindst mulige indsats. Herunder kan du se hvilke sorter vi fører, og hvordan de har klaret sig i landsforsøgene. Hos Mollerup Mølle er vi selvfølgelig klar med de helt rigtige sorter til netop din mark. Vi kan igen i år tilbyde et bredt udvalg til dig som landmand

Alle udbyttetal for vårhvede 2018 - Østdansk Landboforenin

Efter to år med etablering af vårhvede på 37,5 centimeters rækkeafstand og radrensning går Klaus Aage Bengtson nu tilbage til at bredså kornet. Klaus Aage Bengtson har i mange år drevet ejendommen Nordkær, 15 kilometer vest for Ålborg, konventionelt. I august 2010 besluttede han imidlertid at lægge ejendommen om til økologi Udbytte N-norm Jb 5-6: 1 Vårbyg 70 145 Vårbyg foder 0 Vårbyg foder m/udlæg 0 Vårbyg foder m/rajgr 0 Vårbyg foder m/I.raj 0 Vårbyg foder m/miljg 0 Vårbyg malt 0 Vårbyg malt m/udlæg 0 Vårbyg malt m/rajgr 0 Vårbyg malt m/I.rajg 0 Vårbyg malt m/miljøgr 0 2 Vårhvede 64 165 Vårhvede foder 0 Vårhvede foder m/udlæg 0 3 Vårhavre 57. GreenMax har anlæg for både højt udbytte og høj foderværdi. Det betaler sig at sætte fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding - etableringsudgifterne er ens! Læs mere om Frø til græsmarken og mere om Frø til græsmarken økologisk sortiment Udbytte N-norm Jb 5-6: 1 Vårbyg 69 147 Vårbyg foder 0 Vårbyg foder m/udlæg 0 Vårbyg foder m/rajgr 0 Vårbyg foder m/I.raj 0 Vårbyg foder m/miljg 0 Vårbyg malt 0 Vårbyg malt m/udlæg 0 Vårbyg malt m/rajgr 0 Vårbyg malt m/I.rajg 0 Vårbyg malt m/miljøgr 0 2 Vårhvede 62 163 Vårhvede, foder 0 Vårhvede foder m/udlæg 0 3 Vårhavre 58. sten langt mindre i ledene med vårhvede end i de andre led (se tabel 2). På trods af en god konkurrenceevne mod ukrudt giver vårhvede i blanding med havre langt mindre udbytte end havre i renbestand. Dette skyl - des til dels, at havre normalt giver et større udbytte end vårhvede, men muligvis også at vårhveden ikke har været moden på.

Nyt: Høsten af korn, raps og bælgsæd 2015 - dst

Kerneudbyttet er størst, hvor der er brugt gødning, men merindtægten ved det større udbytte ser ud til at være delvist udhulet af de tilhørende omkostninger. I strategierne med fangafgrø-der er udbytterne højere og maskinudgifterne er mindre, da der ikke foretages stubharvninger danske klima bedre egnet til dyrkning af vinterhveder frem for vårhvede, da tørke om foråret kan give lavt udbytte af vårhvede. Vinterhvede giver større udbytte end vårhvede, og derfor dyrkes der mest vinterhvede i Danmark. Gluten er kornets lagerproteiner, og bagekvalitet af brødhvede afhænger primært af hveden Trappe (Vårhvede) Trappe har deltaget i landsforsøg fra 2005 - 2015 med et gennemsnits udbytte for perioden på fht 105. ved dyrkning af Trappe skal man være opmærksom på angreb af gulrust. DYRKNINGSVEJLEDNING FOR VÅRHVEDE Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper. På lettere jordtyper bør der være mulighed for vanding I vårhvede, oliehør, radise og ruco-la registreres udbytte og oriente-rende frøkvalitet efter gunstige og ugunstige tider i henhold til de kronobiologiske så- og behand-lingstider. I forsøget vurderes per-spektiverne for den videre forsk-ning i sammenhængen mellem dyrkningstidspunkter og høstud-bytte og frøkvalitet Vårhvede Vårhvede er oplagt som brødhvede, pga. det naturligt høje protein indhold og i dag er udbytterne så høje at de godt kan konkurrere med vårbyg. Kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på lettere jordtyper. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fr

Men grundliggende er udbytte og proteinprocent modsatrettede størrelser ved en given mængde kvælstof tilgængeligt i kerneindlejringsperioden. Vinterhvede har generelt højere udbytte end vårhvede, som igen har højere udbytte end spelt. Derfor forskellen i proteinprocent Vårhvede, landsforsøg 2016 Sort Kerne- udbytte (fht) Kerne- udbytte(hkg/ha) Hektoliter vægt Lejesæd (0-10) Meldug dækning (%) Gulrust dækning (%) Septori Status og aktiviteter i 2013: En central aktivitet i projektet er at undersøge sortsvariation i rodvækst. De sorter vi dyrker er forædlet under konventionelle betingelser, hvor der ikke selekteres for de egenskaber, bl.a. rodegenskaber, som er afgørende for næringsstofoptagelse og udbytte ved lav næringsstoftilgængelighed Vårhvede Vårhvede er oplagt som brødhvede, pga. af det naturligt høje protein indhold. Kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på lettere jordtyper. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end i både vårbyg og vinterhvede. Protein indhol

Kategori Opskrifter efter region - 201

KWS er verdens førende forædler af hybridrug, men er også særdeles aktiv indenfor forædling af sorter af hvede, byg, havre samt raps og ærter. Et højt udbytte er sammen med resistens mod især sygdomme blandt de højest vægtede forædlingsmål 2 Vårhvede 13470,6 13441,8 251 Permanent græs, lavt udbytte 19403,7 18168,9 252 Permanent græs, normalt udbytte 92346,1 90470,2 25 Der meldes allerede nu om, at vårhvede og -triticale er udsolgt. Det betyder, at udvalget af vårkorn begrænser sig til havre eller vårbyg. Partier af vårhvede og -triticale kan komme på markedet igen senere på foråret, men pas på hvis du får tilbudt en sort, der ikke har været afprøvet under danske klimaforhold

REC Silicon ASA - REC Silico

Den bruges især til produktion af brødkorn. Kvaliteten af vårhveden har stor betydning for, om kornet kan bruges til mel. Det er især proteinindholdet, der er afgørende for kvaliteten, og der kræves normalt et proteinindhold på mindst 11,5 procent for at kornet kan afsættes som brødkorn. Vårhvede sås i foråret Kornet bliver sået i asken, som er fuld af næringsstoffer og fri for ukrudt. Man kan derfor høste et højt udbytte. Efter nogle år vil jorden være udpint for næringsstoffer, og der vil igen vokse en masse ukrudt op FMC Agricultural Solutions leverer innovative og omkostningseffektive løsninger til landbruget, som sikrer et højere udbytte og en bedre kvalitet afgrøder. Udvikling af FMC produkter er baseret på viden og forskning. Kontak Etablering i et godt såbed er en forudsætning for et stort udbytte. For at sikre en god og hurtig etablering af afgrøden bør der anvendes bejdset udsæd. Redigo bejdsning beskytter mod stinkbrand og spireskadende svampe (Microdochium nivale, Fusarium spp.) Redigo kan ud over hvede anvendes i rug triticale og vårhvede. Ukrudtsbekæmpels

Grynhavre - Forside - Økologisk VKS

Vårhvede - 50 Markært 42 50 Raps - 90 Vinterraps* 84 - Vårraps* 125 - Tabel 1. Forholdet mellem udbyttet af kerner og halm i forskellige afgrøder (kg halm/100 kg kerne), som anvendt ved Danmarks Statistiks opgørelse af halmressourcer. Tallene er senest ju-steret i 2003. Art År Gnsn. Min. Maks. Vinterhvede 1994 48 24 90 1995 64 32. Det er almindeligvis vinterhvede, der dyrkes i Danmark. Vinterhveden bliver sået i september og høstes året efter i august. Der findes også vårhvede men det giver kun et lille udbytte og dyrkes derfor kun i begrænset omfang i Danmark. Hvede bliver i stor udstrækning brugt til forskellige former for mel og i mindre omfang til ølbrygning større udbytte og som er mere modstandsdygtige overfor sygdomme og skadedyr. Indholdet af gluten har betydning for melets bageevne og indholdet af gluten er afhængig af sorten og i sidste ende også af vejret. Hvis det regner meget i modningstiden, bliver hveden blød og har et lavt indhold af gluten, disse planter bruges ofte til dyrefoder

Vårhvede efter korn Udbytte (hkg/ha) N optagelse (kg N/ha) Udbytte og N optagelse i vinter- og vårhvede. 0 1020 30 405060 0 100 200 0 10 20 304050 60 0 100 200. udbytte (hkg) F/A 311 700 _____ P * Hvis der laves produktionsregnskab påføres disse oplysninger produktionsgrenskode til produktionsomfang i stedet for 3100 10, men kun hvis referencenumrene ovenfor entydigt kan henføres til en produktionsgren ellers benyttes fortsat 3100 10 Den faldende produktion af vårbyg er resultatet af et 4 pct. mindre areal og et fald i udbyttet pr. hektar på 6 pct. For vinterbyg var der tale om et fald i produktionen på 16 pct., forårsaget af et fald i udbytte pr. hektar på 16 pct. De danske landmænd høstede 0,8 mio. tons vinterbyg i år

vårhvede, da tørke om foråret kan give lavt udbytte af vårhvede. Derfor dyrkes der mest vinterhvede i Danmark. Fremstillingen af mel starter med, at kornet høstes og transporteres til møllen. Kornet gennemgår en række kvalitetsmæssige undersøgelser samt grovrenses og tørres. Herefter skal det males til mel Økologiske og biodynamiske landmænd afprøver Maria Thuns Såkalender. Er såkalenderen en hjælp til bedre udbytte og kvalitet i markafgrøder? Hvordan virker såning, jordbehandling og høst på gunstige og ugunstige tidspunkter på kartofler, vårhvede, oliehør, majs og gulerødder UDBYTTE Det gennemsnitlige udbytte for høstårene 2013-2017 er på 651 kg pr. ha. Udbytter på op til 800-1000 kg pr. ha er ikke ualmindeligt for velplejede marker på de bedre lerjorder. 1 m3 råvare med renhed på ca. 85 pct. vejer ca. 400 kg Vårhvede 10-13 30 32 37 39 49 59 69 FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING År Kerne- udbytte Råprotein Hektoliter vægt Lejesæd Meldug Septoria Gulrust fht (%,ts) kg/hl kar. 0-10 % dækning 2018 100 9,6 79,4 0,0 - - - * Harenda har været i økologisk landsforsøg i 2018. Kilde: Økologisk landsforsø Dog stiller hvede til eksport normalt krav om højere proteinindhold, ligesom firmaerne ofte foretrækker bestemte sorter. Septoria er den mest tabsgivende svampesygdom i hvede, men også rustsygdomme er meget alvorlige sygdomme i hveden. Vårhvede er i Danmark en mindre afgrøde med årligt 15 - 20.000 ha

populær: